Skip to main content
Skip table of contents

FO > ID-inlezer

Met behulp van dit onderdeel kun je identiteitsbewijzen zoals paspoort en ID-kaarten die voorzien zijn van MRZ inlezen. De MRZ staat voor Machine Readable Zone, wat inhoudt dat deze specifiek is ontwikkeld om digitaal uit te lezen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is het document uploaden en scannen waarna je vervolgens de flexwerker kunt aanmaken. Raadpleeg hier de procesbeschrijving voor meer informatie.Knoppen

Voorbeeld

Middels de knop 'Voorbeeld' is te zien waaraan de kopie van het legitimatiebewijs moet voldoen.

Importeer bestand

Wanneer je een legitimatiebewijs van een flexwerker ontvangt, kun je deze inlezen in Easyflex. Middels de knop 

 'Importeer bestand' kun je het legitimatiebewijs opzoeken en selecteren.

Start scan

Als je kiest voor 'Start scan' wordt de MRZ op het legitimatiebewijs uitgelezen en worden de gegevens ingeladen. Je kunt de gegevens van het ingelezen legitimatiebewijs wijzigen.

De volgende gegevens worden indien mogelijk ingevuld:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Nationaliteit
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • BSN
  • Type document
  • Land document
  • Documentnummer
  • Geldig tot

Bekijk bestand

Met de knop 'I' kun je het ingelezen legitimatiebewijs inzien.

Aanmaken flexwerker

Door het activeren van de knop 'Aanmaken flexwerker' wordt de flexwerker ingeschreven op basis van het ingelezen identiteitsbewijs.

Bij het aanmaken van de flexwerker wordt er gecontroleerd op het Burgerservicenummer. Indien in Easyflex een flexwerker aanwezig is met overeenkomstige gegevens wordt dit bij het aanmaken van de flexwerker getoond. Je kunt er vervolgens voor kiezen om de flexwerker de flexwerker niet aan te maken, of om door te gaan met het aanmaken van een nieuwe flexwerker zonder Burgerservicenummer.

Wanneer er is gekozen voor het aanmaken van een flexwerker is de knop niet meer beschikbaar.

Prullenbak

Om een nieuw identiteitsbewijs in te lezen selecteer je de 'prullenbak'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.