Skip to main content
Skip table of contents

Processen

Binnen het onderdeel processen kun je bekijken welke processen (overzichten) openstaan, zijn ingepland of reeds zijn aangemaakt. Ook wordt getoond door welke medewerker de opdracht is gegeven. Het betreft alle overzichten welke zijn aangemaakt in de modules 'Backoffice', 'Frontoffice' en 'Mijn gegevens'.

Filterinstellingen

In deze rubriek kun je één of meerdere filters instellen voor het selecteren van overzichten. De filterinstellingen welke je kunt ingeven zijn:

Bekijk

Het proces dat wordt opgevraagd kan voor diverse doeleinden bestemd zijn. Deze bestemmingen kunnen zijn:

 • Ingepland
  Overzichten welke zijn ingepland om met een regelmatige frequentie te worden aangemaakt worden getoond.
 • Geschiedenis
  Overzichten die reeds zijn aangemaakt en direct zijn verwerkt worden getoond.
 • Openstaande
  Getoond worden de overzichten die 'openstaand' zijn, dat wil zeggen welke op dat moment in behandeling zijn of welke vanwege een foutmelding niet correct zijn afgewikkeld.

Sorteren op

Je kunt de processen op verschillende manieren sorteren. Afhankelijk van jouw keuze bij 'Bekijk' krijgt je de volgende opties:

Ingepland

 • Frequentie
 • Opdrachtgever
 • Procesnaam

Geschiedenis

 • Gepland startmoment
 • Stopmoment
 • Verwerkingsduur
 • Werkelijk startmoment

Openstaande

 • Afwikkelvolgorde
 • Dubbelstarten
 • Gepland startmoment
 • Prioriteit
 • Werkelijk startmoment

Status

Afhankelijk van jouw keuze bij filterinstelling 'Bekijk' heb je de volgende opties;.

Ingepland

 • N.v.t.

 • Actief

 • Passief

Openstaande

 • N.v.t.

 • In behandeling

 • Kon niet starten + niet normaal beëindigd

 • Wacht op afwikkeling

 • Wacht op afwikkeling + in behandeling

Geschiedenis

 • N.v.t.

 • Niet normaal beëindigd

 • Normaal beëindigd

Startdatum

Wanneer je de filterinstelling hebt ingesteld op 'Geschiedenis' of 'Openstaande' kun je een startdatum ingeven.

Detailinformatie

De specifieke detailinformatie betreffende het proces worden weergegeven. Het volgende wordt getoond:

Ingepland

 • Procesnaam
  De intern gehanteerde naam van het overzicht wordt getoond.
 • Opdrachtgever
  De naam van de medewerker welke het overzicht heeft ingesteld wordt getoond.
 • Status
  De status van het proces.
 • Frequentie
  Het moment waarop het overzicht uitgevoerd dient te worden.
 • Toelichting
  De door jou aangebrachte toelichting bij een overzicht wordt hier getoond.
 • Relatiebeheerder
  Als je bij de filterinstelling hebt gekozen voor Relatiebeheerder wordt hier de naam van de betreffende relatiebeheerder getoond.
 • Locatie
  Als je bij de filterinstelling hebt gekozen voor Locatie wordt hier de naam van de betreffende locatie getoond.
 • Rayon
  Als je bij de filterinstelling hebt gekozen voor Rayon wordt hier de naam van het betreffende rayon getoond.
 • Werkmaatschappij
  Als je bij de filterinstelling hebt gekozen voor Werkmaatschappij wordt hier de naam van de werkmaatschappij getoond.

Geschiedenis

 • Procesnaam
  De intern gehanteerde naam van het overzicht wordt getoond.
 • Opdrachtgever
  De naam van de medewerker welke het overzicht heeft ingesteld wordt getoond.
 • Status
  De status van het proces.
 • Type
  Getoond wordt hoe het proces is geagendeerd; automatisch of direct.
 • Gepland op
  Datum en tijd waarop het proces is gepland wordt getoond.
 • Aangevangen op
  Datum en tijd waarop het proces is aangevangen wordt getoond.
 • Voltooid op
  Datum en tijd waarop het proces is voltooid wordt getoond.
 • Referentiedatum
  Datum waarop het overzicht verwerkt moet zijn minus het aantal dagen waarop het proces daadwerkelijk startte. Voorbeeld: Je hebt ingesteld dat het proces verwerkt dient te worden op 'Eind van elke week' '2 dagen na afloop van periode'. Het overzicht zal met deze instelling op dinsdag aangemaakt worden. De referentiedatum toont je echter de datum van 'Eind van elke week', dat is op zondag.

Openstaande

 • Procesnaam
  De intern gehanteerde naam van het overzicht wordt getoond.
 • Opdrachtgever
  De naam van de medewerker welke het overzicht heeft ingesteld wordt getoond.
 • Status
  De status van het proces.
 • Type
  Getoond wordt hoe het proces is geagendeerd; automatisch of direct.
 • Gereedmelden aan
  Medewerker welke het bericht ontvangt wanneer een proces gereed is.
 • Gepland op
  Datum en tijd waarop het proces gepland is wordt getoond.
 • Aangevangen op
  Datum en tijd waarop het proces aanvangt wordt getoond.
 • Voltooid op
  Datum en tijd waarop het proces is voltooid wordt getoond.
 • Referentiedatum
  Datum waarop het overzicht verwerkt moet zijn minus het aantal dagen waarop het proces daadwerkelijk startte. Voorbeeld: Je hebt ingesteld dat het proces verwerkt dient te worden op 'Eind van elke week' '2 dagen na afloop van periode'. Het overzicht zal met deze instelling op dinsdag aangemaakt worden. De referentiedatum toont je echter de datum van 'Eind van elke week', dat is op zondag.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.