Skip to main content
Skip table of contents

Overlijden flexwerker

Bij het overlijden van een flexwerker is het belangrijk dat je de afhandeling hiervan correct uitvoert. Zo zijn er enkele stappen die in Easyflex uitgevoerd moeten worden om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de nabestaanden niet meer benaderd worden:


Stap 1: Administratieve handelingen

  • De status van de flexwerker kan gewijzigd worden in 'Uitgeschreven' in 'Frontoffice > Flexwerkers > Algemeen'.
  • Op het tabblad 'Algemeen' bij de flexwerker kan een notitie van het overlijden worden vastgelegd onder het veld 'Aantekeningen'.
  • Op het tabblad 'Profielschets' bij de flexwerker is het raadzaam om alle geselecteerde functies, opleidingen en vaardigheden te verwijderen, zodat de flexwerker bij het aanmaken van een match niet meer naar voren komt. Hiermee voorkom je dat er per ongeluk contact wordt opgenomen met de nabestaanden van de flexwerker.

Stap 2: Overlijdensuitkering

Op grond van artikel 7:674 BW ben je als werkgever verplicht de nabestaanden van de flexwerker een belastingvrije overlijdensuitkering van minimaal één maandloon uit te keren. Over deze uitkering moet je vakantietoeslag betalen. Deze uitkering, tot maximaal drie maanden, kun je als netto vergoeding uitbetalen. Hiervoor kun je een nieuw looncomponent aanmaken. Zo wordt de vergoeding apart gejournaliseerd op de journaalpost. Dit doe je op de volgende manier:

  • In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten' maak je een nieuw looncomponent aan onder 'Vergoedingen/inhoudingen onbelast > Vergoedingen (overige)'.
  • Geef een herkenbare naam aan het looncomponent en kies bij de rekeningnummers aparte nummers voor je journalisering.
  • Om de vergoeding uit te betalen kun je in een bestaande of extra urendeclaratie het looncomponent toevoegen op het tabblad 'Vergoedingen'. Zet hier het juiste bedrag in. Dit bedrag wordt onbelast uitgekeerd.

Let op: Wij adviseren je om na te gaan of je verplicht bent om een overlijdensuitkering aan de nabestaanden uit te keren. In bepaalde situaties betaalt het UWV namelijk deze uitkering. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.