Een template attribuut is een standaard invoegveld dat rechtstreeks verwijst naar een bepaald gegeven in de database. Hieronder tonen wij je de complete lijst van beschikbare template attributen. 

ARBEIDSOVEREENKOMST
AO:arbeidsverhoudingde aard van de arbeidsverhoudingArbeidsovereenkomst -uitzendkracht
AO:contracturenhet aantal uren van de arbeidsovereenkomst35,00 - 40,00
AO:contractvormde contractvorm van de arbeidsovereenkomstUitzendbeding - bepaalde tijd - onbepaalde tijd
AO:einddatumde einddatum van de arbeidsovereenkomst31-12-2023
AO:einde_projectde bepaling einde project van de arbeidsovereenkomstvrije tekst (bijv. einde project i.v.m. einde seizoensdrukte)
AO:einde_redende beëindigingsreden van de arbeidsovereenkomsteinde werk - ontslag genomen
AO:einde_toelichtingde toelichting op beëindiging van de arbeidsovereenkomstgoede eindbeoordeling
AO:hoedanigheidde hoedanigheid van de arbeidsovereenkomstFamilie van eigenaar, Oproep-/invalkracht e.d.
AO:loonhet basisloon opgenomen in de arbeidsovereenkomst400,00
AO:loondagen_valuehet aantal loondagen opgenomen in de arbeidsovereenkomst20 - 40
AO:loondoorbetalingloondoorbetaling bij leegloop (opgenomen in de overeenkomst)volledig uitgesloten - continueren
AO:loondoorbetaling_uitsluitingde reden (vrije tekst) waarom loondoorbetaling uitgesloten isFlexwerker krijgt geen loondoorbetaling
AO:loonperiodede periode waarover het loon betaald wordtweek - 4 weken - maand
AO:omschrijvingaanvullende informatie opgenomen in de arbeidsovereenkomsttweede keer tewerkgesteld
AO:oproep de oproepindicatie van de arbeidsovereenkomstja - nee - jaarurennorm
AO:situatie_ingangsdatummutatiedatum binnen bestaande contract03-02-2023
AO:soortsoort arbeidsovereenkomstvoor bepaalde tijd - voor onbepaalde tijd
AO:startdatumingangsdatum van de arbeidsovereenkomst03-02-2023
AO:uurloonhet uurloon opgenomen in de arbeidsovereenkomst8,75 - 10,00
AO:volgnummer_valuehet volgnummer van de arbeidsovereenkomst1 - 5 - 8
AANVRAAG
AV:aanvraag_nummerhet nummer van de aanvraag2688
AV:beloningsregelingbeloning op basis van uit de aanvraaguitzend cao - inlenersbeloning
AV:bereikbereikbaarheid uit de aanvraagbuslijn 132 - A2 afslag 9
AV:bijzonderhedenbijzonderheden uit de aanvraag3-ploegen dienst - vrijdag 16.00 uur vrij
AV:caoschaalinschaling volgens de inlenersbeloning7 - B
AV:datum_datevolledige aanvraagdatum 17-08-2005 
AV:declaratieperiodede declaratieperiode uit de aanvraagweek - 4-weken - maand
AV:einddatum_statusstatus einddatum van de aanvraagniet bekend - voorlopig - definitief
AV:einddatumeinddatum van de aanvraag31-12-2005
AV:functiefunctie van de aanvraagschoonmaker - administratief medewerker
AV:functiegroep_valuede toegepaste functiegroep van de aanvraag4 - 7
AV:geslachtgeslacht van de aanvraagGeen voorkeur - mannen - vrouwen
AV:leeftijd_maximum_valuemaximum leeftijd van de aanvraag18
AV:leeftijd_minimum_valueminimum leeftijd van de aanvraag16
AV:loonindicatieindicatie loon van de aanvraag8,00
AV:loonperiodeloonperiode van het indicatieloonuur - week - 4 weken - maand
AV:meldtijd_timeeerste dag melden om09:00
AV:notatekst_extraextra vermelding op de notaaanvraag vestiging Arnhem
AV:solliciterensollicitatiegesprek gewenst?Niet bekend - Ja - Nee
AV:soort_aanvraagtype aanvraagEenmalig - Doorlopend - Pool - Model
AV:soort_werksoort werkuitzendwerk - onregelmatig - vakantiewerk
AV:startdatumaanvangsdatum17-08-2005
AV:urenuren per week40,00 - 37,50
AV:vacaturebankplaatsing vacatureIntern - Internet
AV:vacaturebank_eiseneisen uit vacaturestressbestendig - vlotte babbel
AV:vacaturebank_omschrijvingomschrijving uit vacaturebetreft seizoensdrukte
AV:vervaldatumvervaldatum van de aanvraag31-10-2005
AV:werktijdenwerktijden van de aanvraagvan 08:00 t/m 17:00 - 09-00 - 17.00 uur
AV:werkzaamhedenomschrijving werkzaamhedensecretariële werkzaamheden
CONTACTPERSOON
CP:achternaamachternaam van de contactpersoonJansen
CP:geslachthet geslacht van de contactpersoonman - vrouw
CP:meisjes_achternaammeisjes achternaam van de contactpersoonVries
CP:meisjes_voorvoegselsvoorvoegsels meisjes naam van de contactpersoonvan de
CP:plaatswoonplaats van de contactpersoonBreda
CP:postcodepostcode van de contactpersoon4821 RT
CP:roepnaamroepnaam van de contactpersoonHans
CP:titeltitel van de contactpersoonIr. - Drs.
