Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Kopieren

Via dit tabblad kun je flexwerkers kopiëren naar een samenwerkende werkmaatschappij. Je kunt hier zelf aangeven welke tabbladen/gegevens je wilt kopiëren. Het is ook mogelijk om de medewerker die de flexwerker heeft ingeschreven, de locatie van de flexwerker en de relatiebeheerder van de flexwerker aan te passen als je deze gaat kopiëren. Je kunt een flexwerker slechts één keer naar dezelfde werkmaatschappij kopiëren.

Wanneer je een flexwerker kopieert die een arbeidshistorie heeft in de oude werkmaatschappij, dan is deze flexwerker in de nieuwe werkmaatschappij niet meer te verwijderen om administratieve redenen.


Flexwerker kopiëren historie:

Datum
Hier wordt de datum waarop de flexwerker is gekopieerd getoond.

Actie
Hier wordt het soort kopieeractie getoond.

Werkmaatschappij
Hier wordt de naam van de werkmaatschappij waarnaar de flexwerker is gekopieerd getoond.

Medewerker
Hier wordt de naam getoond van de medewerker die de flexwerker heeft gekopieerd.

Flexwerker kopiëren naar:

Gegevens bijwerken toestaan

Gegevens die na het kopiëren zijn toegevoegd bij een flexwerker, origineel of kopie, kunnen worden bijgewerkt in de gegevens van de flexweker van de andere werkmaatschappij

S (selecteren)
Hier selecteer je naar welke werkmaatschappij(en) de flexwerker moet worden gekopieerd. Je kunt hier meerdere opties tegelijk selecteren.

Werkmaatschappij
Hier staan de namen van de werkmaatschappijen vermeld waarnaartoe je de flexwerker kunt kopiëren.

Ingeschreven door
Hier kun je selecteren of de flexwerker na het kopiëren, ingeschreven moet zijn door een andere medewerker in de werkmaatschappij waarnaar toe deze is gekopieerd.

Locatie
Hier selecteer je de locatie van de werkmaatschappij waarnaar toe de flexwerker dient te worden gekopieerd.

Relatiebeheerder
Hier kun je selecteren of de flexwerker na het kopiëren een andere relatiebeheerder moet krijgen in de werkmaatschappij waarnaar toe deze is gekopieerd.

Kopieeropties
Standaard staan alle opties aangevinkt om te kopiëren. Door het weghalen van het vinkje kun je bepalen welke gegevens er worden gekopieerd. Je kunt meerdere opties tegelijk kopiëren. De optie 'Algemene gegevens' wordt altijd gekopieerd.

Opties

 • Algemene gegevens
  Van het tabblad 'Algemeen' worden de onderdelen 'Identificatie', 'Persoonsgegevens', 'Domicilieadres', 'Woon- en correspondentieadres' en 'Communicatie' gekopieerd
 • Identiteitsgegevens
  Alle gegevens van het tabblad 'Identiteitsgegevens' worden gekopieerd met uitzondering van het dossiernummer
 • Algemene memo-informatie
  Van het tabblad 'Memo' wordt het onderdeel 'Algemene memo-informatie' gekopieerd
 • Notificaties
  Van het tabblad 'Notificaties' worden alle handmatige notificaties gekopieerd
 • SMS Berichten
  Alle gegevens van het tabblad 'SMS berichten' worden gekopieerd
 • Beschikbaarheid
  Alle gegevens van het tabblad 'Beschikbaarheid' worden gekopieerd, met uitzondering van de volgende items uit het onderdeel 'Legenda': Verleden, Ziek en Plaatsing
 • Reisbereidheid
  Alle gegevens van het tabblad 'Reisbereidheid' worden gekopieerd
 • Burgerservicenummer
  Het Burgerservicenummer van het tabblad 'Fiscaal - sociaal' wordt gekopieerd
 • Studentenregeling
  Alle gegevens van het onderdeel 'Studentenregeling' op het tabblad 'Fiscaal - sociaal' worden gekopieerd
 • Loontijdvak
  Alle gegevens van het onderdeel 'Loontijdvak' op het tabblad 'Fiscaal - sociaal' worden gekopieerd
 • Aftrekposten alle heffingen
  Alle gegevens van het onderdeel 'Aftrekposten alle heffingen' op het tabblad 'Fiscaal - sociaal' worden gekopieerd
 • Loonopgave
  Alle gegevens van het onderdeel 'Gegevens voor loonopgave' op het tabblad 'Fiscaal - sociaal' worden gekopieerd met uitzondering van de Zakelijke auto / Bijtelling p.d.
 • Sociale en aanvullende verzekeringen
  Alle gegevens van het onderdeel 'Sociale en aanvullende verzekeringen' op het tabblad 'Fiscaal - sociaal' worden gekopieerd
 • CAO stappen
  Van het tabblad 'Cao - overige' wordt alleen de laatste stap / huidige fase van het onderdeel 'ABU / NBBU CAO' gekopieerd
 • Wekentelling voor CAO
  Van het tabblad 'Cao - overige' wordt de wekentelling gekopieerd. De weken worden getoond als 'Geconverteerd'.
  Hierbij worden alleen weken meegenomen waarin loon normale uren, loon overwerkuren of loon onregelmatige uren zijn uitbetaald. 
 • CAO periodieken
  Van het tabblad 'Cao - overige' worden de periodieken gekopieerd
 • Spaarregelingen overheid
  Van het tabblad 'Cao - overige' worden de spaarregelingen overheid gekopieerd
 • Loonbeslagen
  De loonbeslagen worden gekopieerd
 • Salarisindicatie
  Alle gegevens van het onderdeel 'Salarisindicatie' op het tabblad 'Cao - overige' worden gekopieerd
 • ZZP / VAR verklaringen
  Alle gegevens van het tabblad 'Zzp' worden gekopieerd
 • Betaalinformatie
  Van het tabblad 'Betalingen' worden alle gegevens van de onderdelen 'Betaalinformatie', 'Betaalinstelling I' en 'Betaalinstelling II' gekopieerd
 • Opleidingen
  Alle gegevens van het tabblad 'Opleidingen' worden gekopieerd
 • Opleidingsplan
  Alle gegevens van het tabblad 'Opleidingsplan' worden gekopieerd
 • Werkervaringen
  Van het tabblad 'Werkervaring' worden alle gegevens gekopieerd met uitzondering van 'Reden ontslag'
 • Profielschets
  Van het tabblad 'Profielschets' worden alle gegevens gekopieerd met uitzondering van 'Kenmerkende eigenschappen'
 • Plaatsingen (naar werkervaring)
  Van het tabblad 'Tewerkgesteld' worden de plaatsingen naar het tabblad 'Werkervaring' gekopieerd
 • Documentenarchief
  Alle gegevens van het tabblad 'Documentenarchief' worden gekopieerd
 • Opvolgend werkgeverschap wekentelling
  De  vastgelegde weken onder 'opvolgend werkgeverschap' worden meegenomen als geconverteerde weken in de wekentelling. 


