Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Uitsluitingen

Op dit tabblad kun je relaties ingeven waar de flexwerker uitgesloten is voor plaatsingen. Ook worden hier de relaties getoond waarbij de flexwerker op sollicitatiegesprek is geweest en is afgewezen.

Overzicht uitsluitingen

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle relaties waarbij de flexwerker is uitgesloten voor plaatsingen. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw' en 'Verwijderen' kun je uitsluitingen toevoegen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Opslaan' is geactiveerd. Wanneer je een uitsluiting wilt verwijderen, selecteer je de betreffende uitsluiting, waarna je de knop 'Verwijderen' activeert. Easyflex voert nu een controlevraag uit, welke je met 'Ja' of 'Nee' kunt beantwoorden.


Detailinformatie

Naam

De naam van de relatie welke je hebt geselecteerd wordt getoond.

Woon- en correspondentieadres

Het volledige adres van de relatie welke je hebt geselecteerd wordt getoond.

Reden

Je kunt in dit veld de reden van uitsluiting ingeven. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de flexwerker niet goed gewerkt heeft bij de relatie of een aantal keren te laat op het werk is verschenen. Wanneer een relatie in dit tabblad wordt opgenomen na een sollicitatie met als resultaat 'afgewezen', toont Easyflex de tekst: 'Afgewezen na sollicitatiegesprek op dd-mm-jjjj.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.