Skip to main content
Skip table of contents

Reisuren verwerken

Reisuren kun je op twee verschillende manieren verwerken, namelijk als normale werktijd en als extra uren. Hieronder de beschrijving ervan:

Reisuren verwerken tijdens de normale werktijd

Je kunt de reisuren als normale uren verwerken. Wanneer je de reisuren apart op de factuur of op de loonspecificatie wilt vermelden, dan kun je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' een extra looncomponent aanmaken onder 'Loon normale uren'. Let erop dat voor zowel het looncomponent 'Loon normale uren' als 'Loon reisuren' de reserveringen conform de sector worden verwerkt. Dit component is ook onderdeel van de pensioengrondslag.


Reisuren verwerken als extra uren

Hieronder staan de verschillende opties beschreven voor het verwerken van reisuren in verschillende situaties.

Volledig uurloon

Als je een volledig uurloon aan de flexwerker wilt vergoeden, dan kun je een extra looncomponent aanmaken onder 'Loon overwerkuren'. Bij het percentage in de plaatsing kies je vervolgens een percentage van 100%. Je kunt zelf bepalen over welke onderdelen er reserveerd wordt. Dit component is geen onderdeel van de pensioengrondslag.

Lager dan het uurloon (onderdeel van de pensioengrondslag)

Als je minder dan 100% van het uurloon wilt vergoeden, dan kun je een extra looncomponent aanmaken onder 'Loon verlaagde uurlonen'. Je kunt hierbij zelf bepalen of er over het basisdeel gereserveerd wordt. Dit component is onderdeel van de pensioengrondslag.

Lager dan het uurloon (geen onderdeel van de pensioengrondslag)

Als je minder dan 100% van het uurloon wilt vergoeden zonder dat dit component een grondslag is voor het pensioen, dan kun je in de urendeclaratie kiezen voor het looncomponent 'Reiskostenvergoeding belast/onbelast'. Je kunt dan zelf het aantal (reis)uren invoeren met het betreffende uurloon of een deel daarvan.

Toeslag per gewerkt uur

Als je de vergoeding voor reisuren in de vorm van een toeslag per gewerkt uur wilt uitbetalen, dan kun je een extra looncomponent onder 'Reiskostenvergoeding belast' aanmaken. Hierover worden geen reserveringen opgebouwd. De vergoeding is ook geen onderdeel van de pensioengrondslag.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.