Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Werkervaring

Op dit tabblad kun je de werkervaring van de flexwerker ingeven. Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde werkervaring. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw' en 'Verwijderen' kun je werkervaring toevoegen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Vastleggen' door jou is geactiveerd. Wanneer je een werkervaring wilt verwijderen, selecteer je de betreffende werkervaring, waarna je de knop 'Verwijderen' activeert. Easyflex voert nu een controlevraag uit, die je met 'Ja' of 'Nee' kunt beantwoorden. 


Detailinformatie

Werkgeversnaam
Je vult in dit veld de naam in van de werkgever waar de flexwerker gewerkt heeft. Mocht deze werkgever een bestaande relatie van je werkmaatschappij zijn kun je met de knop 'zoeken' de relatie opzoeken en selecteren. De adresgegevens worden dan automatisch gevuld.

Adresgegevens
In dit veld dien je de adresgegevens van de vorige werkgever in te geven (Algemene beschrijving > Adresgegevens).

Gewerkt in de periode van
Wanneer je de knop 'zoeken' activeert, toont Easyflex je een periodescherm. Hierin kun je de aanvang- en de einddatum van de werkervaring ingeven. De datum geef je als volgt in: Jaar Maand Dag, bijvoorbeeld 1998-09-01. Het is overigens niet verplicht om alle drie de velden in te geven, alleen het Jaar is verplicht, Maand en Dag zijn niet verplicht. Wanneer je een datum wilt verwijderen, activeer je de knop 'prullenbak'.

Functie / Profiel
Wanneer je de knop'zoeken' selecteert, toont Easyflex je het functieprofiel scherm en kun je een functie en/of profiel selecteren (Algemene beschrijving > Zoekopdracht).

Verrichte werkzaamheden
In dit veld kun je vastleggen welke werkzaamheden de flexwerker verricht heeft bij de werkgever.

Reden ontslag
In  Easyflex kun je registreren waarom de flexwerker bij eerdere werkgevers ontslag heeft gekregen of genomen. Deze selectietabellen zijn onbeperkt in te geven (Beheer > Selectietabellen). Wanneer je de pijltjestoets selecteert, zie je de top 10 van de ingevoerde selectietabel. Wanneer er meer dan 10 keuzes zijn ingevoerd, kun je met de knop 'zoeken' de overige selectietabellen selecteren. 

Wanneer de selectietabel 'Reden ontslag' binnen Beheer gevuld is, dien je dit veld verplicht in te vullen. Is de selectietabel binnen Beheer niet gevuld, hoef je in dit veld niets in te geven.

Aantekening / Referentie
In dit veld kun je eventuele aantekeningen en referenties vastleggen.

Werkervaring meenemen in
Je kunt in dit veld aangeven of de werkervaring meegenomen dient te worden in het selectieproces. Tevens kun je aangeven of de werkervaring meegenomen dient te worden in het curriculum vitae van de flexwerker.

Getuigschrift
In dit veld kun je aangeven of de flexwerker een getuigschrift heeft van deze werkervaring. Tevens kun je aangeven of je dit getuigschrift heeft gezien. Wanneer je deze optie aanvinkt, is het mogelijk het getuigschrift met een webcam in te scannen (Algemeen > Fotologo invoegen) of een grafisch bestand (kopie van getuigschrift) te importeren (Algemeen > Importeren bestand). Wanneer je de knop 'prullenbak' activeert, verwijdert je het ingescande of geïmporteerde bestand.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.