Skip to main content
Skip table of contents

03-05-2016 - Versie 2016-08

Mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Update APG pensioenaanleveringen

Nieuw

Nieuwe Easyvideo over berekening gemiddelde uren ten behoeve van doorbetalen feestdagen

Verbeterd

Vastleggen binnen reserveringen en buiten referteperiode voor berekening pensioengrondslag


Mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Na een update gaan we iedere maandag om 10:00 uur van start met de webinar Easy update waarin we je in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Update APG pensioenaanleveringen

De pensioenaanleveringen van APG zijn alweer vier maanden actief. Ondanks het uitgebreide testtraject met APG, blijkt de realiteit weerbarstiger dan de testsituaties van Easyflex én APG.

Tot nu toe zijn de 'Onverwerkbare fouten' die bekend zijn opgelost of is er een alternatieve oplossing geboden. Nu blijven er 'Verwerkbare fouten' en 'Onwaarschijnlijkheden' over. Tot 2016 was het niet verplicht deze op te lossen. Ook met het nieuwe systeem zou dat geen prioriteit hebben gehad. Nu blijkt echter dat de impact van de 'Verwerkbare fout' meldingen groter is dan vooraf aangegeven. Jullie én Easyflex worden veelvuldig aangeschreven door APG dat deze meldingen opgelost móéten worden.

De meldingen met status 'Verwerkbare fout' zijn inmiddels geïnventariseerd. Dit zijn vijf unieke soorten meldingen. Voor het merendeel van de meldingen ligt de vraag hoe dit opgelost moet worden momenteel bij APG. Naast deze vragen is Easyflex bezig om het mogelijk te maken de datum in- en uitdienst (start en einde inkomstenverhouding) te kunnen vastleggen. De datum in- en uitdienst is alleen voor APG. Met deze mogelijkheid kun je bijvoorbeeld de melding met foutcode 333 oplossen.

Nieuw

Nieuwe Easyvideo over berekening gemiddelde uren ten behoeve van doorbetalen feestdagen

Module: Handboek
Onderdeel: Easyvideo
Tabblad: Berekening gemiddeld aantal uur
Melding: 519072

Wil je een feestdag of arbeidsongeschiktheidsdag doorbetalen? En wil je hiervoor weten wat het gemiddeld aantal uur is dat de flexwerker de afgelopen 13 weken heeft gewerkt? Met de powertool van de Flexportal (powertools.flexportal.nl) kun je dit automatisch laten berekenen.

Bekijk de Easyvideo hoe je dit doet. Voor het beste resultaat gebruik je de instelling 720p HD en volledig scherm.

Verbeterd

Vastleggen reserveringen binnen en buiten referteperiode voor berekening pensioengrondslag

Module: Backoffice / Frontoffice
Onderdeel: Overzichten / Flexwerkers / Urendeclaratie
Overzicht: Verlonen/factureren urendeclaraties
Tabblad: Saldigegevens
Melding: 517574

Het is vanaf nu mogelijk om reserveringen vast te leggen binnen én buiten de referteperiode van het STiPP pensioen. Dit kan in het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Saldigegevens'. De referteperiode zijn de eerste 26 gewerkte weken waarin er voor een pensioengerechtigde reserveringen worden opgebouwd, maar nog geen pensioen wordt berekend. Of de reservering wel of niet binnen de referteperiode valt wordt bij verloningen bepaald. Echter wanneer de reservering handmatig wordt vastgelegd is deze informatie niet bekend. Daarom is het nu mogelijk om bij het vastleggen een datum te kiezen. Met de datum kan worden bepaald of de reservering wel of niet in de referteperiode valt.

In combinatie met 'Vast loon' is de pensioen berekening nu ook verbeterd. Bij 'Vast loon' wordt de opbouw van reserveringen altijd handmatig gemuteerd. Als er gekozen wordt om 'Vast loon' te gebruiken dan is het uitgangspunt dat elke periode hetzelfde salaris kan worden berekend en betaald. Om die reden vallen reserveringen altijd binnen de pensioengrondslag. Als de vakantiedagen worden opgenomen, dan blijft de pensioengrondslag gelijk. Het brutoloon is immers hetzelfde als wanneer er wordt doorgewerkt.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.