Skip to main content
Skip table of contents

Templates attributen

Een template attribuut is een standaard invoegveld dat rechtstreeks verwijst naar een bepaald gegeven in de database. Hieronder tonen wij je de complete lijst van beschikbare template attributen. 

ARBEIDSOVEREENKOMST
AO:arbeidsverhoudingde aard van de arbeidsverhoudingArbeidsovereenkomst -uitzendkracht
AO:contracturenhet aantal uren van de arbeidsovereenkomst35,00 - 40,00
AO:contractvormde contractvorm van de arbeidsovereenkomstUitzendbeding - bepaalde tijd - onbepaalde tijd
AO:einddatumde einddatum van de arbeidsovereenkomst31-12-2023
AO:einde_projectde bepaling einde project van de arbeidsovereenkomstvrije tekst (bijv. einde project i.v.m. einde seizoensdrukte)
AO:einde_redende beëindigingsreden van de arbeidsovereenkomsteinde werk - ontslag genomen
AO:einde_toelichtingde toelichting op beëindiging van de arbeidsovereenkomstgoede eindbeoordeling
AO:hoedanigheidde hoedanigheid van de arbeidsovereenkomstFamilie van eigenaar, Oproep-/invalkracht e.d.
AO:loonhet basisloon opgenomen in de arbeidsovereenkomst400,00
AO:loondagen_valuehet aantal loondagen opgenomen in de arbeidsovereenkomst20 - 40
AO:loondoorbetalingloondoorbetaling bij leegloop (opgenomen in de overeenkomst)volledig uitgesloten - continueren
AO:loondoorbetaling_uitsluitingde reden (vrije tekst) waarom loondoorbetaling uitgesloten isFlexwerker krijgt geen loondoorbetaling
AO:loonperiodede periode waarover het loon betaald wordtweek - 4 weken - maand
AO:omschrijvingaanvullende informatie opgenomen in de arbeidsovereenkomsttweede keer tewerkgesteld
AO:oproep de oproepindicatie van de arbeidsovereenkomstja - nee - jaarurennorm
AO:situatie_ingangsdatummutatiedatum binnen bestaande contract03-02-2023
AO:soortsoort arbeidsovereenkomstvoor bepaalde tijd - voor onbepaalde tijd
AO:startdatumingangsdatum van de arbeidsovereenkomst03-02-2023
AO:uurloonhet uurloon opgenomen in de arbeidsovereenkomst8,75 - 10,00
AO:volgnummer_valuehet volgnummer van de arbeidsovereenkomst1 - 5 - 8
AANVRAAG
AV:aanvraag_nummerhet nummer van de aanvraag2688
AV:beloningsregelingbeloning op basis van uit de aanvraaguitzend cao - inlenersbeloning
AV:bereikbereikbaarheid uit de aanvraagbuslijn 132 - A2 afslag 9
AV:bijzonderhedenbijzonderheden uit de aanvraag3-ploegen dienst - vrijdag 16.00 uur vrij
AV:caoschaalinschaling volgens de inlenersbeloning7 - B
AV:datum_datevolledige aanvraagdatum 17-08-2005 
AV:declaratieperiodede declaratieperiode uit de aanvraagweek - 4-weken - maand
AV:einddatum_statusstatus einddatum van de aanvraagniet bekend - voorlopig - definitief
AV:einddatumeinddatum van de aanvraag31-12-2005
AV:functiefunctie van de aanvraagschoonmaker - administratief medewerker
AV:functiegroep_valuede toegepaste functiegroep van de aanvraag4 - 7
AV:geslachtgeslacht van de aanvraagGeen voorkeur - mannen - vrouwen
AV:leeftijd_maximum_valuemaximum leeftijd van de aanvraag18
AV:leeftijd_minimum_valueminimum leeftijd van de aanvraag16
AV:loonindicatieindicatie loon van de aanvraag8,00
AV:loonperiodeloonperiode van het indicatieloonuur - week - 4 weken - maand
AV:meldtijd_timeeerste dag melden om09:00
AV:notatekst_extraextra vermelding op de notaaanvraag vestiging Arnhem
AV:solliciterensollicitatiegesprek gewenst?Niet bekend - Ja - Nee
AV:soort_aanvraagtype aanvraagEenmalig - Doorlopend - Pool - Model
AV:soort_werksoort werkuitzendwerk - onregelmatig - vakantiewerk
AV:startdatumaanvangsdatum17-08-2005
AV:urenuren per week40,00 - 37,50
AV:vacaturebankplaatsing vacatureIntern - Internet
AV:vacaturebank_eiseneisen uit vacaturestressbestendig - vlotte babbel
AV:vacaturebank_omschrijvingomschrijving uit vacaturebetreft seizoensdrukte
AV:vervaldatumvervaldatum van de aanvraag31-10-2005
AV:werktijdenwerktijden van de aanvraagvan 08:00 t/m 17:00 - 09-00 - 17.00 uur
AV:werkzaamhedenomschrijving werkzaamhedensecretariële werkzaamheden
CONTACTPERSOON
CP:achternaamachternaam van de contactpersoonJansen
CP:geslachthet geslacht van de contactpersoonman - vrouw
CP:meisjes_achternaammeisjes achternaam van de contactpersoonVries
CP:meisjes_voorvoegselsvoorvoegsels meisjes naam van de contactpersoonvan de
CP:plaatswoonplaats van de contactpersoonBreda
CP:postcodepostcode van de contactpersoon4821 RT
CP:roepnaamroepnaam van de contactpersoonHans
CP:titeltitel van de contactpersoonIr. - Drs.
