Skip to main content
Skip table of contents

FAQ PAWW


Waarom zijn de bedragen van de bijdrage PAWW en compensatie PAWW niet gelijk?

In enkele gevallen zul je zien dat de bijdrage voor de PAWW iets hoger is dan de compensatie. Het gaat om verschillen van 1 cent (en bij zeer hoge uitzondering enkele centen) die ontstaan doordat de bijdrage en compensatie een andere grondslag hebben in combinatie met afrondingsverschillen. Dit staat ook uitgelegd in de documentatie van ABU en NBBU.

Een voorbeeld:

De werknemersbijdrage wordt berekend over het Loon in geld (kolom 3 van de loonstaat) inclusief compensatie. De compensatie wordt berekend over het Loon in geld (kolom 3 van de loonstaat) exclusief compensatie.

Loon normale uren: 793,36
Wachtdagcompensatie: 5,64
Vergoeding belast: 2,00
Compensatie PAWW: 1,60 (0,2% van 793,36 + 5,64 + 2,00 = 1,602)
Bijdrag PAWW: 1,61 (0,2% van 793,36 + 5,64 + 2,00 + 1,60 = 1,6052)

Hoe kan het dat mijn flexwerker met PAWW onder het NeWML uitkomt?

De PAWW kan er in sommige gevallen voor zorgen dat de flexwerker 1 cent (of bij zeer hoge uitzondering enkele centen) onder het Netto equivalent van het Wettelijke Minimumloon verloond wordt.

De documentatie van de SPAWW geeft aan dat de bijdrage ook op het minimumloon dient te worden ingehouden. Door de compensatie zal het niet heel vaak voorkomen dat de flexwerker vanwege de PAWW onder het NeWML uitkomt. In enkele gevallen zal er echter een afrondingsverschil ontstaan tussen de inhouding en de compensatie (zie ook voorgaand punt) wat kan leiden tot een uitbetaling onder het NeWML. De cao partijen hebben ons geïnformeerd dat dit niet problematisch is omdat op grond van het Besluit fondsen en spaarregelingen de PAWW-bijdragen behoren tot wettelijk toegestane premies die mogen worden ingehouden op het minimumloon. Er hoeven dus geen correcties gedaan te worden hiervoor. Deze informatie is, in ieder geval door de ABU, gedeeld met hun leden. Mocht je hier meer vragen over hebben kun je contact opnemen met ABU of NBBU.

Kan ik de PAWW herrekenen?

Indien je de PAWW wilt herrekenen omdat deze berekend is met een onjuist percentage, kun je na het aanpassen van het percentage een herrekening uitvoeren.

Indien je de PAWW wilt herrekenen omdat deze in eerste instantie niet is toegepast in de verloning en je deze met terugwerkende kracht alsnog wilt toepassen, of vice versa, dan kun je niet herrekenen maar dien je de urendeclaraties die je wilt corrigeren terug- en op te boeken. Je boekt terug met de 'oude' instellingen, past daarna de instellingen aan en boekt vervolgens weer op met de 'nieuwe/juiste' instellingen. Als je in deze situatie alleen zou herrekenen wordt alleen de bijdrage/inhouding herrekend maar niet de compensatie!

Waarom ontbreken er gegevens op het overzicht PAWW?

De boekingsdatum van de loonstrook bepaalt in welke periode van het overzicht de betreffende verloning wordt meegenomen. De boekingsdatum kan in de toekomst liggen waardoor een verloning niet zichtbaar wordt als je het overzicht aanmaakt met de selectie 'huidige' periode. Bijvoorbeeld: stel je bevindt je nu in week 39-2022. Je verloont de declaratie van week 39 voor een flexwerker met een loontijdvak van een week. De boekingsdatum van deze loonstrook wordt dan zondag 2 oktober 2022. Als je het overzicht PAWW aanmaakt voor de periode 'maand' valt deze declaratie in het tijdvak oktober. Als je het overzicht dus aanmaakt voor de 'huidige maand' zal deze verloning niet in het resultaat zitten omdat het momenteel nog september is. In principe maak je het overzicht natuurlijk pas na afloop van de periode aan voor de 'vorige' periode en dan worden alle gegevens dus netjes in de rapportage meegenomen.

Ik heb het idee dat het totaal aantal flexwerkers niet klopt als ik het overzicht voor meerdere periodes aanmaak?

Als je het overzicht PAWW aanmaakt voor meerdere periodes zie je op het rapport uitgesplitst per periode het totaal aantal flexwerkers én onderin zie je de totalen van alle periodes samen. Het totaal aantal flexwerkers van alle periodes samen betreft het totaal aantal unieke flexwerkers. Dit hoeft dus niet overeen te komen met de optelsom van het totaal aantal flexwerkers per periode omdat 1 flexwerker in meerdere periodes kan voorkomen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.