Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Dashboard

Wanneer je een flexwerker selecteert kom je allereerst op zijn of haar dashboard uit. Ook keer je steeds terug naar het dashboard als je een ander tabblad van de flexwerker afsluit met de 'Ok' knop. Het bashboard bevat een overzicht van de basisgegevens van de flexwerker. Je kunt in dit tabblad geen gegevens wijzigen. Door op de titel van een onderdeel te klikken kom je op het betreffende tabblad uit.

QR-code

Met het activeren van deze knop kan je een QR code printen. Deze codes kan je op een document plakken, waarna het document ingescand kan worden. Het document zal vervolgens automatisch bij de juiste flexwerker worden gearchiveerd. Voor het printen van de QR code dien je te beschikken over een Dymo labelwriter. In het scherm selecteer je de gewenste labelwriter. Vervolgens selecteer je bij ‘Document type’ de documenttypes waarvoor je een QR code wilt printen.

Stamkaart

Met het activeren van deze knop wordt er een stamkaart gegenereerd met daarop allerlei gegevens van de flexwerker. je hebt de volgende 3 opties:

  • Basisversie
  • Uitgebreide versie
  • Uitgebreide versie (anoniem)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.