CP:voorlettersvoorletters van de contactpersoonJA
CP:voorvoegselsvoorvoegsels van de contactpersoonvan der
FLEXWERKER
FW:achternaamachternaam van de flexwerker (zonder tussenvoegsel)Broeders
FW:autorisatiestatusautorisatiestatus van de flexwerkergeel - rood - wit - groen
FW:beschikbaarheidbeschikbaarheid van de flexwerkervoltijd - deeltijd - beide
FW:betaalfrequentiebetaalfrequentie van de flexwerkerweek - 4 wekelijks - maand
FW:betaalkenmerk_1betaalkenmerk bij betaalinstelling I van de flexwerkerbetaling loon
FW:betaalkenmerk_2betaalkenmerk bij betaalinstelling II van de flexwerkeroverboeking loon
FW:betaalnaam_begunstigde_1naam afwijkende begunstigde betaalinstelling IMevr. de Laat
FW:betaalnaam_begunstigde_2naam afwijkende begunstigde betaalinstelling IIDhr. Broeders
FW:betaalplaats_begunstigde_1plaats afwijkende begunstigde betaalinstelling IBreda
FW:betaalplaats_begunstigde_2plaats afwijkende begunstigde betaalinstelling IIOosterhout
FW:betaalrekening_1het rekeningnummer van betaalinstelling INL42ABNA0539636703
FW:betaalrekening_2het rekeningnummer van betaalinstelling IINL42ABNA0539636703
FW:betaalwijze_1betaalwijze van betaalinstelling Igiro
FW:betaalwijze_2betaalwijze van betaalinstelling IIbank
FW:btw_identificatienummerbtw-identificatienummer van de flexwerker111111110B01
FW:burgerlijke_staatburgerlijke staat van de flexwerkergehuwd - samenwonend - gescheiden 
FW:correspondentiewijzebriefhoofd van de flexwerkerU - jij
FW:datumindienstde datum indiensttreding zoals vastgelegd bij de flexwerker12-12-2006
FW:domicilie_adresde straat van het domicilieadresHoefkensweg
FW:domicilie_huisnummerhet huisnummer van domicilieadres39
FW:domicilie_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het domicilieadresA
FW:domicilie_plaatsde plaats van het domicilieadresBreda
FW:domicilie_postcodede postcode van het domicilieadres4800 RT
FW:geboortedatumgeboortedatum van de flexwerker28-08-1963
FW:geboorteplaatsgeboorteplaats van de flexwerkerRotterdam
FW:geslachtgeslacht van de flexwerkerman - vrouw
FW:identificatieidentificatiebewijs van de flexwerkerpaspoort - toeristenkaart
FW:identificatie_geldig_tmgeldigheidsdatum van het identificatiebewijs van de flexwerker15-06-2007
FW:identificatie_nummernummer van het identificatiebewijs45RT56rgfW
FW:inschrijfdatumdatum van inschrijving van de flexwerker15-09-2005
FW:kvkhet KvK-nummer van de flexwerker12345
FW:meisjes_achternaammeisjes achternaam van de flexwerkerVries
FW:meisjes_voorvoegselsvoorvoegsels meisjes naam van de flexwerkervan de
FW:registratienummerregistratienummer van de flexwerker14231
FW:rijbewijs_geldig_tmgeldigheidsdatum van het rijbewijs20-08-2007
FW:rijbewijs_nummernummer van het rijbewijsRTfg45125
FW:roepnaamroepnaam van de flexwerkerHans
FW:statusstatus van de flexwerkerActief - passief
FW:statusdatumdatum waarop de status voor het laatst is gewijzigd18-04-2005
FW:titeltitel van de flexwerkerIng. - Dr. - Drs.
