Skip to main content
Skip table of contents

FO > Leegloop en bezetting

Binnen dit onderdeel kun je de leegloop en bezetting van de werkmaatschappij raadplegen. Dit is van toepassing op flexwerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze flexwerkers zijn in dienst bij de werkmaatschappij. Wanneer zij niet of slechts gedeeltelijk tewerk zijn gesteld bij opdrachtgevers is er sprake van volledige of gedeeltelijke leegloop. Binnen dit onderdeel kun je leegloop tijdig signaleren. Ook kun je uitzonderlijke dekking raadplegen. Dit betreft flexwerkers welke meer tewerk zijn gesteld dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Filterinstelling

Vanaf

Easyflex toont je automatisch de huidige systeemdatum. Je kunt deze datum wijzigen. Wanneer je de knop 'standaarddatum' selecteert, toont Easyflex je de huidige systeemdatum, de eerste dag van de geselecteerde week of de eerst dag van de week welke 7 weken voor de datum 'tot en met' valt. Dit is afhankelijk van de volgorde van ingeven. Heb je reeds de datum 'tot en met' ingegeven, wordt in sommige gevallen ook de datum 'vanaf' aangepast. Naast de datum wordt het jaar en de week getoond waarin de ingegeven datum valt. Met de pijltjestoets naast het jaar en de week, kun je deze gegevens aanpassen. Wanneer je deze gegevens wijzigt, wordt ook de datum 'vanaf' gewijzigd.

Tot en met

Je geeft in dit veld de datum in tot en met wanneer je een overzicht van leegloop en bezetting wilt genereren. Dit overzicht kan nooit een periode langer zijn dan 7 weken tonen. Naast de datum wordt het jaar en de week getoond waarin de ingegeven datum valt. Met de pijltjestoets naast het jaar en de week, kun je deze gegevens aanpassen. Als je de 'tot en met' datum hiermee wijzigt, wordt deze op de zondag van die week gezet. Wanneer je deze gegevens wijzigt en hierdoor de 'vanaf' datum niet binnen de 7 weken van het periode overzicht valt, wordt deze op de maandag 6 weken eerder gezet."

Nauwkeurigheid

Je kunt de nauwkeurigheid voor het berekenen van de leegloop ingeven. Dit percentage staat standaard op 90%. Leegloop binnen een marge van 10% wordt nu niet getoond. Je kunt de nauwkeurigheid instellen door het verschuiven van de 'slider' (schuifbalk). De marge voor het bereken van leegloop is minimaal 75% en maximaal 100%.

Soort leegloop 

Je kunt een filter instellen voor de soort leegloop. Je hebt de keuze uit:

 • Gedeeltelijke leegloop (rood/lichtblauw)
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en is geplaatst, maar binnen de arbeidsovereenkomst zijn meer uren vastgelegd dan binnen de plaatsing
 • Volledige leegloop (rood)
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst, maar heeft geen plaatsingen
 • Geen / acceptabele leegloop (lichtblauw)
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en een plaatsing, er is bijna of geen verschil tussen het aantal vastgelegde uren
 • Uitzonderlijke bezetting (donderblauw)
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en is geplaatst, maar binnen de arbeidsovereenkomst zijn minder uren vastgelegd dan binnen de plaatsing

Door het activeren van de knop 'Tonen', worden alle flexwerkers getoond waarbij een arbeidsovereenkomst is vastgelegd binnen de door jou ingegeven periode.

Arbeidsovereenkomst

De soort van de arbeidsovereenkomst wordt getoond. Dit kan zijn bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

Aanvang

De aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Einde

De (eventuele) einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Uren

Het aantal uren dat is vastgelegd binnen de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Periode

De periode van het aantal uren dat is vastgelegd binnen de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Uurloon

Het uurloon dat is vastgelegd binnen de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Waarschuwen

Wanneer een arbeidsovereenkomst start en er is sprake van leegloop, ontvangt de relatiebeheerder van de betreffende flexwerker een jabber-bericht én wordt er een notificatie vastgelegd bij de flexwerker dat er leegloop ontstaat. Wanneer je deze waarschuwing niet meer wenst te ontvangen, kun je deze optie uitschakelen door het vinkje weg te halen bij 'waarschuwen'. Wanneer je deze optie uitschakelt, wordt ook hiervan een notificatie vastgelegd bij de flexwerker.

Overzicht periode

Er wordt een periode van 7 weken getoond. Welke weken dit zijn is afhankelijk van de door jou ingegeven periode voor de leegloop en bezetting. Heb je bijvoorbeeld 01-09-2005 ingegeven, wordt week 35 tot en met week 41 getoond. Easyflex toont op de gekleurde blokken een 'hint' met daarin de berichtgeving van de betreffende dag.

Overzicht plaatsingen

Wanneer de flexwerker geplaatst is in de periode van leegloop en bezetting, worden de betreffende plaatsingen getoond.

Plaatsing bij relatie

De naam van de relatie waar de flexwerker is geplaatst, wordt getoond.

Plaatsingsnummer

Het plaatsingsnummer wordt getoond.

Aanvang

De aanvangsdatum van de plaatsing wordt getoond.

Einde

De (eventuele) einddatum van de plaatsing wordt getoond.

Uren per week

Het aantal uren per week dat is vastgelegd binnen de plaatsing wordt getoond.

Functie

Dd functie van de betreffende plaatsing wordt getoond.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.