Skip to main content
Skip table of contents

FO > Locatie en route-informatie

Easyflex biedt je de mogelijkheid om locatiekaarten, satellietkaarten en routebeschrijvingen op te vragen. Welke mogelijkheden beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gegevens binnen de bedrijfsinstellingen. Zo moeten er webservicediensten aangekocht zijn voor 'Locatiekaart' en voor 'Route-informatie'. Tevens kan per webservice een autorisatierol worden geselecteerd. Wanneer je niet in het bezit bent van deze autorisatierol, zijn de webservicediensten voor jou niet beschikbaar. Als laatste moet de werkmaatschappij over voldoende credits te beschikking (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Webservicediensten). Bij elke nieuwe aanvraag worden deze gegevens gecontroleerd, alvorens je een locatie- of satellietkaart of routebeschrijving kunt opvragen. 

De locatie en route informatie kan op diverse plaatsen binnen Easyflex worden aangeroepen. Je kunt de locatie en route informatie onafhankelijk van een flexwerker en/of relatie opvragen, namelijk binnen de module 'Frontoffice'. Het is tevens mogelijk om bij een flexwerker, relatie of aanvraag/plaatsing de locatie en route informatie op te vragen. Afhankelijk van waaruit je de locatie info opvraagt, worden direct gegevens gevuld. Open je deze locatie en route informatie bijvoorbeeld vanuit een flexwerkerkaart, worden de adresgegevens van de flexwerker automatisch bij 'Locatie A' ingevuld. Open je de locatie en route informatie vanuit een aanvraag, wordt het meld- en werkadres automatisch bij 'Locatie A' getoond. Open je de locatie en route informatie vanuit een plaatsing, wordt het adres van de flexwerker bij 'Locatie A' ingevuld en het meld- en werkadres van de relatie bij 'Locatie B', zo kun je heel eenvoudig een routebeschrijving aanvragen. De gegevens worden alleen automatisch gevuld wanneer het adres volledig is ingevuld, inclusief postcode én huisnummer.

Je kunt alleen adressen in Nederland opvragen en aanschaffen.

Locatie en route-informatie bestaat uit drie onderdelen:

 • Locatie A
 • Locatie B
 • Routebeschrijving

Locatie A

Je kunt een adres ingeven welke wordt aangemerkt als locatie A.

Land

Standaard toont Easyflex bij het land Nederland, je kunt ook alleen locatie en route informatie opvragen van adressen binnen Nederland.

Postcode - Huisnummer - Plaats

In deze velden geef je de postcode en het huisnummer in van het adres waarvan je locatie en/of route informatie wenst. De plaatsnaam wordt automatisch gevuld naar aanleiding van de door jou ingevulde postcodegegevens. 

Locatiekaart en satellietkaart

Wanneer je een locatiekaart wenst op te vragen, activeer je de knop 'Locatiekaart'. Wil je een satellietkaart opvragen, activeer je de knop 'Satellietkaart'. Easyflex controleert in beide gevallen een aantal gegevens:

 • zijn er webservices aangekocht voor locatie- of satellietkaart?
 • is er een autorisatierol geselecteerd voor het (eventueel) aanschaffen van een locatie- of satellietkaart en zo ja, heb je als ingelogde medewerker deze autorisatierol?
 • zijn er voldoende credits beschikbaar voor het (eventueel) aanschaffen van een locatie- of satellietkaart?

Wanneer er geen webservices zijn aangekocht voor de locatie- of satellietkaart of wanneer er een autorisatierol is geselecteerd welke je niet bezit, toont Easyflex de melding: 'Een kaart is niet beschikbaar en je hebt geen rechten om een kaart aan te schaffen....'. Vraag je  echter een locatie- of satellietkaart op welke reeds eerder door de werkmaatschappij is aangeschaft, wordt deze getoond. Wanneer er niet voldoende credits beschikbaar zijn voor het aanschaffen van een locatie- of satellietkaart, toont Easyflex de melding: 'Het creditsaldo voor deze externe webservice dienst is niet toereikend...'. Vraag je echter een locatie- of satellietkaart op welke reeds eerder door je werkmaatschappij is aangeschaft, wordt deze getoond.

