Skip to main content
Skip table of contents

Loonbeslag invoeren

Wanneer je een loonbeslag wilt invoeren bij een flexwerker dien je de volgende stappen te volgen:

Stap 1: Maak een nieuw loonbeslag aan bij de betreffende flexwerker

Ga via 'Frontoffice > Flexwerkers' naar het tabblad  'CAO-overige' en selecteer de 3 puntjes (...) achter loonbeslagen. Kies voor 'Nieuw'. 

Stap 2: Vul (minimaal) alle verplichte velden in

Alle gele velden zijn verplicht om in te vullen. Voor meer informatie over de betekenis van de velden kun je onze pagina informatie over loonbeslag raadplegen.

Stap 3: Leg het loonbeslag vast
Kies voor 'Vastleggen'. Zolang het loonbeslag nog niet is toegepast bij de flexwerker, kan het nog verwijderd worden. Nadat het loonbeslag al een keer is ingehouden kan het niet meer verwijderd worden.


Op het moment dat je een loonbeslag wilt beëindigen, wanneer deze nog niet volledig is afbetaald volg je de volgende stappen:

Stap 1: Voer een einddatum in

Voer bij het betreffende loonbeslag een datum in bij 'Einddatum'. Het loonbeslag wordt dan niet meer toegepast na deze datum.

Stap 2: Zet de openstaande schuld op € 0,00

Wanneer er nog een openstaande schuld staat die op 0 gezet moet worden, kun je het bedrag dat reeds is uitbetaald door de flexwerker (verschil tussen 'Bedrag loonbeslag' en 'Schuld') ingeven in het veld 'Bedrag loonbeslag'. Bijvoorbeeld: het bedrag van het loonbeslag is €1000. De schuld is nog €400. Bij 'Bedrag loonbeslag' voer je nu (€1000 - €400) €600 in. Op deze manier staat er geen schuld meer open bij dit loonbeslag.

Stap 3: Leg het gewijzigde loonbeslag vast

Door 'Vastleggen' te selecteren worden de instellingen opgeslagen.
Wanneer een flexwerker een loonbeslag heeft ben je als werkgever verplicht om het beslag op het loon van de flexwerker in te houden en aan de beslaglegger over te maken. Er gelden wettelijke regels voor het vastleggen van het in te houden bedrag aan loonbeslag. Bekijk de FAQ voor meer informatie over het loonbeslag.


SNG koppeling

Indien je een koppeling hebt met SNG zijn de volgende velden van toepassing: 

Coördinerend deurwaarder 

De coördinerend deurwaarder is de deurwaarder waaraan de derde- beslagene afdracht plichtig is. Er wordt bij samenloop van meerdere beslagen één coördinerend deurwaarder aangewezen. De coördinerend deurwaarder krijgt taken met betrekking tot de berekening van de beslagvrije voet, het innen en verdelen van betalingen en de communicatie richting schuldenaren, andere beslagleggers en inhoudingsplichtigen.

Per 01-01-2021 is dit veld toegevoegd en van toepassing als je een koppeling met SNG hebt. Standaard staat de instelling uitgevinkt wat betekent dat het betreffende loonbeslag niet van een coördinerend deurwaarder is.

Vereenvoudigd derdenbeslag 

Een vereenvoudigd derdenbeslag is een beslaglegging opgelegd door overheden zonder rechtelijke uitspraak.

Per 01-01-2021 is dit veld toegevoegd en van toepassing als je een koppeling met SNG hebt. Standaard staat de instelling uitgevinkt wat betekent dat het betreffende loonbeslag geen vereenvoudigd derdenbeslag is.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.