Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Leegloop

Op dit tabblad kun je de leegloop van de flexwerker raadplegen. Dit is van toepassing op flexwerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze flexwerkers zijn in dienst bij de werkmaatschappij. Wanneer zij niet of slechts gedeeltelijk tewerk zijn gesteld bij opdrachtgevers is er sprake van volledige of gedeeltelijke leegloop. Op dit tabblad kun je leegloop tijdig signaleren.

Prognose leegloop
Wanneer je het tabblad leegloop opent, kun je de datum ingeven vanaf wanneer je de leegloop prognose wilt raadplegen. Standaard wordt de huidige server datum getoond. Wanneer je de datum aanpast en je wilt de huidige server datum weer selecteren, activeert je het pijltje naast de datum. Automatisch wordt de huidige server datum weer getoond. De eventuele leegloop welke wordt getoond, is altijd berekend over een periode van maximaal 7 weken na de geselecteerde datum.

Nauwkeurigheid
Je kunt de nauwkeurigheid voor het berekenen van de leegloop ingeven. Dit percentage staat standaard op 90%. Leegloop binnen een marge van 10% wordt nu niet getoond. Je kunt de nauwkeurigheid instellen door het verschuiven van de 'slider' (schuifbalk). De marge voor het berekenen van leegloop is minimaal 75% en maximaal 100%.

Overzicht leegloop
Wanneer er sprake is van leegloop, wordt een overzicht getoond van de betreffende arbeidsovereenkomst(en).

Arbeidsovereenkomst
De soort arbeidsovereenkomst wordt getoond. Dit kan zijn bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

Aanvang
De aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Einde
De einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Uren
Het aantal uren dat is vastgelegd binnen de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Periode
De periode van het aantal uren dat is vastgelegd binnen de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Uurloon
Het uurloon dat is vastgelegd binnen de arbeidsovereenkomst wordt getoond.

Waarschuwen
Wanneer er sprake is van leegloop, ontvangt de relatiebeheerder van de betreffende flexwerker een popup-bericht (Algemene beschrijving > Communicatiemodule). De controle op leegloop wordt gegenereerd in de automatische nachtverwerking en het bericht wordt getoond vanaf de eerste dag dat bij de flexwerker leegloop wordt geconstateerd. Tevens wordt er een notificatie vastgelegd bij de flexwerker dat er leegloop ontstaat. Wanneer je deze waarschuwing niet meer wenst te ontvangen, kun je deze optie uitschakelen door het vinkje weg te halen bij 'waarschuwen'. Wanneer je deze optie uitschakelt, wordt ook hiervan een notificatie vastgelegd bij de flexwerker.

Overzicht periode

Er wordt een periode van 7 weken getoond. Welke weken dit zijn is afhankelijk van de ingegeven periode voor de prognose leegloop. Heb je bijvoorbeeld 01-09-2005 ingegeven, wordt week 35 tot en met week 41 getoond.

Diverse berichtgeving

In het blok van 7 weken, kunnen diverse berichtgevingen worden getoond. De mogelijkheden zijn:

 • volledige leegloop (rood)
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst, maar heeft geen plaatsingen
 • gedeeltelijke leegloop (rood/lichtblauw)
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en is geplaatst, maar binnen de arbeidsovereenkomst zijn meer uren vastgelegd dan binnen de plaatsing
 • geen of acceptabele leegloop (lichtblauw)
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en een plaatsing, er is bijna of geen verschil tussen het aantal vastgelegde uren
 • uitzonderlijke dekking (donkerblauw)
  de flexwerker heeft een arbeidsovereenkomst en is geplaatst, maar binnen de arbeidsovereenkomst zijn minder uren vastgelegd dan binnen de plaatsing

Easyflex toont op de gekleurde blokken een 'hint' met daarin de berichtgeving van de betreffende dag.


Overzicht plaatsingen
Wanneer de flexwerker geplaatst is in de periode van prognose leegloop, worden de betreffende plaatsingen getoond.

Plaatsing bij relatie
De naam van de relatie waar de flexwerker is geplaatst, wordt getoond.

Plaatsingsnummer
Het plaatsingsnummer wordt getoond.

Aanvang
De aanvangsdatum van de plaatsing wordt getoond.

Einde
De (eventuele) einddatum van de plaatsing wordt getoond.

Uren per week
Het aantal uren per week dat is vastgelegd binnen de plaatsing wordt getoond.

Functie
De functie van de betreffende plaatsing wordt getoond.

Relatie / Plaatsing
Wanneer je knop 'Relatie' activeert, wordt de betreffende relatiekaart geopend. Wanneer je de knop 'Plaatsing' activeert, wordt de betreffende plaatsingskaart geopend.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.