Skip to main content
Skip table of contents

01-11-2018 - Versie 2018-21

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Webservice documentatie aangepast

Mogelijkheid om geanonimiseerde loonspecificaties te genereren

Verbeterd

Wachtwoord eisen inlener.com en flexwerker.com aangescherpt

Kopie van identiteitsbewijs kan verwijderd worden van het tabblad 'Datachecker'

Overzicht 'StiPP controle' uitgebreid met soort pensioen

Opgelost

Documenten worden weer (volledig) mee gekopieerd

Overzicht 'Cumulatieve journaalposten lonen' werkt weer indien er geselecteerd wordt op een specifieke flexwerker


Nieuw / Gerealiseerde wensen

Webservice documentatie aangepast

De documentatie van onze webservice is aangepast. De actuele versie kun je terugvinden bij de downloads in ons online handboek.

Mogelijkheid om geanonimiseerde loonspecificaties te genereren

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Loonspecificaties
Melding: 526905

Bij documentafhandeling op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Loonspecificaties' bestaat nu de mogelijkheid om loonspecificaties geanonimiseerd in te zien, af te drukken of te e-mailen. Je kunt kiezen voor 'Ja' of 'Nee' bij 'Document anonimiseren'. Wanneer je voor 'Ja' kiest worden de NAW-gegevens, de geboortedatum, het BSN en de burgerlijke staat van de flexwerker niet getoond. Dit kan wenselijk zijn indien controleurs loonspecificaties opvragen.


Verbeterd


Wachtwoord eisen inlener.com en flexwerker.com aangescherpt

Module: Inlener.com / Flexwerker.com
Onderdeel: Inloggen
Melding: 524488

Op urenportaal inlener.com en flexwerker.com zijn de wachtwoordeisen aangescherpt. Wanneer je nu een nieuw wachtwoord wilt vastleggen moet dit voldoen aan de volgende eis: minimaal 8 karakters/maximaal 32 karakters, 1 speciaal teken, 1 cijfer en 1 hoofdletter. Het is nog wel mogelijk om met het oude wachtwoord in te loggen (dat hoeft dus niet aan deze eisen te voldoen).

Kopie van identiteitsbewijs kan verwijderd worden van het tabblad 'Datachecker'

Module: Frontoffice 
Onderdeel: Flexwerkers 
Tabblad: Datachecker 
Melding: 525111

Vanaf nu is het mogelijk om de kopie van een identiteitsbewijs te verwijderen van het tabblad 'Datachecker'. Naast de 2 velden die een kopie van de documenten tonen, is een prullenbakje toegevoegd. Het is alleen mogelijk om de kopie van de identiteitsbewijzen te verwijderen indien je over de juiste autorisatie (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie flexwerkers) beschikt. Let op! De documenten worden hiermee niet verwijderd van het tabblad 'Identiteitsgegevens'. 

Overzicht 'StiPP controle' uitgebreid met soort pensioen

Module: Backoffice
Onderdeel: Overzichten
Overzicht: StiPP controle
Melding: 527712 

Als aanvulling op het overzicht 'StiPP controle' is de kolom 'Soort pensioen' toegevoegd. Hierin is te zien of er sprake is van het Basispensioen of het Pluspensioen. 


Opgelost

Documenten worden weer (volledig) mee gekopieerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Kopiƫren
Melding: 520482

Bij het kopiƫren van flexwerkers en/of relaties tussen werkmaatschappijen kon het voorkomen dat niet alle documenten (volledig) mee gekopieerd werden. Dit probleem is opgelost. Alle documenten inclusief de eventuele einddatum van het document worden weer gekopieerd.

Overzicht 'Cumulatieve journaalposten lonen' werkt weer indien er geselecteerd wordt op een specifieke flexwerker

Onderdeel: Backoffice
Tabblad: Overzichten
Overzicht: Cumulatieve journaalposten lonen
Melding: 527824

Wanneer het overzicht 'Cumulatieve journaalposten lonen' wordt aangemaakt met op flexwerker-niveau wordt het overzicht correct afgerond. Voorheen ging dit niet goed als er bij het aanmaken van het overzicht een specifieke flexwerker werd geselecteerd. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.