Skip to main content
Skip table of contents

Marktmonitor ABU

Om een goed beeld te krijgen hoe je het als werkmaatschappij doet in de branche kunt je jouw eigen, uit Easyflex gegenereerde cijfers vergelijken met de cijfers van de ABU Marktmonitor. De cijfers van de ABU Marktmonitor zijn gebaseerd op cijfers en gegevens aangeleverd door ABU-leden die deelnemer zijn van de ABU Marktmonitor. Als je zelf deelnemer bent en jouw eigen cijfers hebt aangedragen zijn deze in de ABU Marktmonitor verwerkt.

De ABU Marktmonitor is beschikbaar voor alle gebruikers. Het aanleveren van gegevens voor de ABU Marktmonitor is echter alleen mogelijk voor deelnemers. Niet-deelnemers kunnen het overzicht wel aanmaken, inzien, printen en exporteren. Voor deelname aan de ABU marktmonitor dien je jezelf op te geven bij Intellex. Over de mogelijkheden en voor meer informatie verwijzen we je naar Intellex:

Intellex Dynamic Reporting
T: 033-4678980
E: info@intellexweb.com

Het overzicht genereert de uren, omzet en kosten per sector, fasen en locatie. Deelnemers aan de ABU marktmonitor kunnen deze gegevens direct aanleveren aan Intellex, de organisatie die de cijfers voor de ABU marktmonitor verzamelt. Ook van voorgaande jaren kun je de gegevens produceren en aanleveren bij Intellex. De gegevens van voorgaande jaren worden verzameld en verwerkt in de statistieken van de desbetreffende jaren. Deze worden dus herberekend. De overzichten kunnen onbeperkt worden aangemaakt, ook uit voorgaande jaren.

Voor niet ABU leden worden de cijfers uit de administratie omgezet naar de groepering zoals de ABU deze hanteert. Ben je dus lid van de NBBU, dan zullen de cijfers behorende bij de fasetelling die door de NBBU wordt gehanteerd, omgezet worden naar cijfers behorende bij de fasetelling van de ABU. Op deze manier kun je de cijfers van jouw werkmaatschappij vergelijken met de marktcijfers van de ABU.


Stap 1: Geef in Beheer aan dat je deelneemt aan de Marktmonitor

Wanneer je deelnemer bent van de ABU Marktmonitor dien je dit aan te geven in Easyflex. Dit doet je via Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen.


Marktmonitor statistiek

Wanneer jouw werkmaatschappij ten behoeve van het marktmonitor statistische gegevens verstrekt kun je dit hier aangeven door 'Ja' aan te vinken achter 'Deelnemer marktmonitor. Geef vervolgens het door Intellex toegekende respondentnummer in.


Stap 2: Stel het overzicht 'Marktmonitor ABU' beschikbaar

In 'Beheer > Aansturing overzichten' stel je het overzicht 'Marktmonitor ABU' beschikbaar. Je kunt het overzicht enkel beschikbaar stellen voor de 'Backoffice'. Je kunt eventueel een autorisatierol voor het aanmaken van dit overzicht toewijzen. Door het toekennen van een autorisatierol is het overzicht alleen aan te maken voor een medewerker die deze rol heeft.


Je kunt het overzicht naar eigen inzicht instellen.


Stap 3: Maak het overzicht aan via Backoffice > Overzichten

Nadat je het overzicht beschikbaar hebt gesteld kun je via 'Backoffice > Overzichten' de Marktmonitor ABU gegevens aanmaken. Op dit overzicht worden alle gegevens voor de ABU marktmonitor getoond. Het overzicht wordt in 'Exporteren en printen' getoond onder de berichtsoort 'Algemeen'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.