CP:voorlettersvoorletters van de contactpersoonJA
CP:voorvoegselsvoorvoegsels van de contactpersoonvan der
FLEXWERKER
FW:achternaamachternaam van de flexwerker (zonder tussenvoegsel)Broeders
FW:autorisatiestatusautorisatiestatus van de flexwerkergeel - rood - wit - groen
FW:beschikbaarheidbeschikbaarheid van de flexwerkervoltijd - deeltijd - beide
FW:betaalfrequentiebetaalfrequentie van de flexwerkerweek - 4 wekelijks - maand
FW:betaalkenmerk_1betaalkenmerk bij betaalinstelling I van de flexwerkerbetaling loon
FW:betaalkenmerk_2betaalkenmerk bij betaalinstelling II van de flexwerkeroverboeking loon
FW:betaalnaam_begunstigde_1naam afwijkende begunstigde betaalinstelling IMevr. de Laat
FW:betaalnaam_begunstigde_2naam afwijkende begunstigde betaalinstelling IIDhr. Broeders
FW:betaalplaats_begunstigde_1plaats afwijkende begunstigde betaalinstelling IBreda
FW:betaalplaats_begunstigde_2plaats afwijkende begunstigde betaalinstelling IIOosterhout
FW:betaalrekening_1het rekeningnummer van betaalinstelling INL42ABNA0539636703
FW:betaalrekening_2het rekeningnummer van betaalinstelling IINL42ABNA0539636703
FW:betaalwijze_1betaalwijze van betaalinstelling Igiro
FW:betaalwijze_2betaalwijze van betaalinstelling IIbank
FW:btw_identificatienummerbtw-identificatienummer van de flexwerker111111110B01
FW:burgerlijke_staatburgerlijke staat van de flexwerkergehuwd - samenwonend - gescheiden 
FW:correspondentiewijzebriefhoofd van de flexwerkerU - jij
FW:datumindienstde datum indiensttreding zoals vastgelegd bij de flexwerker12-12-2006
FW:domicilie_adresde straat van het domicilieadresHoefkensweg
FW:domicilie_huisnummerhet huisnummer van domicilieadres39
FW:domicilie_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het domicilieadresA
FW:domicilie_plaatsde plaats van het domicilieadresBreda
FW:domicilie_postcodede postcode van het domicilieadres4800 RT
FW:geboortedatumgeboortedatum van de flexwerker28-08-1963
FW:geboorteplaatsgeboorteplaats van de flexwerkerRotterdam
FW:geslachtgeslacht van de flexwerkerman - vrouw
FW:identificatieidentificatiebewijs van de flexwerkerpaspoort - toeristenkaart
FW:identificatie_geldig_tmgeldigheidsdatum van het identificatiebewijs van de flexwerker15-06-2007
FW:identificatie_nummernummer van het identificatiebewijs45RT56rgfW
FW:inschrijfdatumdatum van inschrijving van de flexwerker15-09-2005
FW:kvkhet KvK-nummer van de flexwerker12345
FW:meisjes_achternaammeisjes achternaam van de flexwerkerVries
FW:meisjes_voorvoegselsvoorvoegsels meisjes naam van de flexwerkervan de
FW:registratienummerregistratienummer van de flexwerker14231
FW:rijbewijs_geldig_tmgeldigheidsdatum van het rijbewijs20-08-2007
FW:rijbewijs_nummernummer van het rijbewijsRTfg45125
FW:roepnaamroepnaam van de flexwerkerHans
FW:statusstatus van de flexwerkerActief - passief
FW:statusdatumdatum waarop de status voor het laatst is gewijzigd18-04-2005
FW:titeltitel van de flexwerkerIng. - Dr. - Drs.