Wanneer een locatiekaart voor de eerste keer wordt aangevraagd, toont Easyflex de melding: 'De locatiekaart is niet beschikbaar... Wilt u de locatiekaart aanschaffen?'. Je kunt kiezen voor 'Ja', de locatiekaart wordt aangeschaft en het benodigde aantal credits wordt in rekening gebracht bij je werkmaatschappij, of je kunt kiezen voor 'Nee', de locatiekaart wordt niet aangeschaft. Wanneer een satellietkaart voor de eerste keer wordt aangevraagd, toont Easyflex de melding: 'De satellietkaart is niet beschikbaar... Wilt je de satellietkaart aanschaffen?' De verdere werkwijze is dezelfde als bij het aanschaffen van een locatiekaart.

Heb je een locatiekaart aangeschaft, wordt deze in het venster getoond. Het betreft een kaart met hierop de straat welke bij de door jou ingegeven postcode is gevonden. Het blauwe kruisje op de kaart, geeft het gezochte huisnummer weer. Wanneer je met de muis op de locatiekaart klikt, wordt deze uitvergroot op je scherm getoond. Vanuit deze uitvergroting, kun je kaart kleiner of groter maken of weer sluiten. Heb je een satellietkaart aangeschaft, wordt deze in het venster getoond. Het betreft een luchtfoto met hierop de straat welke bij de door jou ingegeven postcode is gevonden. Het rode blokje op de kaart, geeft het gezochte huisnummer weer. Wanneer je met de muis op de satellietkaart klikt, wordt deze uitvergroot op je scherm getoond. Vanuit deze uitvergroting, kun je de kaart kleiner of groter maken of weer sluiten.

Wanneer je gegevens opvraagt vanuit een postcode welke (nog) niet bekend is of je geeft een ongeldige postcode in toont Easyflex de melding: 'De locatie- of satellietkaart kan voor de opgegeven locatie niet worden geleverd...'. De benodigde credits worden echter wel in rekening gebracht, je betaalt namelijk voor het webservice verzoek.

Locatie B

Je kunt een adres ingeven welke wordt aangemerkt als locatie B. De werkwijze voor invoer van land, postcode, huisnummer en plaats werkt op dezelfde wijze als bij locatie A. Wanneer je echter twee locatie heeft ingegeven, kun je een routebeschrijving opvragen.

Routebeschrijving

Wanneer er twee locaties bekend zijn, kun je een routebeschrijving opvragen tussen locatie A en locatie B. Er kunnen twee verschillende soorten routes worden opgevraagd;

 • kortste route
  de route met het minste aantal kilometers
 • snelste route
  de snelste route in tijd

Easyflex toont je een uitgebreide routebeschrijving. Je kunt binnen deze routebeschrijving nog wijzigingen aanbrengen.

Afstand (KM)

Wanneer locatie A en locatie B zijn ingevuld, wordt de afstand in kilometers getoond, ook wanneer (nog) geen routebeschrijving is aangeschaft. Deze afstand wordt berekend middels de vier cijfers van de postcodes, dit zijn dus geen exacte gegevens. Deze gegevens worden uit de afstandentabel gehaald.

Reistijd (min)

Wanneer locatie A en locatie B zijn ingevuld, wordt de reistijd in minuten getoond, ook wanneer (nog) geen routebeschrijving is aangeschaft. Deze reistijd wordt berekend middels de vier cijfers van de postcodes, dit zijn dus geen exacte gegevens. Deze gegevens worden uit de afstandentabel gehaald.

Opslaan gegevens

De gegevens per postcode worden automatisch opgeslagen. Wanneer je een volgende keer dezelfde postcode opvraagt, worden de gegevens welke je reeds hebt aangeschaft rond deze postcode automatisch weergegeven. Ook de gegevens omtrent een routebeschrijving worden automatisch opgeslagen. Wanneer je de volgende keer dezelfde routebeschrijving opvraagt, worden de gegevens welke je reeds hebt aangeschaft rond deze routebeschrijving automatisch weergegeven. Heb je binnen de routebeschrijving gegevens gewijzigd, kun je deze wijzigingen opslaan door het activeren van de knop 'Opslaan'. Ook deze gewijzigde gegevens worden de volgende keer automatisch weergegeven binnen de routebeschrijving.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.