Skip to main content
Skip table of contents

Opheffen en heropenen locaties

Binnen Easyflex kun je locaties opheffen en heropenen. Dit doe je in Beheer > Locaties. De opgeheven locaties krijgen de status 'Passief'. Je kunt te allen tijde de opgeheven locatie weer heropenen. De heropende locatie krijgt weer de status 'Actief'. De licentiesleutel kan niet worden opgezegd. Een opgeheven locatie zal niet meer beschikbaar zijn in de diverse selectieschermen en zoekfilters in Easyflex.

Stap 1: Ga naar 'Beheer > Locaties' en selecteer hier de juiste locatie.

Stap 2: Selecteer vervolgens het tabblad 'Opheffen', zodat de mogelijkheid naar voren komt om flexwerkers, relaties, medewerkers en berichtgeving over te zetten naar een andere locatie.


Stap 3: Voor het opheffen van een locatie moeten de volgende gegevens worden overgezet naar een andere locatie:

- Gekoppelde flexwerkers overzetten naar locatie: alle flexwerkers dienen te worden overgezet naar een andere locatie.
- Gekoppelde relaties overzetten naar locatie: alle relaties dienen te worden overgezet naar een andere locatie.
- Gekoppelde medewerkers overzetten naar locatie: alle medewerkers dienen te worden overgezet naar een andere locatie.
- Gekoppelde berichtgeving overzetten naar een andere locatie: alle berichtgeving dient te worden overgezet naar een andere locatie.

Stap 4: Nadat alle bovenstaande gegevens zijn overgezet, kun je door middel van de knop 'Opheffen' de locatie opheffen en hiermee passief maken.


Heropenen van een locatie

Er moeten wel voldoende locatielicenties aanwezig zijn voor het heropenen van een locatie. Wanneer dit niet het geval is, kun je een aanvraag van een licentie mailen naar administratie@easyflex.nl.

Stap 1: Ga naar 'Beheer > Locaties' en selecteer hier de juiste locatie.

Stap 2: Selecteer vervolgens het tabblad 'Heropenen', zodat de mogelijkheid naar voren komt om de locatie weer actief te maken.Stap 3: Nadat je de locatie hebt heropend, kun je flexwerkers, relaties, medewerkers en berichtgeving koppelen aan de locatie. Het is mogelijk om via 'Matching' en een daaraan gekoppelde 'Batch-actie' meerdere flexwerkers of relaties tegelijk over te zetten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.