Skip to main content
Skip table of contents

Handmatige loonaangifte

Je kunt in Easyflex instellen dat je de loonaangifte handmatig wilt doen. In Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonbelasting' kun je de wijze van aanlevering instellen. Als de instelling staat op 'Zelf aanleveren' ben je zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de loonaangifte. Voor een juiste verwerking van de loonaangifte in Easyflex dien je de volgende stappen te volgen.

Stap 1: Stel de loonaangifte in
- In ' Backoffice > Overzichten > Loonaangifte' stel je de loonaangifte in.

Stap 2: Exporteer de loonaangifte 
- In 'Backoffice > Exporteren en printen' kun je de loonaangifte exporteren. Vanuit 'Backoffice > Exporteren en printen' kun je ook de loonaangiften exporteren.

De aangemaakte bestanden kun je versturen naar de belastingdienst. Dit moet middels BAPI worden verzonden. BAPI is een programma waarmee deze aangiften kunnen worden verstuurd. Je dient zelf zorg te dragen voor de juiste aanlevering. Voor meer informatie over de aanlevering kun je contact opnemen met de Belastingdienst.Frequently Asked Questions (veelgestelde vragen)

1. Hoe kan ik de loonaangifte automatisch instellen? 
In 'Backoffice > Overzichten > Loonaangifte' kun je het overzicht voor de loonaangifte automatisch instellen. Dit kun je doen door een bestaand overzicht te wijzigen of een nieuwe aan te maken. Bij 'Uitvoeren' kan vervolgens worden ingesteld wanneer het overzicht automatisch aangemaakt moet worden. Afhankelijk van de instelling in ' Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonbelasting' wordt de loonaangifte automatisch vanuit Easyflex verstuurd naar de Belastingdienst. Wanneer hier is gekozen voor 'Zelf aanleveren' wordt het overzicht alleen aangemaakt en niet automatisch verstuurd.

2. Waar kan ik de gemaakte loonaangifte terug vinden?
In 'Backoffice > Exporteren en printen' kun je de eerder aangemaakte overzichten met de loonaangifte vinden. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie uitvoer' kunnen wel rollen zijn gekoppeld aan de autorisatie voor het inzien van deze rapporten. Wanneer ze dus niet zichtbaar zijn is het aan te raden om deze instellingen na te gaan. 

3. Waarom is de loonaangifte leeg?
Een automatische loonaangifte maar één keer aangemaakt voor een periode. Wanneer er dus een automatische loonaangifte staat ingesteld, en er wordt tussentijds een handmatige loonaangifte gedaan, krijg je van de automatische aangifte een leeg rapport. Dit komt doordat de periode dan al is aangegeven. De volgende periode wordt weer automatisch gevuld. Controleer goed of de loonaangifte handmatig is aangemaakt én is verzonden. Dit kun je controleren bij de overzichten of op het tabblad 'Backoffice > Belastingdienst'.      


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.