FW:tussenvoegselstussenvoegsels van de flexwerkervan de
FW:verblverg_afgifte_doorinstantie door wie de verblijfsvergunning is afgegevenGemeente Dordrecht
FW:verblverg_afgifte_opdatum waarop de verblijfsvergunning is afgegeven18-09-1998
FW:verblverg_geldig_tmgeldigheidsdatum van de verblijfsvergunning18-09-2004
FW:verblverg_nrnummer van de verblijfsvergunning12576dr5
FW:voorlettersvoorletters van de flexwerkerTGRM
FW:werkverg_afgifte_doorinstantie door wie de werkvergunning is afgegevenGemeente Gouda
FW:werkverg_afgifte_opdatum waarop de werkvergunning is afgegeven17-05-2001
FW:werkverg_geldig_tmgeldigheidsdatum van de werkvergunning17-05-2005
FW:werkverg_nrnummer van de werkvergunning34223W34
FW:woon_adresde straat van het woonadresVeldweg
FW:woon_huisnummerhet huisnummer van het woonadres14
FW:woon_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het woonadresB
FW:woon_plaatsde plaats van het woonadresNijmegen
FW:woon_postcodede postcode van het woonadres6471 TY
Flexwerker voorschot
FV:voorschot_datumdatum waarop het voorschot is vastgelegd17-09-2006
FV:voorschot_decl_nummerdeclaratienummer waarop het voorschot wordt verrekend27252
FV:voorschot_decl_jaarjaar van de declaratie waarop het voorschot wordt verrekend2006
FV:voorschot_decl_periodeverloningsperiode van de declaratie waarop het voorschot wordt verrekendweek
FV:voorschot_decl_periodenr_valueperiodenummer van de declaratie waarop het voorschot wordt verrekend06, 21
FV:voorschot_decl_bedragvoorschotbedrag€ 100
FV:voorschot_decl_notitieaantekening (vrije tekst) ingegeven bij voorschotvoorschot i.v.m. kerst
MEDEWERKER (medewerker van de uitzendonderneming)
MW:achternaamde achternaam van de medewerkerHaanskorf
MW:functiede functie van de medewerkerIntercedent
MW:geslachthet geslacht van de medewerkerman - vrouw - onbekend
MW:inlognaamde inlognaam van de medewerkerRuben
MW:roepnaamde roepnaam van de medewerkerTeun
MW:voorlettersde voorletters van de medewerkerTHJ
MW:voorvoegselsde voorvoegsels van de medewerkervan der
PLAATSING
PL:accorderenwijze van accorderen urendeclaraties vastgelegd bij de plaatsingondertekenen relatie - accorderen flexwerker
PL:bereikbereikbaarheid van de plaatsingTram 7 - A59 afslag 12
PL:bijzonderhedenbijzonderheden van de plaatsingom de week op zaterdag werken
PL:declaratieperiodeaanlevering urendeclaraties van de plaatsingWeek - 4 weken - Maand
PL:einddatumeinddatum van de plaatsing18-07-2004
PL:functiefunctie van de plaatsingloodgieter - bankmedewerker
PL:functiegroep_a_value
toegepaste functiegroep van de plaatsing A2
PL:functiegroep_b_valuetoegepaste functiegroep van de plaatsing B2
PL:functiegroep_c_valuetoegepaste functiegroep van de plaatsing C3
PL:functiegroep_valuetoegepaste functiegroep adhv A, B en C2
PL:meldtijd_timemeldtijd uit de plaatsing09:00
PL:notatekst_extraextra tekst vermelding op de notaVervanging van Erik Oomsen
PL:nummerplaatsingsnummer2529
PL:oproepde oproepindicatie van de plaatsingja - nee - jaarurennorm
PL:soortwerksoort werk van de plaatsingUitzendwerk - onregelmatig - vakantiewerk
PL:startdatumstartdatum van de plaatsing24-09-2005
PL:uren_per_weekuren per week van de plaatsing40,00 - 35,00
PL:werktijdenwerktijden van de plaatsingvan 08:00 t/m 17:00 - 09-00 - 17.00 uur
PL:werkzaamhedenwerkzaamheden van de plaatsingkantoor werkzaamheden
PT:beloningbeloningssysteem van lonen- en tarievenschema binnen Plaatsinginlenersbeloning - uitzend CAO
PT:caoschaalinschaling volgens de inlenersbeloning9 - A
PT:loonschaalloonschaal van lonen- en tarievenschema binnen plaatsingnormtabel - instroomtabel
PT:nummernummer van lonen- en tarievenschema binnen plaatsing5466
PT:plaatsingsnummerplaatsingsnummer van lonen- en tarievenschema binnen plaatsing32122
PT:startdatumstartdatum van lonen- en tarievenschema binnen plaatsing17-09-2004
PT:minimumloonaangegeven minimumloon in lonen- en tarievenschema binnen plaatsing7,60
