Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerkers > Berichten logboek

Op dit tabblad worden alle logs geregistreerd van de verzonden SMS- of e-mailberichten aan de betreffende flexwerker. Je kan in de getoonde gegevens geen wijzigingen aanbrengen. 


Filterinstellingen

Met behulp van de filterinstellingen kan je een selectie maken welke berichten je wil zien. Je kan kiezen voor het type bericht en je kan een vanaf datum kiezen.

Type bericht

Je kan hier kiezen tussen 'E-mail' en 'SMS'. Indien je voor e-mail kiest worden enkel de verzonden e-mailberichten getoond. Indien je kiest voor SMS worden in het scherm enkel de SMS-berichten getoond.

Berichten

In dit veld worden alle SMS- of e-mailberichten getoond welke aan de flexwerker zijn verstuurd. Van de e-mailberichten worden alleen de e-mails getoond welke zijn verstuurd met behulp van een e-mail template

Soort bericht (enkel beschikbaar bij type bericht 'SMS')

Het soort bericht wordt getoond. Dit kan 'Persoonlijk' zijn of 'Mailing', uitleg over deze procedure staat beschreven in 'Communicatie' (Algemene omschrijving > Communicatie).JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.