Skip to main content
Skip table of contents

Switchen tussen werkmaatschappijen

Het is mogelijk (als je toegang hebt tot meerdere werkmaatschappijen) te 'switchen' tussen werkmaatschappijen. Je hoeft niet voor een handeling in een andere werkmaatschappij uit te loggen en opnieuw in te loggen. Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe dit in zijn werk gaat.


Stap 1: Maak kenbaar dat je wilt kunnen switchen tussen werkmaatschappijen

Je hebt toegang tot 2 werkmaatschappijen en je wilt gebruik maken van het 'schakelen' tussen werkmaatschappijen zonder hiervoor opnieuw in te loggen. Je dient bij ons kenbaar te maken dat je gebruik wilt maken van het switchen tussen werkmaatschappijen. Neem voor de voorwaarden contact op. Het telefoonnummer is: 0162-690410.

Stap 2: Geef aan tot welke werkmaatschappijen je toegang wilt
In stap 2 wordt uitgelegd hoe je de werkmaatschappij instelt waarop je inlogt voor het schakelen tussen meerdere werkmaatschappijen.

In 'Beheer > Medewerkers > Licenties' dien je aan te geven tot welke werkmaatschappijen je toegang wilt krijgen (haal van rechts naar links met de pijltjes).


Stap 3: Stel de andere werkmaatschappij(en) in en geef jezelf rechten
In stap 3 wordt uitgelegd hoe je de werkmaatschappij instelt waarmee je wilt switchen.

Medewerkers
Je logt als beheerder in bij de werkmaatschappij waarmee je wilt switchen.

In 'Beheer > Medewerkers' selecteer je de medewerker met de licentie van de werkmaatschappij waarmee je oorspronkelijk inlogt (deze wordt in het rood getoond).

Zorg er voor dat bij het tabblad 'Algemeen' een locatie gespecificeerd is:

Er dient minimaal één rol vastgelegd te zijn bij 'Medewerkers > Rollen':

Bij 'Medewerkers - toegangstijden' leg je de toegangstijden vast voor de werkmaatschappij:


Switchen
Vanaf nu kun je switchen tussen de werkmaatschappijen. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.