Skip to main content
Skip table of contents

Rayons

Je kunt binnen de werkmaatschappij rayons indelen en vastleggen. Een rayon bestaat vaak uit meerdere locaties, bijvoorbeeld Rayon - Zuid; alle locaties van Zuid-Nederland behoren tot dit rayon. Aan elk rayon kun je één of meerdere locaties koppelen ('Beheer > Locaties').

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde rayons. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer het rayon dat je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er een locatie aan is gekoppeld, toont Easyflex je hiervan een melding.


Rayon toevoegen

Rayoncode

De rayoncode is een door jou zelf gekozen code. Deze kan uit cijfers of letters bestaan of een combinatie van beide. Alle ingegeven letters worden automatisch in hoofdletters geplaatst. Vaak betreft de code een afkorting van de volledige rayonnaam, bijvoorbeeld ZUID1.

Rayonnaam

De rayonnaam is een door jou zelf gekozen naam. Ook deze kan uit cijfers of letters bestaan of een combinatie van beide. Bijvoorbeeld Rayon Zuid 1.

Rayonmanager

Je kunt in dit veld een rayonmanager selecteren. Door het activeren van de knop 'Zoeken' wordt het medewerkers scherm geopend en kun je een betreffende medewerker selecteren. 

Rayon wijzigen

Aangemaakte rayons kunnen via de knop 'Wijzigen' aangepast worden. Rayon verwijderen

Indien je kiest voor het verwijderen van een rayon worden de te verwijderen gegevens eerst op onderstaand scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Wanneer het rayon dat je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er een locatie aan is gekoppeld, toont Easyflex je hiervan een melding.

Onderstaande melding wordt getoond wanneer je een rayon wilt verwijderen dat in gebruik is:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.