PT:uurloonuurloon van lonen- en tarievenschema binnen plaatsing8,70
SC:sectorcode
de code van de gekozen sector van de plaatsingADM I
SC:sectornaam
de naam van de gekozen sector van de plaatsingAdministratief
RELATIE
RL:accorderenwijze van accorderen urendeclaraties vastgelegd bij de relatieaccorderen flexwerker en relatie
RL:autorisatiestatusautorisatiestatus van de relatiegeel - rood - wit - groen
RL:bedrijfsnaambedrijfsnaam van de relatieBurgers Dierenpark
RL:beloningswijzebeloningsregeling vastgelegd bij de relatieUitzend CAO - inlenersbeloning
RL:betaalwijzede betaalwijze van de relatieOp rekening - Incasso
RL:betaaltermijn_valuebetaaltermijn in dagen15 - 30
RL:bezoek_adresde straat van het bezoekadresWitteweg
RL:bezoek_huisnummerhet huisnummer van het bezoekadres18
RL:bezoek_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het bezoekadresA
RL:bezoek_plaatsde plaats van het bezoekadresOosterhout
RL:bezoek_postcodede postcode van het bezoekadres6474 RT
RL:btw_aanduidingwijze waarop btw berekend wordtlevering in Nederland - BTW verlegd
RL:btw_nummerbtw identificatienummer0068.80.137.B01
RL:correspondentie_adresde straat van het correspondentieadresMarktstraat
RL:correspondentie_huisnummerhet huisnummer van het correspondentieadres475
RL:correspondentie_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het correspondentieadresD
RL:correspondentie_postcodede postcode van het correspondentieadres1005 RT
RL:correspondentie_plaatsde plaats van het correspondentieadresRotterdam
RL:correspondentie_postbushet postbus nummer870
RL:correspondentie_postbus_postcodede postcode van de postbus1020 AB
RL:correspondentie_postbus_plaatsde plaats van de postbusAmsterdam
RL:factureer_frequentiede factureerfrequentie van de relatieWekelijks - maandelijks
RL:factuur_digitaal_formaatgewenst formaat digitaal facturerenNiet gewenst - HTML formaat
RL:factuur_digitaal_mailadrese-mailadres voor verzending digitaal facturerengwen@easyflex.nl
RL:factuur_verzendwijzeverzendwijze van facturenper post - via website
RL:factuuradres_adresde straat van het factuuradresBos en Lommerplein
RL:factuuradres_huisnummerhet huisnummer van het factuuradres16
RL:factuuradres_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van het factuuradresA
RL:factuuradres_postcodede postcode van het factuuradres9514 RQ
RL:factuuradres_plaatsde plaats van het factuuradresAmsterdam
RL:factuuradres_postbusde postbus van het factuuradres4100
RL:factuuradres_postbus_postcodede postcode van de postbus van het factuuradres7547 SJ
RL:factuuradres_postbus_plaatsde plaats van de postbus van het factuuradresGouda
RL:gironummerhet gironummer van de relatie564344
RL:inschrijfdatumde inschrijfdatum van de relatie16-04-2001
RL:kredietbeperkingde kredietbeperking van de relatiegeen kredietbeperking - tarieftoeslag
RL:kredietlimietde kredietlimiet van de relatie500,00 - 1500,00
RL:kvk_nummerhet nummer van de kamer van koophandel van de relatie7458555
RL:registratienummerhet registratienummer van de relatie24266
RL:rekening_soortHet soort rekeningnummer dat de relatie gebruiktBank EU (IBAN)
RL:sepaincasso_datum_ondertekeningDatum dat machting ondertekend is01-01-2014
RL:sepaincasso_machtiging_idHet machtiging ID1003-01
RL:sepaincasso_soortHet soort incassoBusiness to Business
RL:statusde status van de relatiedoelgroep - prospect
RL:statusdatumdatum waarop de status voor het laatst is gewijzigd18-07-1999
RL:urendeclaratieaanlevering urendeclaraties vastgelegd bij de relatieweek - maand
VESTIGING - GEGEVENS FLEXWERKER
FW.VS:locatie_emailserverSMTP server adres van de locatieuitzend.smtp.nl
FW.VS:locatie_huisnummerhet nummer van de straat van de locatie177
FW.VS:locatie_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van de locatieB
FW.VS:locatienummerhet nummer van de locatie17
FW.VS:locatie_naamde naam van de locatieDe Uitzender
FW.VS:locatie_niporegio_valuede regiocode van nipo van de locatie5
