Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Urendeclaraties


Kan ik een urendeclaratie nog annuleren als ik eenmaal voor bewerken heb gekozen?

Ja, door het activeren van de knop 'Sluiten' sluit je de declaratie af zonder dat de status van de urendeclaratie wijzigt.

Hoe verloon ik de urendeclaraties?

In het handboek van Easyflex is een procesbeschrijving opgenomen 'Verwerken verloningen van inschrijving tot betaling'. Hierin wordt uitgelegd hoe je een gehele verloning kunt doen.

Op het tabblad 'Urendeclaraties' worden niet alle urendeclaraties getoond.

Wellicht staan er filterinstellingen aan welke ervoor zorgen dat niet alle urendeclaraties getoond worden. Je kunt de volgende filterinstellingen controleren:
- Actieve plaatsingen: alleen actieve plaatsingen worden getoond
- Week: alleen de urendeclaraties van de geselecteerde week worden getoond, Je kunt een bredere selectie aangeven door te kiezen voor de optie 'T/m 2018-XX'.
- Locatie: alleen de urendeclaraties van de geselecteerde locatie worden getoond
- Relatiebeheerder: alleen de urendeclaraties van de flexwerkers waarvan de geselecteerde medewerker relatiebeheerder is worden getoond

Ik ben vergeten een reiskostenvergoeding te verlonen, moet ik nu een correctie maken?

Je hoeft alleen een urendeclaratie te corrigeren als er echt foutieve gegevens zijn verloond, bijvoorbeeld een verkeerd uurloon of tarief. Als je iets bent vergeten te verlonen, kun je beter een extra urendeclaratie aanmaken en in deze extra urendeclaratie de toevoeging van de uren en/of vergoedingen verlonen. 

Wanneer gaat een urendeclaratie mee met de verloning?

Een urendeclaratie kan verschillende statussen hebben. Wanneer de urendeclaratie de status 'Geaccordeerd voor verwerking' heeft, betekent dit dat deze klaar is om mee te gaan met de verloning.|
De status 'Gereed voor accorderen' betekent dat de urendeclaratie klaar is voor bewerking, dus voor het accorderen/invoeren van gegevens.
Het kan ook voorkomen dat een urendeclaratie in bewerking blijft staan, nadat het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' is aangemaakt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De declaratie is gefactureerd, maar nog niet verloond bijvoorbeeld omdat het loontijdvak van de flexwerker nog niet is verstreken en in de declaratie bij loonafrekening is gekozen voor 'In batch afwikkelen van verstreken loontijdvakken'. De declaratie kan ook in bewerking blijven staan, als deze verloond, maar nog niet gefactureerd is, bijvoorbeeld omdat er bij het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' voor een andere factureerfrequentie is gekozen.  

Hoe kan ik alleen uren voor de relatie of flexwerker verwerken?

Bij het invoeren van uren wordt automatisch de kolom 'Relatie' en 'Flexwerker' gevuld, waardoor de uren voor beiden worden verwerkt. Het kan voorkomen dat je alleen uren voor de flexwerker of relatie wilt verwerken.
Dit doe je als volgt:
1. Voer de uren in zoals je gewend bent
2. Klik in het veld waar uren zijn ingevuld en klik dan op de knop 'Detail'
3. Wijzig nu de ingevoerde uren in het veld uren bij flexwerker of relatie en vul 0 in
4. Klik tot slot op de knop 'Fiatteren'. Herhaal dit voor elke dag waarop uren zijn ingevuld.

Landinstellingen zijn belangrijk bij het gebruik van Easyflex

Het is voor de correcte werking van Easyflex noodzakelijk dat de landinstellingen voor getallen correct zijn. Het decimale symbool moet een komma zijn. Er is nu een controle toegevoegd bij het opstarten van Easyflex en bij het openen van het correctie- en urendeclaratieprogramma. Gedurende het opstarten van Easyflex wordt een melding getoond als het decimale symbool niet een komma is en diverse programma's kunnen niet worden geopend zolang deze instelling niet correct is.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.