Skip to main content
Skip table of contents

Instellingen - Wachtwoord

Binnen dit onderdeel is het mogelijk het wachtwoord waarmee je toegang tot Easyflex krijgt te wijzigen. Alle tekens die je ingeeft, worden automatisch als 'sterretje' getoond, zodat niemand kan zien wat je intypt.

Huidig wachtwoord

Om een nieuw wachtwoord in te geven, ben je verplicht om eerst het oude wachtwoord in te geven. Op deze manier is het nooit mogelijk dat een andere gebruiker je wachtwoord wijzigt, zonder dat jij hiervan op de hoogte bent.

Nieuw wachtwoord

In dit veld geef je je nieuw wachtwoord in. Dit wachtwoord dient uit minimaal 12 en maximaal 32 tekens te bestaan. Tevens moet het wachtwoord minimaal één letter, één cijfer en één speciaal teken bevatten. Het nieuwe wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als het oude wachtwoord. Easyflex adviseert je om de eerste letters van een bepaalde zin als wachtwoord te hanteren inclusief speciale tekens en cijfers.

Bevestig wachtwoord

In dit veld ben je verplicht het nieuwe wachtwoord nogmaals in te geven, dit uit beveiligingsoverwegingen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.