FW:tussenvoegselstussenvoegsels van de flexwerkervan de
FW:verblverg_afgifte_doorinstantie door wie de verblijfsvergunning is afgegevenGemeente Dordrecht
FW:verblverg_afgifte_opdatum waarop de verblijfsvergunning is afgegeven18-09-1998
FW:verblverg_geldig_tmgeldigheidsdatum van de verblijfsvergunning18-09-2004
FW:verblverg_nrnummer van de verblijfsvergunning12576dr5
FW:voorlettersvoorletters van de flexwerkerTGRM
FW:werkverg_afgifte_doorinstantie door wie de werkvergunning is afgegevenGemeente Gouda
FW:werkverg_afgifte_opdatum waarop de werkvergunning is afgegeven17-05-2001
FW:werkverg_geldig_tmgeldigheidsdatum van de werkvergunning17-05-2005
FW:werkverg_nrnummer van de werkvergunning34223W34
FW:woon_adresde straat van het woonadresVeldweg
FW:woon_huisnummerhet huisnummer van het woonadres14
FW:woon_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het woonadresB
FW:woon_plaatsde plaats van het woonadresNijmegen
FW:woon_postcodede postcode van het woonadres6471 TY
Flexwerker voorschot
FV:voorschot_datumdatum waarop het voorschot is vastgelegd17-09-2006
FV:voorschot_decl_nummerdeclaratienummer waarop het voorschot wordt verrekend27252
FV:voorschot_decl_jaarjaar van de declaratie waarop het voorschot wordt verrekend2006
FV:voorschot_decl_periodeverloningsperiode van de declaratie waarop het voorschot wordt verrekendweek
FV:voorschot_decl_periodenr_valueperiodenummer van de declaratie waarop het voorschot wordt verrekend06, 21
FV:voorschot_decl_bedragvoorschotbedrag€ 100
FV:voorschot_decl_notitieaantekening (vrije tekst) ingegeven bij voorschotvoorschot i.v.m. kerst
MEDEWERKER (medewerker van de uitzendonderneming)
MW:achternaamde achternaam van de medewerkerHaanskorf
MW:functiede functie van de medewerkerIntercedent
MW:geslachthet geslacht van de medewerkerman - vrouw - onbekend
MW:inlognaamde inlognaam van de medewerkerRuben
MW:roepnaamde roepnaam van de medewerkerTeun
MW:voorlettersde voorletters van de medewerkerTHJ
MW:voorvoegselsde voorvoegsels van de medewerkervan der
PLAATSING
PL:accorderenwijze van accorderen urendeclaraties vastgelegd bij de plaatsingondertekenen relatie - accorderen flexwerker
PL:bereikbereikbaarheid van de plaatsingTram 7 - A59 afslag 12
PL:bijzonderhedenbijzonderheden van de plaatsingom de week op zaterdag werken
PL:declaratieperiodeaanlevering urendeclaraties van de plaatsingWeek - 4 weken - Maand
PL:einddatumeinddatum van de plaatsing18-07-2004
PL:functiefunctie van de plaatsingloodgieter - bankmedewerker
PL:functiegroep_a_value
toegepaste functiegroep van de plaatsing A2
PL:functiegroep_b_valuetoegepaste functiegroep van de plaatsing B2
PL:functiegroep_c_valuetoegepaste functiegroep van de plaatsing C3
PL:functiegroep_valuetoegepaste functiegroep adhv A, B en C2
PL:meldtijd_timemeldtijd uit de plaatsing09:00
PL:notatekst_extraextra tekst vermelding op de notaVervanging van Erik Oomsen
PL:nummerplaatsingsnummer2529
PL:oproepde oproepindicatie van de plaatsingja - nee - jaarurennorm
PL:soortwerksoort werk van de plaatsingUitzendwerk - onregelmatig - vakantiewerk
PL:startdatumstartdatum van de plaatsing24-09-2005
PL:uren_per_weekuren per week van de plaatsing40,00 - 35,00
PL:werktijdenwerktijden van de plaatsingvan 08:00 t/m 17:00 - 09-00 - 17.00 uur
PL:werkzaamhedenwerkzaamheden van de plaatsingkantoor werkzaamheden
PT:beloningbeloningssysteem van lonen- en tarievenschema binnen Plaatsinginlenersbeloning - uitzend CAO
PT:caoschaalinschaling volgens de inlenersbeloning9 - A
PT:loonschaalloonschaal van lonen- en tarievenschema binnen plaatsingnormtabel - instroomtabel
PT:nummernummer van lonen- en tarievenschema binnen plaatsing5466
PT:plaatsingsnummerplaatsingsnummer van lonen- en tarievenschema binnen plaatsing32122
PT:startdatumstartdatum van lonen- en tarievenschema binnen plaatsing17-09-2004
PT:minimumloonaangegeven minimumloon in lonen- en tarievenschema binnen plaatsing7,60
