Skip to main content
Skip table of contents

FAQ StiPP signalering

Met het overzicht ‘Signaleringen’ kun je signaleren op wijzigingen in het StiPP pensioen en deze automatisch doorvoeren. Hierbij wordt gekeken naar het aantal weken dat een flexwerker gewerkt heeft. Voor deze signalering tellen de volgende uurtypes als gewerkt:

- Loon normale uren
- Loon overwerkuren
- Loon onregelmatige uren
- Loon verlaagde uurlonen
- Loon verhoogde uurlonen
- Vast loon
- Loon arbeidsongeschiktheid*

*m.u.v. loon arbeidsongeschiktheid in de referteperiode

Vanaf 26 maart 2021 tellen ook urendeclaraties waarin enkel loon leegloop, feestdagen en vakantiedagen zijn uitbetaald mee als gewerkte week in de basisregeling. 

Bij het aanmaken van dit overzicht kun je diverse signaleringen krijgen:

'Flexwerker heeft recht op een basispensioenregeling StiPP.'

De flexwerker heeft 26 weken gewerkt en heeft vanaf nu recht op de basispensioenregeling van StiPP. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het basispensioen aan.

'Flexwerker heeft recht op een pluspensioenregeling StiPP.'

De flexwerker heeft 78 weken gewerkt en heeft vanaf nu recht op de pluspensioenregeling van StiPP. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het pluspensioen aan.

'Flexwerker verliest het recht op pensioen omdat hij/zij een jaar lang of langer niet heeft gewerkt.'

De flexwerker heeft meer dan 52 weken niet gewerkt. In dit geval verliest de flexwerker het recht op zowel het basis- als het pluspensioen. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie met de juiste ingangsdatum vast en vink het pensioen uit.

'Flexwerker verliest het recht op pluspensioen en moet terug naar basispensioen omdat hij/zij 26 weken of langer niet heeft gewerkt.'

De flexwerker heeft 26 weken of langer niet gewerkt en verliest daardoor het recht op pluspensioen. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het basispensioen aan.

'Flexwerker heeft recht op een basispensioenregeling StiPP na verliezen van het recht op pluspensioen.'

Voor de flexwerker is momenteel geen actief pensioen vastgelegd. De flexwerker heeft 26 weken of langer niet gewerkt en verliest daardoor het recht op pluspensioen. Echter heeft de flexwerker nu wel recht op basispensioen. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het basispensioen aan.

'Flexwerker is teruggezet naar vervroegd basispensioen vanuit pluspensioen, maar er is geen sprake van 26 niet-gewerkte weken.'

De flexwerker is overgezet van vervroegd pluspensioen naar basispensioen, terwijl er geen sprake is van 26 niet-gewerkte weken. Controleer of de flexwerker recht heeft op pluspensioen en leg een nieuwe situatie vast indien nodig.

'Flexwerker is teruggezet naar geen pensioen, maar er is geen sprake van 52 niet-gewerkte weken.'

De flexwerker is teruggezet naar geen pensioen, terwijl er geen sprake is van 52 niet-gewerkte weken. Controleer de instellingen bij de flexwerker en leg een nieuwe situatie vast indien nodig.

'Flexwerker heeft vervroegd pluspensioen, maar heeft 26 weken niet gewerkt en mag terug naar basispensioen.'

De flexwerker heeft 26 weken of langer niet gewerkt en verliest daardoor het recht op pluspensioen. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het basispensioen aan.

'Flexwerker heeft vervroegd pluspensioen, maar heeft 52 weken niet gewerkt en verliest zijn recht op pluspensioen.'

De flexwerker heeft 52 weken of langer niet gewerkt en verliest daardoor het recht op pensioen. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het pluspensioen uit.

'Flexwerker heeft recht op pluspensioen omdat hij/zij 52 weken gewerkt heeft vanuit vervroegd basispensioen.'

De flexwerker heeft 52 weken gewerkt na de ingangsdatum van het vastgelegde basispensioen. Hierdoor verwerft de flexwerker recht op het pluspensioen. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het pluspensioen aan.

'Flexwerker heeft vervroegd basispensioen, maar heeft 52 weken niet gewerkt en verliest zijn recht op basispensioen.'

De flexwerker heeft 52 weken of langer niet gewerkt en verliest daardoor het recht op pensioen. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het basispensioen uit.

'Er liggen 26 niet-gewerkte weken na het instellen van vervroegd pluspensioen. Flexwerker mag terug naar basispensioen.'

De flexwerker heeft na het instellen van het vervroegd pensioen 26 weken niet gewerkt. De instelling mag dan ook omgezet worden naar basispensioen. Leg indien gewenst een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en kies hierbij voor basispensioen.

'Er liggen 52 niet-gewerkte weken direct na het instellen van vervroegd basispensioen. Flexwerker mag terug naar geen pensioen.'

Bij de flexwerker was het basispensioen ingesteld, waarnaar de flexwerker 52 weken niet heeft gewerkt. Ga bij de flexwerker naar het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ en leg bij de aftrekposten een nieuwe situatie vast met de juiste ingangsdatum en vink het basispensioen uit.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.