Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Resultaten

Op dit tabblad worden alle resultaten van de flexwerker getoond. Het betreft gefactureerde gegevens, verloonde gegevens en het uiteindelijke resultaat.Je kunt de resultaten op diverse manieren raadplegen. Zo dien je eerst een aantal filterinstellingen te selecteren, waaronder:

 • Rapportkeuze
  Je kunt een keuze maken voor de rapportage. Je kunt kiezen voor 'Commercieel', 'Werkmoment' of voor 'Financieel'.


Commercieel
Bij de rapportkeuze commercieel zijn alle gegevens gebaseerd op de laatst liggende verwerkingsdatum. Als een urendeclaratie nog niet volledig is verwerkt wordt de prognose erbij getoond zodat het resultaat altijd evenredig is. Wanneer een urendeclaratie wel verloond is maar nog niet gefactureerd wordt de prognose van de facturering van een eerdere datum bij de resultaten van de verloning getoond zodat er geen onevenredige resultaten worden getoond (bijv. 100% kosten omdat al wel verloond is maar nog niet gefactureerd). Andersom is dit ook het geval; wanneer een urendeclaratie wel gefactureerd is, maar nog niet verloond wordt de prognose van de verloning van een eerdere datum bij de resultaten van de facturering getoond zodat er geen onevenredige resultaten worden getoond (bijv. 100% omzet omdat er al wel gefactureerd is maar nog niet verloond). Deze rapportkeuze zorgt ervoor dat een eventueel tijdsverschil tussen accorderen, verlonen en factureren nihil wordt. Let op: Wanneer je later hebt gefactureerd dan verloond maar je hebt een afwijkende factuurdatum ingegeven welke weer eerder is dan de verloningsdatum, worden de resultaten overgeheveld naar de verloningsdatum. Bijvoorbeeld; je verloont op 18 maart, je factureert op 20 maart maar met een factuurdatum van 16 maart. De commerciële gegevens bij elkaar geheveld met als datum 18 maart omdat op 18 maart alles was verloond en gefactureerd.

staat voor 'Niet volledig verwerkt'

staat voor 'Volledig verwerkt'


Financieel
Bij de rapportkeuze financieel wordt getoond wat er in het rapportage tijdvak is verloond en/of gefactureerd, wanneer bijvoorbeeld week 1 en 2 worden verloond en gefactureerd in week 3 dan worden deze gegevens gezet in week 3. De weeknummers 1 en 2 worden in deze situatie niet getoond. Wanneer een urendeclaratie alleen nog maar verloond is, worden alleen de verloonde financiële gegevens getoond. Is een urendeclaratie alleen nog maar gefactureerd worden alleen de gefactureerde financiële gegevens getoond. Er kunnen dus resultaten worden getoond waarbij meer kosten zijn dan omzet of andersom. Wanneer er in het rapportage tijdvak is verloond en gefactureerd zijn deze gegevens gelijk. Wanneer je dit soort resultaten wilt voorkomen, dien je bij rapportkeuze 'Commercieel' te selecteren. 'Commercieel' geeft de regels een rode of een zwarte kleur.


Werkmoment
Bij de rapportkeuze werkmoment wordt getoond wat er is verloond en / of gefactureerd op het werkmoment. Als een urendeclaratie van week 2 verloond en / of gefactureerd wordt in week 5 worden deze resultaten alleen getoond als je bij het rapportagetijdvak week 2 selecteert. Het werkmoment van de urendeclaratie is nu bepalend.

 • Jaar
  je kunt een keuze maken tussen alle afgesloten of operationele loonjaren van de werkmaatschappij.
 • Tijdvak
  er zijn diverse tijdvakken waarover de resultaten geraadpleegd kunnen worden, je kunt een keuze maken uit:
  - dag
  - week
  - 4-wekenperiode
  - maand
  - kwartaal
  - halfjaar
  - jaar
 • Per sector
  als je de resultaten per sector wilt raadplegen kies je 'Ja', wil je geen gegevens per sector kies je 'Nee'.
 • Soort statistiek
  Je kunt de resultaten per statistiek apart bekijken, of alles bij elkaar opgeteld. Je kunt een keuze maken uit:
  - Alle soorten
  - U + V + D + P
  - Doorlenen
  - ZZP
  - Handmatige omzet
  - Uitzenden (U)
  - Vakantiewerk (V)
  - Detacheren (D)
  - Payroll (P)

Let op: de opties 'Uitzenden', 'Vakantiewerk', Detacheren' en 'Payroll' zijn beschikbaar vanaf 27-03-2009. Er kunnen daarom geen resultaten worden getoond op deze opties voor die datum. Daarvoor dien je de optie 'U + V + D + P' te selecteren.

Indien de flexwerker niet op basis van één van de geselecteerde statistieken is geplaatst worden er ook geen resultaten getoond.

De resultaten worden naar aanleiding van de ingestelde filters getoond:

 • Periode
  de periode waarin het tijdvak valt
 • Sector
  wanneer je hebt gekozen voor Sector 'Ja' dan wordt hier de sector getoond
 • Gefactureerd
  het aantal uren wat gefactureerd is en de omzet die daarmee is behaald
 • Verloond
  Het aantal uren wat is verloond, de belaste en onbelaste kosten die de verloning met zich meebracht en de kosten totaal. Arbeidsongeschiktheiduren worden hierin ook meegeteld, reserveringen (vakantiedagen en kort verzuim) niet.
 • Resultaat
  het uiteindelijke resultaat in euro's en het bijbehorende margepercentage.

Grafiek
Bij dit onderdeel heb je de mogelijkheid om de resultaten in grafiekvorm te zien.

Type
Hier heb je de keuze uit een lijndiagram en een staafdiagram.

Bron
Een resultaat is op meerdere onderdelen te baseren, hier heb je de keuze uit:

 • Uren
 • Omzet/kosten
 • Resultaat
 • Marge %

Sector
Wanneer je bovenin het scherm hebt gekozen voor 'Per sector' voor 'Ja' dan heb je bij het Grafiekgedeelte de mogelijkheid om per sector de behaalde omzet te zien. Wanneer de flexwerker in één sector heeft gewerkt kun je bij het Grafiekgedeelte niet voor een andere sector kiezen. Wanneer je boven in het scherm heeft gekozen voor het tijdvak 'jaar' dan zie je bij het Grafiekgedeelte dat alle jaren met resultaten getoond worden.De lijnen in de grafiek hebben verschillende kleuren:
staat voor 'Omzet' / 'Gefactureerd' / 'Resultaat' / 'Marge'

staat voor 'Kosten' / 'Verloond'


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.