Skip to main content
Skip table of contents

Flexwerker voorstellen

Nadat je een match opdracht hebt uitgevoerd op 'Flexwerker (aanvraagprofiel)' worden de resultaten getoond. Vanuit deze resultaten kun je direct flexwerkers voorstellen, op (sollicitatie) gesprek sturen of voorlopig plaatsen. Hoe je deze acties kunt uitvoeren wordt uitgelegd in deze procesbeschrijving.

  • Het voorstellen van één, meerdere of alle flexwerkers wordt uitgelegd in stap 1.

  • Wanneer je flexwerkers direct op (sollicitatie) gesprek wilt sturen kun je de uitleg lezen in stap 2.
  • Het is mogelijk om flexwerkers voorlopig te plaatsen. Deze procedure wordt uitgelegd in stap 3.

Stap 1: Het voorstellen van één of meerdere flexwerkers.

Wanneer je een match opdracht hebt aangemaakt via de selectie 'Flexwerker (aanvraagprofiel)' kun je de resultaten raadplegen. Vervolgens kun je één of meerdere flexwerkers voorstellen.

Om vanuit een match een flexwerker voor te stellen selecteer je de flexwerker. Vervolgens klik je op de knop 'Batch actie' en kies je bij selectie voor 'Flexwerkers sollicitatieproces aanmaken'. Bij de processtatus kun je kiezen voor 'Voorgesteld'. Wanneer je op de knop 'Uitvoeren' klikt is het voorstellen van de flexwerker voltooid. Je kunt bij 'Frontoffice > Flexwerker > Sollicitaties' terugvinden waar je de flexwerker hebt voorgesteld en een eventuele vervolgactie vastleggen. Deze flexwerker kun je bij de relatie terugvinden bij 'Frontoffice > Relatie > Sollicitaties'.

Je kunt flexwerkers voorstellen met een bepaalde status kleur en alleen deze statussen voorstellen of je kunt alle flexwerkers voorstellen. Je selecteert de knop 'Batch Actie' en kiest bij selectie voor 'Flexwerkers voorstellen'. Bij bewerken status kies je voor alle flexwerkers of alleen voor de kleur van de status van de flexwerkers die je wilt voorstellen.

Stap 2: Flexwerkers direct op (sollicitatie)gesprek sturen.

Om vanuit een match een flexwerker op gesprek te sturen selecteer je de flexwerker. Vervolgens klik je op de knop 'Batch actie' en kies je bij selectie voor 'Flexwerkers sollicitatieproces aanmaken'. Bij de processtatus kun je kiezen voor 'op sollicitatiegesprek' in plaats van 'Voorgesteld'. Wanneer je op de knop 'Uitvoeren' klikt is het voorstellen van de flexwerker voltooid. Er wordt nu direct een aanvraag voor een sollicitatiegesprek ingediend bij de relatie.

Je kunt flexwerkers voorstellen met een bepaalde status kleur en alleen deze statussen voorstellen of je kunt alle flexwerkers voorstellen. Je selecteert de knop 'Batch Actie' en kiest bij selectie voor 'Flexwerkers voorstellen'. Bij bewerken status kies je voor alle flexwerkers of alleen voor de kleur van de status van de flexwerkers die je wilt voorstellen.

Stap 3: Flexwerkers direct plaatsen vanuit de match.

Om vanuit een match een flexwerker op gesprek te sturen selecteer je de flexwerker. Vervolgens klik je op de knop 'Batch actie' en kies je bij selectie voor 'Flexwerkers voorlopig plaatsen'. Wanneer je op de knop 'Uitvoeren' klikt is het plaatsen van de flexwerker(s) voltooid. Er wordt nu direct een plaatsing aangemaakt voor de flexwerker(s).

Je kunt flexwerkers voorstellen met een bepaalde status kleur en alleen deze statussen voorstellen of je kunt alle flexwerkers voorstellen. Je selecteert de knop 'Batch Actie' en kiest bij selectie voor 'Flexwerkers voorstellen'. Bij bewerken status kies je voor alle flexwerkers of alleen voor de kleur van de status van de flexwerkers die je wilt voorstellen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.