Skip to main content
Skip table of contents

Inrichten financiële administratie

Voor meer informatie omtrent Easyflex en het inrichten van jouw financiële administratie, adviseren wij je het volgende document te downloaden: 'Easyflex en uw financiële administratie'. In dit document komen onderwerpen als looncomponenten, rekeningschema e.d. uitgebreid aan bod. Ook worden de specificaties van de instelmogelijkheden per looncomponent uitgelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.