FW.VS:locatie_plaatsde plaats van de locatieVeendam
FW.VS:locatie_postbusde postbus van de locatie731
FW.VS:locatie_postbus_plaatsde plaats behorende bij het postbusadres van de locatieRoosendaal
FW.VS:locatie_postbus_postcodede postcode van de postbus van de locatie4714 PL
FW.VS:locatie_postcodede postcode van de locatie6523 AQ
FW.VS:locatie_straatde straat van de locatieHoefstraat
VESTIGING - GEGEVENS MEDEWERKER
MW.VS:locatie_huisnummerhet nummer van de straat van de locatie156
MW.VS:locatie_plaatsde plaats van de locatieBarendrecht
MW.VS:locatie_postcodede postcode van de locatie4901 KN
MW.VS:locatie_straatde straat van de locatieHoevestein
VESTIGING - GEGEVENS RELATIE
RL.VS:locatie_emailserverSMTP server adres van de locatieuitzend.smtp.nl
RL.VS:locatie_huisnummerhet nummer van de straat van de locatie20
RL.VS:locatie_huisnummer_toevoegingde toevoeging van het huisnummer van de locatie I
RL.VS:locatienummerhet nummer van de locatie02
RL.VS:locatie_naamde naam van de locatieVestiging Noord
RL.VS:locatie_niporegio_valuede regiocode van nipo van de locatie5
RL.VS:locatie_plaatsde plaats van de locatieAmstelveen
RL.VS:locatie_postbusde postbus van de locatie230
RL.VS:locatie_postbus_plaatsde plaats behorende bij het postbusadres van de locatieAmsterdam
RL.VS:locatie_postbus_postcodede postcode van de postbus van de locatie1021 AA
RL.VS:locatie_postcodede postcode van de locatie1181 GH
RL.VS:locatie_straatde straat van de locatieAmstelveenseweg
WERKMAATSCHAPPIJ
WM:aardde aard van de werkmaatschappijuitzenden - detacheren
WM:adreshet adres van de werkmaatschappijAcaciastraat
WM:levensloop_adresadres van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtMarktstraat
WM:levensloop_huisnummerhuisnummer van het adres van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebracht18
WM:levensloop_huisnummer_toevoegingtoevoeging van het huisnummer van het adres van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtB
WM:levensloop_organisatienaam van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtRabobank of Interpolis
WM:levensloop_plaatsplaats van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtHoofddorp
WM:levensloop_postbuspostbus van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebracht725
WM:levensloop_postbus_plaatsplaats van de postbus van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebrachtOosterhout
WM:levensloop_postbus_postcodepostcode van de postbus van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebracht4845 RT
WM:levensloop_postcodepostcode van het adres van organisatie waar de levensloopregeling is ondergebracht7441 BW
WM:naamde naam van de werkmaatschappijUitzendbureau de Uitzender
WM:plaatsde plaats en postcode van de werkmaatschappijOosterhout 4901 XC
WM:spaarloon_adresadres van de spaarloonregeling zoals aangegeven in Beheer > Bedrijfsinstellingen > SpaarloonregelingAcasiastraat
WM:spaarloon_huisnummerhuinummer van het adres van de spaarloonregeling zoals aangegeven in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Spaarloonregeling16
WM:spaarloon_huisnummer_toevoegingtoevoeging van het huisnummer van het adres van de spaarloonregeling zoals aangegeven in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Spaarloonregelinga
WM:spaarloon_organisatienaam van organisatie waar spaarloonregeling is ondergebrachtABN AMRO
WM:spaarloon_plaatsplaats van de organisatie waar spaarloonregeling is ondergebrachtPurmerend
WM:spaarloon_postbuspostbus van organisatie van de spaarloonregeling is ondergebracht123
WM:spaarloon_postbus_plaatsplaats van de postbus van organisatie waar de spaarloonregeling is ondergebrachtOosterhout NB
WM:spaarloon_postbus_postcodepostcode van de postbus van organisatie waar de spaarloonregeling is ondergebracht4901 XC
WM:spaarloon_postcodepostcode van de organisatie waar spaarloonregeling is ondergebracht1440 AA