Skip to main content
Skip table of contents

IP filters

Je kunt binnen Easyflex een of meerdere IP filters vastleggen. Hiermee kun je o.a. voorkomen dat medewerkers inloggen vanaf andere locaties (computers) dan de locatie waar zij werkzaam zijn. Maar ook kun je medewerkers juist toestemming geven om vanuit een andere locatie (computer) in te loggen, bijvoorbeeld als een medewerker thuis mag werken. Als er op een bepaald gedeelte van het IP adres niet gecontroleerd hoeft te worden, kun je dit vervangen door een *, bijvoorbeeld 123.123.123.*. Alle IP adressen welke beginnen met 123.123.123 hebben nu toegang tot Easyflex. Wanneer een medewerker inlogt, controleert Easyflex of dit gebeurt vanaf een vastgelegd IP adres. Is dit niet het geval wordt de volgende melding getoond: 'Het inloggen vanaf de locatie waarop u zich nu bevindt is voor u niet toegestaan. Indien u hierover vragen heeft dient u zich te wenden tot de beheerder van uw organisatie...'. 

Wanneer je geen IP adressen vastlegt, is het voor alle medewerkers mogelijk om vanuit diverse locaties (computers) in te loggen in Easyflex.

Overzicht IP filters

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde IP adressen. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je IP adressen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond. Pas na het activeren van de knop 'Verwijderen' worden de gegevens daadwerkelijk verwijderd. Van het aanmaken, wijzigen en verwijderen van een IP filter wordt een notificatie vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Notificaties'.


Vastleggen van een nieuwe IP filter

IP filter

In dit veld vul je het IP adres in. Dit adres dien je in te geven inclusief punten, bijvoorbeeld 80.123.123.123

Type koppeling

Je kunt een IP adres koppelen aan een werkmaatschappij of aan een medewerker.

  • Werkmaatschappij: je kunt één of meerdere IP adressen opgeven, welke voor de gehele werkmaatschappij gelden. Bij elke medewerker zal een controle worden gedaan op deze IP adressen.
  • Medewerker: Je kunt ook één of meerdere IP adressen opgeven, welke alleen geldig zijn voor één medewerker. Zo kun je per medewerker de toegang tot Easyflex bepalen. Je kunt bijvoorbeeld een medewerker toestemming geven om thuis te werken door het IP adres van de privé computer van de medewerker op te geven.

Medewerker

Wanneer je bij 'Type koppeling' gekozen hebt voor 'Medewerker' ben je verplicht een medewerker van de werkmaatschappij te selecteren.

Omschrijving

Je kunt per IP adres een omschrijving vastleggen. Wanneer je een IP adres aan een medewerker hebt gekoppeld, wordt de omschrijving automatisch gevuld met 'Filter voor ...... (naam medewerker)'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.