Skip to main content
Skip table of contents

02-11-2017 - Versie 2017-23

Belangrijke mededelingen

Schrijf je nu in voor de Easyflex nieuwsbrief

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Verbeterd

Webservice/dataservice documentatie aangepast

Opgelost

Loon SV bij herrekening anders dan bij verloning

De periodebepaling in de NEWML berekening bij overgang loontijdvak halverwege een loontijdvak ging niet goed. Dit is opgelost.

Flexwrapp

Ondertekenen in de app vanaf nu mogelijk!


Belangrijke mededelingen

Met eigen ogen de nieuwe mogelijkheden zien? Meld je nu aan voor de webinar Easy update

Up-to-date zijn van wat er in de nieuwe versie van Easyflex beschikbaar is gekomen?
Om de 4 weken geven wij op maandag om 10:00 uur de webinar Easy update waarin we u in vogelvlucht laten zien wat de nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en opgeloste items zijn.

Meld je aan om deel te nemen.

Verbeterd

Webservice/dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze webservice en dataservice is aangepast. De actuele versie kan gedownload worden in ons handboek.

Opgelost

Loon SV bij herrekening anders dan bij verloning

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Tabblad: Loonaangifte
Melding: 522417

In bepaalde gevallen kon het voorkomen dat het Loon SV in de loonaangifte op 0 uitkwam. Dit was voornamelijk het geval wanneer je flexwerkers herrekent boven de AOW leeftijd omdat deze geen werknemersverzekeringen hebben. Dit probleem is opgelost.

De periodebepaling in de NEWML berekening bij overgang loontijdvak halverwege een loontijdvak ging niet goed. Dit is opgelost.

Module: Frontoffice/Backoffice
Onderdeel: Flexwerkers/Overzichten
Tabblad: Loonspecificaties / Overzicht Verloningen met NEWML
Melding: 522558

Bij de wisseling van het loontijdvak van een flexwerker binnen een loontijdvak, bijvoorbeeld per 1 oktober van maand naar 4-weken, kon het voorkomen dat de periode bepaling voor de NEWML berekening niet goed was. Dit leidde tot een onjuiste berekening NEWML omdat uren uit het 'oude' loontijdvak werden meegeteld in het 'nieuwe' loontijdvak. Dit probleem is nu opgelost.

Flexwrapp

Ondertekenen in de app vanaf nu mogelijk!

Vanaf nu is het mogelijk om documenten digitaal te ondertekenen in Flexwrapp. Het ondertekenen van documenten door flexwerkers was al mogelijk via de desktop versie van Flexwrapp en is nu dus nog makkelijker geworden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.