PT:uurloonuurloon van lonen- en tarievenschema binnen plaatsing8,70
SC:sectorcode
de code van de gekozen sector van de plaatsingADM I
SC:sectornaam
de naam van de gekozen sector van de plaatsingAdministratief
RELATIE
RL:accorderenwijze van accorderen urendeclaraties vastgelegd bij de relatieaccorderen flexwerker en relatie
RL:autorisatiestatusautorisatiestatus van de relatiegeel - rood - wit - groen
RL:bedrijfsnaambedrijfsnaam van de relatieBurgers Dierenpark
RL:beloningswijzebeloningsregeling vastgelegd bij de relatieUitzend CAO - inlenersbeloning
RL:betaalwijzede betaalwijze van de relatieOp rekening - Incasso
RL:betaaltermijn_valuebetaaltermijn in dagen15 - 30
RL:bezoek_adresde straat van het bezoekadresWitteweg
RL:bezoek_huisnummerhet huisnummer van het bezoekadres18
RL:bezoek_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het bezoekadresA
RL:bezoek_plaatsde plaats van het bezoekadresOosterhout
RL:bezoek_postcodede postcode van het bezoekadres6474 RT
RL:btw_aanduidingwijze waarop btw berekend wordtlevering in Nederland - BTW verlegd
RL:btw_nummerbtw identificatienummer0068.80.137.B01
RL:correspondentie_adresde straat van het correspondentieadresMarktstraat
RL:correspondentie_huisnummerhet huisnummer van het correspondentieadres475
RL:correspondentie_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het correspondentieadresD
RL:correspondentie_postcodede postcode van het correspondentieadres1005 RT
RL:correspondentie_plaatsde plaats van het correspondentieadresRotterdam
RL:correspondentie_postbushet postbus nummer870
RL:correspondentie_postbus_postcodede postcode van de postbus1020 AB
RL:correspondentie_postbus_plaatsde plaats van de postbusAmsterdam
RL:factureer_frequentiede factureerfrequentie van de relatieWekelijks - maandelijks
RL:factuur_digitaal_formaatgewenst formaat digitaal facturerenNiet gewenst - HTML formaat
RL:factuur_digitaal_mailadrese-mailadres voor verzending digitaal facturerengwen@easyflex.nl
RL:factuur_verzendwijzeverzendwijze van facturenper post - via website
RL:factuuradres_adresde straat van het factuuradresBos en Lommerplein
RL:factuuradres_huisnummerhet huisnummer van het factuuradres16
RL:factuuradres_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het factuuradresA
RL:factuuradres_postcodede postcode van het factuuradres9514 RQ
RL:factuuradres_plaatsde plaats van het factuuradresAmsterdam
RL:factuuradres_postbusde postbus van het factuuradres4100
RL:factuuradres_postbus_postcodede postcode van de postbus van het factuuradres7547 SJ
RL:factuuradres_postbus_plaatsde plaats van de postbus van het factuuradresGouda
RL:gironummerhet gironummer van de relatie564344
RL:inschrijfdatumde inschrijfdatum van de relatie16-04-2001
RL:kredietbeperkingde kredietbeperking van de relatiegeen kredietbeperking - tarieftoeslag
RL:kredietlimietde kredietlimiet van de relatie500,00 - 1500,00
RL:kvk_nummerhet nummer van de kamer van koophandel van de relatie7458555
RL:registratienummerhet registratienummer van de relatie24266
RL:rekening_soortHet soort rekeningnummer dat de relatie gebruiktBank EU (IBAN)
RL:sepaincasso_datum_ondertekeningDatum dat machting ondertekend is01-01-2014
RL:sepaincasso_machtiging_idHet machtiging ID1003-01
RL:sepaincasso_soortHet soort incassoBusiness to Business
RL:statusde status van de relatiedoelgroep - prospect
RL:statusdatumdatum waarop de status voor het laatst is gewijzigd18-07-1999
RL:urendeclaratieaanlevering urendeclaraties vastgelegd bij de relatieweek - maand
VESTIGING - GEGEVENS FLEXWERKER
FW.VS:locatie_emailserverSMTP server adres van de locatieuitzend.smtp.nl
FW.VS:locatie_huisnummerhet nummer van de straat van de locatie177
FW.VS:locatie_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van de locatieB
FW.VS:locatienummerhet nummer van de locatie17
FW.VS:locatie_naamde naam van de locatieDe Uitzender
FW.VS:locatie_niporegio_valuede regiocode van nipo van de locatie5
