Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Opleidingen

Op dit tabblad kun je de gevolgde opleidingen van de flexwerker ingeven. Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde opleidingen. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw' en 'Verwijderen' kun je opleidingen toevoegen of verwijderen. Nieuwe of gewijzigde gegevens worden pas opgeslagen nadat de knop 'Vastleggen' door jou is geactiveerd. Wanneer je een opleiding wilt verwijderen, selecteer je de betreffende opleiding, waarna je de knop 'Verwijderen' activeert. Easyflex voert nu een controlevraag uit, welke je met 'Ja' of 'Nee' kunt beantwoorden. 

Detailinformatie

Easyflex houdt een database bij met alle mogelijke opleidingen in Nederland.

Opleiding

In dit veld selecteer je de opleiding. Wanneer je de knop 'Zoeken' selecteert, kun je zoeken in de database van Easyflex. Je kunt op drie manieren de opleiding zoeken:

  • Boomstructuur
    In de boomstructuur, zoek je stap voor stap de opleiding. Pas wanneer je op het einde van een bepaalde structuur bent kun je de opleiding selecteren, eerder is deze functie niet beschikbaar.
  • Namenlijst
    Wanneer je de namenlijst selecteert, kun je de zoeken op de naam van de opleiding. Je kunt een naam van een opleiding ingeven, Easyflex toont je, indien bekend, deze opleiding. Je kunt ook de knop 'Zoeken' activeren, nu toont Easyflex je de totale lijst met alle opgenomen opleidingen. Wanneer je een bepaalde opleiding selecteert, wordt de complete naam van de opleiding getoond in het veld 'Opleiding'. Ook toont Easyflex de zoeknamen van de opleiding in het veld 'Zoeknamen' en worden eventuele omschrijvingen bij de opleiding getoond in het veld 'Omschrijving'.
  • Zoekopdracht
    Wanneer je een zoekopdracht ingeeft, zoekt Easyflex de betreffende opleiding. Wanneer de opleiding bekend is, wordt deze als eerste opleiding getoond met een match van 100%. Elke opleiding waarin de zoekopdracht voorkomt, wordt ook getoond met het bijbehorende match-percentage.

Vakkenpakket / Specialisatie

Je kunt in dit veld handmatig het vakkenpakket of een specialisatie van de opleiding ingeven.

Gevolgd in de periode van

Wanneer je de knop 'Zoeken' activeert, toont Easyflex je een periodescherm. Hierin kun je de aanvang- en de einddatum van de opleiding ingeven. De datum geef je als volgt in: Jaar Maand Dag, bijvoorbeeld 1998 09 01. Het is niet verplicht om alle drie de velden in te geven, je kunt bijvoorbeeld ook alleen een jaar of alleen een jaar en een maand ingeven. 

Aanvullende gegevens voor CV

In dit veld kun je aanvullende gegevens noteren welke op het curriculum vitae van de flexwerker getoond dienen te worden.

Aanvullende gegevens intern

In dit veld kun je aanvullende gegevens voor intern gebruik noteren.

Opleiding meenemen in

Je kunt in dit veld aangeven of de opleiding meegenomen dient te worden in het selectieproces. Tevens kun je aangeven of de opleiding meegenomen dient te worden in het curriculum vitae van de flexwerker.

Diploma / Certificaat

In dit veld kun je aangeven of de flexwerker een diploma of certificaat heeft behaald bij de opleiding. Tevens kun je aangeven of je dit diploma of certificaat hebt gezien. Wanneer je deze optie aanvinkt heb je de mogelijkheid om een foto van de medewerker in te geven middels de webcam/scanner, een te bestand importeren of een foto te plakken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.