Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Webservices

Op dit tabblad leg je de gegevens vast voor het ondersteunen van webservices. Zo is het mogelijk een flexwerker toegang te verlenen tot de website www.flexwerker.com of je eigen website. Via deze website is het mogelijk voor de flexwerker om urendeclaraties digitaal in te vullen en aan te leveren, maar ook het zoeken van vacatures behoort tot de mogelijkheden.

Toegangsidentificatie

De gegevens in deze rubriek zijn van belang voor de identificatie van de flexwerker welke inlogt op de website.

Inlognaam

Easyflex maakt automatisch een eerste inlognaam aan. Met deze inlognaam kan de flexwerker de eerste keer inloggen op de website. Na het inloggen met deze inlognaam, is de flexwerker verplicht om zelf een nieuwe inlognaam in te geven. De door de flexwerker gekozen inlognaam zal dan ook in dit veld worden getoond. De inlognaam mag geen spaties bevatten.

Wachtwoord

Ook het eerste wachtwoord wordt automatisch door Easyflex aangemaakt. Met dit wachtwoord kan de flexwerker de eerste keer inloggen op de website. Na het inloggen met dit wachtwoord, is de flexwerker verplicht om zelf een nieuw wachtwoord in te geven. Dit door de flexwerker gekozen wachtwoord zal niet zichtbaar in dit veld worden getoond. Easyflex toont ********. Wanneer de flexwerker drie keer een verkeerd wachtwoord ingeeft, wordt de toegang tot webservices automatisch geblokkeerd.

Status

Wanneer er nog geen gebruik gemaakt is van webservices, is de status 'Uitgeschakeld'. Voordat de flexwerker gebruik kan maken van webservices, dien je de knop 'Service inschakelen' te activeren. De status verandert dan automatisch naar 'Ingeschakeld' en de flexwerker kan inloggen op de website. Wanneer je de toegang tot de webservices blokkeert, is de status 'Geblokkeerd'.

Verificatiegegevens

In deze rubriek dien je een verificatievraag en antwoord in te geven.

Verificatievraag

Een verificatievraag is een vraag waarmee de zgn. echtheid kan worden gecontroleerd. Wanneer de flexwerker de inloggegevens is vergeten, kan door middel van deze vraag en antwoord gecontroleerd worden of het de juiste flexwerker betreft welke probeert in te loggen.

Antwoord op verificatievraag

Het antwoord op de verificatievraag dient in dit veld te worden ingegeven.

Afscherming persoonsgegevens

Een flexwerker heeft de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens af te schermen zodat een inlener deze gegevens niet te zien krijgt als hij inlogt via 'Inlener.com' of je eigen website. Standaard staat de toestemming om persoonsgegevens aan relatie te laten zien niet aangevinkt. Wanneer een flexwerker toestemming geeft om persoonsgegevens aan een relatie te laten zien kun je deze mogelijkheid aanvinken. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

- Bank en/of girorekeningnummer
- Nationaliteit
- Geboorteplaats
- Burgerlijke staat

Let op! Het identiteitsbewijs wordt altijd op www.inlener.com of je eigen website getoond.

In de e-mail verwijzen naar website

Als je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie' een adres heeft ingevoerd dan wordt dit veld automatisch gevuld. Dit adres is niet meer aan te passen. In de e-mail zal het als volgt vermeld worden: U kunt inloggen op: www.flexwerker.com. Als je niets invult wordt de gehele zin weggelaten.

Website

Hier wordt het adres van een website getoond indien dit is ingevuld in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie, dit is geen verplicht veld.

Gegevens e-mailen naar

Wanneer de webservice in- of uitgeschakeld wordt of wanneer de status van de webservice wijzigt, ontvangt de flexwerker, hierover een e-mail. Het e-mailadres van de flexwerker kan in deze rubriek worden opgenomen. Wanneer er geen e-mailadres wordt ingegeven, toont Easyflex een melding dat er geen bevestiging kan worden verstuurd. In elke uitgaande e-mail wordt een disclaimer opgenomen. 

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Correspondentie' kun je er met de optie 'E-mail versturen bij het inschakelen en uitschakelen van de webservice' het versturen van een e-mail bij het wijzigen van de status van de webservice aan- of uitzetten.

E-mail template

Indien je een template hebt vastgelegd voor het template type 'E-mail template flexwerker' kun je hier een template selecteren. Deze template zal worden gebruikt voor het versturen van de inloggegevens naar de flexwerker. Indien je geen e-mail template geselecteerd hebt wordt de standaard e-mail van Easyflex gebruikt voor het versturen van de inloggegevens. Indien je een e-mail template geselecteerd hebt, wordt tevens de inzien knop beschikbaar. Je kunt dan de e-mail inzien alvorens je deze verstuurt.

E-mailadres

Alle e-mailadressen welke zijn ingegeven binnen de communicatiemiddelen van de flexwerker, worden getoond wanneer je het pijltje activeert. Je kunt nu een e-mailadres selecteren. Het is tevens mogelijk om handmatig een e-mailadres in te geven. Elke door de flexwerker ontvangen e-mail bevat inloggegevens bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wanneer een e-mail niet verzonden is, bijvoorbeeld doordat er een server-storing heeft plaatsgevonden bij je werkmaatschappij, toont Easyflex de melding: 'Actie is niet via e-mail bevestigd'.

