Skip to main content
Skip table of contents

Opzeggen licenties

  • Het opzeggen van licenties is niet nodig wanneer je een contract hebt 'per verwerkt uur'. Met dit contract heb je namelijk geen kosten (meer) per licentie.  

De minimum afnameduur van een gebruikers- en/of toegangslicentie is 12 maanden. Daarna kun je de licentie per week opzeggen. Je stelt Easyflex per mail op de hoogte van de opzegging. Deze mail kun je sturen naar administratie@easyflex.nl. Voordat de licentie ingeleverd kan worden, dient deze vrijgemaakt te worden. Je volgt hiervoor de volgende stappen:

Stap 1: Eigenaarsrechten overhevelen
Eerst dien je de
eigenaarsrechten van de betreffende medewerker toe te kennen aan een andere medewerker. Ga hiervoor naar het tabblad 'Eigenaarsrechten' van de betreffende medewerker in 'Beheer > Medewerkers'. Bij 'Betreft medewerker' selecteer je de medewerker waar de eigenaarsrechten naar overgezet moeten worden. Selecteer de medewerker in de linkerkolom 'Toegekende eigenaarsrechten van medewerker' en verzet deze met de dichte zwarte pijl naar de rechterkolom 'Oorspronkelijke medewerker'

. Kies vervolgens voor Ok'.

Stap 2: Noteer het licentienummer
Ga naar het tabblad 'Licenties' en noteer van de medewerker het licentienummer voor het geval dat je deze wilt laten vervallen.

Stap 3: Geef de licentie vrij
Met de knop 'Licentie vrijgeven' op het tabblad 'Licenties' geef je de licentie vrij. Na het vrijgeven zie je geen nummer meer en het veld 'Wachtwoord' is leeg. Kies nu voor 'Ok'.

De licentie is nu vrijgegeven en kun je laten vervallen of toekennen aan een nieuwe medewerker. Wanneer je de licentie wilt opzeggen, kun je dit verzoek mailen naar administratie@easyflex.nl inclusief het licentienummer.


Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen)

1. Wat gebeurt er met de procesberichten zodra de eigenaarsrechten worden overgezet?

De procesberichten omtrent verwerkte processen worden met de nachtverwerking gestuurd naar de medewerker welke op dat moment de eigenaarsrechten van de medewerker bezit. Worden de eigenaarsrechten van een medewerker 's ochtends overgezet naar een andere medewerker, ontvangt deze nieuwe eigenaar geen procesberichten meer. Deze kunnen namelijk maar éénmalig worden verstuurd. Voorbeeld: Het kan dus zijn dat er 's nachts processen gedraaid zijn. Het procesbericht hiervan is gestuurd naar medewerker A. De eigenaarsrechten van medewerker A worden (voordat deze is ingelogd) 's ochtends overgezet naar medewerker B. De medewerker B ontvangt geen procesberichten. Deze zijn namelijk reeds verzonden naar medewerker A.

2. Wat gebeurt er met de eigenaarsrechten wanneer de medewerker weer inlogt?

Wanneer er later toch weer een licentiesleutel wordt toegekend aan de betreffende medewerker, worden bij het opnieuw inloggen binnen Easyflex de eigen eigenaarsrechten altijd teruggegeven. Wanneer een medewerker nog is ingelogd wanneer de eigenaarsrechten worden verwijderd, ontvangt deze medewerker een melding dat de sessie ongeldig is verklaard en wordt de medewerker uitgelogd.

3. Wat moet er met de eigenaarsrechten gebeuren wanneer wij meerdere werkmaatschappijen hebben?

Wanneer de medewerker toegang heeft tot meerdere werkmaatschappijen, dan moeten de eigenaarsrechten in de andere werkmaatschappij(en) ook overgezet worden. Dit doe je door hiervoor ook de bovenstaande stappen te doorlopen. De licentie hoeft hierbij niet vrijgegeven te worden, omdat de medewerker maar in één werkmaatschappij een licentie heeft. Het is wel belangrijk dat de eigenaarsrechten worden overgezet naar een andere medewerker.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.