Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Tewerkgesteld

Op dit tabblad worden alle relaties getoond waarbij de flexwerker is geplaatst. Je kunt op dit tabblad geen gegevens invoeren of wijzigen, je kunt alleen maar gegevens raadplegen. De volgende plaatsingen worden getoond:

 • Plaatsingen zonder einddatum
 • Plaatsingen met een voorlopige einddatum
 • Plaatsingen met een definitieve einddatum welke op of na de huidige systeemdatum ligt


Flexwerker is geplaatst bij de hieronder vermelde relaties

Hier worden alle lopende plaatsingen van de flexwerker getoond.

De status van de plaatsing wordt getoond. D is Definitief en V is voorlopig.

Plaatsingsgegevens

De gegevens welke getoond worden zijn:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Periode
 • Plaatsing
 • Leveringswijze
 • Uren per week
 • Uurloon
 • Gewerkte uren
 • Signalering bij
 • Functie / Functiegroep
 • Meldadres
 • Kostenplaats
 • Werkzaamheden
 • Bijzonderheden
 • Extra vermelding
 • Reden BeĆ«indiging

Indien de werkmaatschappij locaties afschermt zullen de adresgegevens van de relatie niet worden getoond. In dit geval staat er 'locatiegegevens afgeschermd'. Wanneer je de knop 'Relatie'of 'Plaatsing' activeert opent Easyflex de betreffende relatiekaart. Door het activeren van de knop 'Plaatsing' wordt de plaatsing geopend. Met het 'retourpijltje' sluit je de relatiekaart en keer je weer terug in de flexwerkers gegevens.

Wanneer je de knop 'Urendeclaratie' activeert worden alle urendeclaraties getoond van de flexwerker. Deze urendeclaraties worden geopend in een nieuw tabblad, het retourpijltje wordt hier niet getoond.

Lonen en tarieven

De gegevens uit het tabblad 'Lonen en tarieven' uit de geselecteerde plaatsing worden getoond.

Ingangsdatum / Sector

Wanneer er meerdere regels staan onder ingangsdatum en sector zie je per regel de volgende onderdelen:

Ingangsdatum / Sector

De ingangsdatum van de lonen en tarieven en welke sector er bij de plaatsing worden toegepast.

Beloningssysteem

Hier zie je of er in de plaatsing sprake is van de inlenersbeloning of de beloning volgens de CAO.

Loonschaal

Hier zie je welke loonschaal er geldt, bijvoorbeeld de instroomtabel.

Tarievenschema / Loonschema

Wanneer er sprake is van een tarievenschema en/of loonschema komt deze informatie hier te staan.

Uurloon arbeidsovereenkomst / Uurloon uurloonschema

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wordt hier het uurloon in de arbeidsovereenkomst getoond.

Minimum (CAO) uurloon / Uurloon voor plaatsing

Het minimum (CAO) uurloon en het uurloon voor plaatsing worden hier getoond.

Looncomponenten

In dit onderdeel kun je zien welke looncomponenten er in de geselecteerde plaatsing worden gebruikt. Je kunt de knop 'detail' gebruiken om de volledige informatie van het gekozen looncomponent te zien. Wanneer je de knop 'Urendeclaratie' activeert worden alle urendeclaraties getoond van de flexwerker.

Declaraties

Dit onderdeel laat de verschillende urendeclaraties zien, het jaar en weeknummer wordt per regel getoond. Daarachter zie je de status van de urendeclaraties die bij de geselecteerde plaatsing (aan de linkerkant van dit tabblad) horen.

Je kunt de knop 'detail' gebruiken om de urendeclaratie in te zien. Ook heb je de mogelijkheid om meteen naar de bijbehorende loonspecificatie en/of factuur te gaan door op de knop 'Loonspecificaties' en/of 'Facturen' te klikken. Wanneer je de knop 'Urendeclaratie' activeert worden alle urendeclaraties getoond van de flexwerker.

Resultaat

Dit onderdeel laat de resultaten zien van de plaatsing. De gefactureerde uren/bedrag en de verloonde uren/bedrag en de behaalde marge met deze plaatsing worden getoond. Wanneer je de knop 'Urendeclaratie' activeert worden alle urendeclaraties getoond van de flexwerker.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.