FW.VS:locatie_plaatsde plaats van de locatieVeendam
FW.VS:locatie_postbusde postbus van de locatie731
FW.VS:locatie_postbus_plaatsde plaats behorende bij het postbusadres van de locatieRoosendaal
FW.VS:locatie_postbus_postcodede postcode van de postbus van de locatie4714 PL
FW.VS:locatie_postcodede postcode van de locatie6523 AQ
FW.VS:locatie_straatde straat van de locatieHoefstraat
VESTIGING - GEGEVENS MEDEWERKER
MW.VS:locatie_huisnummerhet nummer van de straat van de locatie156
MW.VS:locatie_plaatsde plaats van de locatieBarendrecht
MW.VS:locatie_postcodede postcode van de locatie4901 KN
MW.VS:locatie_straatde straat van de locatieHoevestein
VESTIGING - GEGEVENS RELATIE
RL.VS:locatie_emailserverSMTP server adres van de locatieuitzend.smtp.nl
RL.VS:locatie_huisnummerhet nummer van de straat van de locatie20
RL.VS:locatie_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van de locatie I
RL.VS:locatienummerhet nummer van de locatie02
RL.VS:locatie_naamde naam van de locatieVestiging Noord
RL.VS:locatie_niporegio_valuede regiocode van nipo van de locatie5
RL.VS:locatie_plaatsde plaats van de locatieAmstelveen
RL.VS:locatie_postbusde postbus van de locatie230
RL.VS:locatie_postbus_plaatsde plaats behorende bij het postbusadres van de locatieAmsterdam
RL.VS:locatie_postbus_postcodede postcode van de postbus van de locatie1021 AA
RL.VS:locatie_postcodede postcode van de locatie1181 GH
RL.VS:locatie_straatde straat van de locatieAmstelveenseweg
WERKMAATSCHAPPIJ
WM:aardde aard van de werkmaatschappijuitzenden - detacheren
WM:adreshet adres van de werkmaatschappijAcaciastraat
WM:levensloop_adresadres van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtMarktstraat
WM:levensloop_huisnummerhuisnummer van het adres van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebracht18
WM:levensloop_huisnummer_toevoegingtoevoeging van het huisnummer van het adres van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtB
WM:levensloop_organisatienaam van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtRabobank of Interpolis
WM:levensloop_plaatsplaats van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtHoofddorp
WM:levensloop_postbuspostbus van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebracht725
WM:levensloop_postbus_plaatsplaats van de postbus van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtOosterhout
WM:levensloop_postbus_postcodepostcode van de postbus van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebracht4845 RT
WM:levensloop_postcodepostcode van het adres van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebracht7441 BW
WM:naamde naam van de werkmaatschappijUitzendbureau de Uitzender
WM:plaatsde plaats en postcode van de werkmaatschappijOosterhout 4901 XC
WM:spaarloon_adresadres van de spaarloonregeling zoals aangegeven in Beheer > Bedrijfsinstellingen > SpaarloonregelingAcasiastraat
WM:spaarloon_huisnummerhuinummer van het adres van de spaarloonregeling zoals aangegeven in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Spaarloonregeling16
WM:spaarloon_huisnummer_toevoegingtoevoeging van het huisnummer van het adres van de spaarloonregeling zoals aangegeven in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Spaarloonregelinga
WM:spaarloon_organisatienaam van organisatie waar spaarloonregeling is ondergebrachtABN AMRO
WM:spaarloon_plaatsplaats van de organisatie waar spaarloonregeling is ondergebrachtPurmerend
WM:spaarloon_postbuspostbus van organisatie van de spaarloonregeling is ondergebracht123
WM:spaarloon_postbus_plaatsplaats van de postbus van organisatie waar de spaarloonregeling is ondergebrachtOosterhout NB
WM:spaarloon_postbus_postcodepostcode van de postbus van organisatie waar de spaarloonregeling is ondergebracht4901 XC
WM:spaarloon_postcodepostcode van de organisatie waar spaarloonregeling is ondergebracht1440 AAJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.