Beschikbare knoppen

Welke knoppen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie.

Service inschakelen

Wanneer de flexwerker nog geen gebruik heeft gemaakt van de webservice, kun je knop 'Service inschakelen' activeren. Ook wanneer eerdere inloggegevens zijn verwijderd (middels de knop 'Service uitschakelen') en nieuwe gegevens dienen weer te worden geactiveerd, is de knop 'Service inschakelen' actief. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de flexwerker wanneer de webservice wordt ingeschakeld.

Wanneer er een e-mail adres van de flexwerker is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:
'Uw account bij ......... (naam werkmaatschappij) is m.i.v. ......... (datum) geactiveerd en geeft u toegang tot uw gegevens. De aan u toegekende inloggegevens luiden:
Gebruikersnaam: EF_Rene14303
Wachtwoord: 8Mlpge8
Direct na het inloggen dient u zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord te wijzigen in door u zelf gekozen waarden.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij ........ (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ...........' Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van uw werkmaatschappij (Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid).

Service uitschakelen

Wanneer de flexwerker gebruikt maakt van de webservice en je wilt deze service opheffen, kun je de knop 'Service uitschakelen' activeren. Hiermee worden alle inloggegevens verwijderd. Wanneer je deze knop activeert, toont Easyflex je een waarschuwing welke je met 'Ja' of 'Nee' kunt beantwoorden. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de flexwerker wanneer de webservice wordt uitgeschakeld.

Wanneer er een e-mailadres van de flexwerker is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:
'Uw account bij .......... (naam werkmaatschappij) is m.i.v. .......... (datum) opgeheven. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij ........... (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ...........' Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van uw werkmaatschappij (Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid).

Nieuwe inloggegevens

Wanneer een flexwerker nieuwe inloggegevens wenst, bijvoorbeeld wanneer een flexwerker de zelf gekozen inloggegevens niet meer weet, kun je deze aanmaken door het activeren van deze knop. Easyflex stelt je een controlevraag, welke je met 'Ja' of 'Nee' kunt beantwoord. Alle oude inloggegevens worden verwijderd wanneer je nieuwe inloggegevens aanmaakt. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de flexwerker wanneer er nieuwe inloggegevens worden aangemaakt.

Wanneer er een e-mailadres van de flexwerker is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:
'Voor uw account bij ........ (naam werkmaatschappij) zijn m.i.v. ........ (datum) nieuwe inloggegevens van toepassing.
Gebruikersnaam: EF_Heinz14216
Wachtwoord: Lnq9g4o
Direct na het inloggen dient u zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord te wijzigen in door u zelf gekozen waarden.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij .......... (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ..........' Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van uw werkmaatschappij (Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid).

Toegang blokkeren

Wanneer een flexwerker (tijdelijk) geen recht heeft op webservices, maar je wilt wel de bestaande gebruikersnaam en wachtwoord bewaren, kun je de toegang blokkeren door het activeren van deze knop. Deze knop is uiteraard alleen actief wanneer de status 'Ingeschakeld' is. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de flexwerker wanneer de toegang geblokkeerd wordt.

Wanneer er een e-mailadres van de flexwerker is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:
'De toegang tot uw account bij ........... (naam werkmaatschappij) is m.i.v. .......... (datum) geblokkeerd. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij .......... (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ...........' Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van uw werkmaatschappij (Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid).

Toegang verlenen

Wanneer de toegang tot de webservices is geblokkeerd, kun je deze blokkade opheffen door het activeren van de knop 'Toegang verlenen'. Deze knop is uiteraard alleen actief wanneer de status 'Geblokkeerd' is. Easyflex legt standaard een notificatie vast bij de flexwerker wanneer de toegang verleend wordt.

Wanneer er een e-mailadres van de flexwerker is ingegeven en er geen e-mail template is geselecteerd, ontvangt deze de volgende e-mail:
'Uw account bij ........... (naam werkmaatschappij) is m.i.v. ......... (datum) weer toegankelijk met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder bij ........... (naam werkmaatschappij) of een e-mail richten aan ............' Het e-mailadres dat in deze regel wordt getoond is afhankelijk van het e-mailbeleid van uw werkmaatschappij (Bedrijfsinstellingen > e-mailbeleid).

SMTP Serveradres

Bij het aanmaken, wijzigen van inloggegevens of het blokkeren van de toegang wordt er een e-mail naar de flexwerker gestuurd. Voor het verzenden van een e-mail is het noodzakelijk dat het SMTP serveradres is ingevuld. Deze wordt vastgelegd bij 'Beheer > Locaties'. Wanneer het SMTP serveradres niet is vastgelegd toont Easyflex je een melding.

Overzicht koppelingen extern

Wanneer er voor de flexwerker een koppeling is gemaakt met andere pakketten wordt dat hier weergegeven. De werkmaatschappij, pakketnaam en waarde worden getoond.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.