Met de optie 'Gegevens bijwerken toestaan' is het mogelijk om nieuw toegevoegde gegevens bij te werken in de flexwerker die is gekopieerd naar een andere werkmaatschappij. Het is ook mogelijk om nieuw toegevoegde gegevens van de gekopieerde flexwerker bij te werken in de originele flexwerker. Om te kunnen zien naar welke flexwerker de gegevens worden bijgewerkt in de doelwerkmaatschappij ga je met de muis in het veld 'Flexwerker kopiëren naar' op de geselecteerde werkmaatschappij staan. Vervolgens wordt er een hint pop-up getoond met daarin het registratienummer van de flexwerker in de doelwerkmaatschappij waar de gegevens worden bijgewerkt. Gegevens van de volgende tabbladen kunnen worden bijgewerkt:

 • Algemene gegevens
  Van het tabblad 'Algemene gegevens' worden alleen nieuwe communicatiemiddelen gekopieerd en de pasfoto als deze nog is toegevoegd in de andere werkmaatschappij
 • Identiteitsgegevens
  Nieuw toegevoegde documenten worden gekopieerd. Indien de einddatum van het identificatiebewijs in de werkmaatschappij waar vandaan gekopieerd wordt recenter is dan de einddatum in de doelwerkmaatschappij worden ook de gegevens van het identificatiebewijs mee overgenomen. 
 • Algemene memo-informatie

  Alleen nieuwe aantekeningen in het veld 'Algemene memo-informatie' worden gekopieerd, de losse memo-rubrieken zullen niet worden gekopieerd.

  Als er reeds aantekeningen zijn vastgelegd bij de flexwerker in de andere werkmaatschappij worden deze niet overschreven
 • Notificaties
  Nieuwe handmatig vastgelegde notificaties worden gekopieerd
 • SMS berichten
  De nieuw verzonden SMS-berichten worden gekopieerd
 • Loontijdvak
  Indien de laatst vastgelegde loontijdvak recenter is dan het laatst vastgelegde loontijdvak in de doelwerkmaatschappij wordt deze bijgewerkt 
 • Loonopgave
  Indien de laatst vastgelegde gegevens voor loonopgave recenter is dan het laatst vastgelegde gegevens voor loonopgave in de doelwerkmaatschappij wordt deze bijgewerkt met uitzondering van de Zakelijke auto / Bijtelling p.d.
 • Sociale en aanvullende verzekeringen
  Nieuwe vastgelegde sociale en aanvullende verzekeringsregelingen worden gekopieerd
 • Wekentelling voor CAO
  De ontrbrekende weken worden bijgewerkt
 • ZZP / VAR verklaringen
  De nieuw vastgelegde VAR verklaringen worden bijgewerkt
 • Opleidingen
  Nieuw toegevoegde opleidinge worden gekopieerd
 • Opleidingsplan
  Het opleidingsplan wordt gekopieerd. Als er reeds aantekeningen zijn vastgelegd bij de flexwerker in de andere werkmaatschappij worden deze niet overschreven
 • Werkervaringen
  Alleen nieuwe werkervaringen worden gekopieerd
 • Documentenarchief
  Alleen de nieuwe documenten worden gekopieerd
 • Opvolgend werkgeverschap wekentelling
  De  vastgelegde weken onder 'opvolgend werkgeverschap' worden meegenomen als geconverteerde weken in de wekentelling. 

Na het selecteren van de te kopieren of bij te werken gegevens kun je middels de knop 'Kopiëren' de gegevens kopiëren en/of bijwerken. In principe zijn alle gekopieerde gegevens aan te passen en overschrijven deze niet de originele gegevens. De status van de gekopieerde flexwerker is 'ingeschreven' en de autorisatiestatus 'Wit'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.