Skip to main content
Skip table of contents

Verrekeningen op de factuur

In Easyflex is het mogelijk om een verrekening in mindering te brengen op de factuur voor de relatie. Deze bedragen worden met het te betalen factuurbedrag verrekend. Een voorbeeld van een verrekening is een door de relatie uitbetaald voorschot aan een flexwerker. Op de factuur kan dit voorschot in mindering worden gebracht op het factuurbedrag. Voor de verrekeningen dien je een nieuw looncomponent aan te maken.

Stap 1: Een nieuw looncomponent aanmaken voor de inhouding.

Voor verrekeningen op de factuur dient een nieuw looncomponent 'Inhoudingen' te worden aangemaakt. Een nieuw looncomponent maak je aan in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten'. Let op: Selecteer bij het aanmaken van het looncomponent ook de juiste rekeningnummers.
Kies bij het looncomponent bij 'Factureren' voor 'Ja, klantverrekening'. 

Stap 2: Het looncomponent gebruiken 

Het looncomponent dat is toegevoegd kun je toepassen binnen een urendeclaratie. Het looncomponent gebruik je alleen indien er een verrekening op de factuur voor de relatie plaats moet vinden.

  • Wanneer er een verrekening mag worden toegepast op een factuur, leg je het looncomponent vast in de urendeclaratie van een flexwerker welke bij de relatie is tewerkgesteld.
  • Je selecteert vervolgens een flexwerker en de urendeclaratie behorende bij het tijdvak waarvoor de factuur dient te worden aangemaakt. 
  • Op het tabblad 'Inhoudingen' in de urendeclaratie leg je met de knop 'Nieuw' het looncomponent vast.  Let op! Als de verrekening alleen voor de relatie geldt, dan leg je niets vast voor de flexwerker. Geldt de verrekening ook voor de flexwerker, dan leg je dat hier vast.
  • Met de knop 'Opslaan' leg je het looncomponent vast en zal deze worden verrekend op de factuur. Op de factuur wordt het te verrekenen bedrag in mindering gebracht op het factuurbedrag inclusief BTW. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.