Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Werkhistorie - conversie

Op dit tabblad wordt de werkhistorie uit de conversie getoond. Je kunt op dit tabblad geen gegevens invoeren of wijzigen, je kunt alleen maar gegevens raadplegen.

Geconverteerde arbeidshistorie
Op het scherm verschijnt een overzicht van de geconverteerde arbeidshistorie. Deze informatie bevat de datum (van / tot en met), de naam van de relatie waarbij de flexwerker arbeidshistorie heeft opgebouwd en de functie waarin de flexwerker werkzaam is geweest.

Detailinformatie
Door het activeren van een regel in de geconverteerde arbeidshistorie word detailinformatie getoond.

Bedrijfsgegevens
De bedrijfsgegevens van de relatie worden getoond zoals naam en adres. Indien jouw werkmaatschappij locaties afschermt zullen de bedrijfsgegevens van de relatie niet worden getoond. In dit geval staat er 'locatiegegevens afgeschermd'.

Periode
De periode van de arbeidshistorie wordt getoond. Bijvoorbeeld vanaf 13-11-2000 t/m 14-01-2002.

Functie
De functie waarin de flexwerker werkzaam is geweest wordt getoond.

Uurloon
Het bruto uurloon uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Uren per week
Het aantal uren per week uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Kostprijs
De kostprijs uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Kostprijsfactor
De kostprijsfactor uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Tarief
Het tarief uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Tarieffactor
De tarieffactor uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Marge (in geld)
De marge in geld uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Marge (%)
Ook de marge in procenten uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Reiskosten
Wanneer er reiskosten in de arbeidshistorie bekend zijn worden deze getoond.

Indruk
De indruk uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Bijzonderheden
Vastgelegde bijzonderheden uit de arbeidshistorie worden getoond.

Project
Een eventueel vastgelegd project uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Afdeling
Een eventueel vastgelegde afdeling uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Locatie
Een eventueel vastgelegde locatie uit de arbeidshistorie wordt getoond.

Werkzaamheden
De werkzaamheden uit de arbeidshistorie worden getoond.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.