Skip to main content
Skip table of contents

FAQ Infrastructuur

Ik heb geen rechten om programma’s te installeren 

Voor dit probleem zijn twee mogelijke oplossingen:

 1. De systeembeheerder dient aan alsnog de rechten van administrator toe te kennen aan de gebruiker zodat de Easyflex Connector geïnstalleerd kan worden.
 2. De systeembeheerder logt op de door de gebruiker  gebruikte server in en installeert de Easyflex Connector. Hierna kan de systeembeheerder weer uitloggen en kan de gebruiker je op de gebruikelijke wijze weer inloggen.

De inhoud van een PDF document wordt niet getoond


De meest eenvoudige oplossing hiervoor is om met behulp van de taakmanager (Control+Alt+Delete) het proces AcroRd32.exe te beëindigen. Je hoeft hiervoor de Easyflex applicatie niet af te sluiten. Wanneer je daarna het document opnieuw opent vanuit de Easyflex applicatie zal Adobe Acrobat Reader opnieuw worden ingeladen waarna het probleem veelal is verholpen.

De afdruk van een document op een voorbedrukt formulier past niet precies

Wijzig de instelling binnen Adobe Acrobat Reader

 • Klik in de menubalk op Bestand » Afdrukken
 • De combo box “Pagina schalen” instellen op de keuze “Geen”

De inhoud van een document wordt niet in het Easyflex venster getoond

Wijzig de instelling binnen Adobe Acrobat Reader

 • Klik in de menubalk op Bewerken » Voorkeuren
 • In de categorie “Internet” dien je de optie “Snelle weergave toestaan” aan te vinken

Tabbladen zijn opeens niet meer beschikbaar

Het is raadzaam om de landinstellingen (zie configuratiescherm) op 'Nederlands' te zetten en de knop

'Aanpassen' te activeren. Bij het onderdeel 'decimaal teken' klik je op het pijltje naar beneden en kies je voor de komma. 

LET OP: ook al staat er reeds een komma vermeld, kies dan nogmaals voor de komma.
Bij het onderdeel cijfergroeperingssymbool klik je op het pijltje en kies je voor de punt (.) LET OP: ook al staat er al een punt vermeld, kies  dan nogmaals voor de punt.

Geëxporteerde documenten zijn niet terug te vinden op de gekozen locatie

Voeg https://*.easyflex.net toe aan de vertrouwde websites binnen Internet Explorer. Klik in de menubalk op  Extra » Internet Opties » Beveiliging » Vertrouwde websites » Toevoegen » https://*.easyflex.net.

Microsoft Word reageert niet meer gedurende inzien document

Microsoft Word kan niet meer reageren gedurende het inzien van een document. Dit kan diverse oorzaken hebben. Om dat te achterhalen kun je het beste het betreffende document openen met Microsoft Word zonder tussenkomst van Easyflex. Veelal wordt dan een melding getoond met de reden waarom een document niet kan worden geopend.  Een voorbeeld hiervan is de volgende foutmelding:

'Word hyphenation feature is not available. Run the Microsoft Office Setup program, install this feature and then try again.'

Het lukt niet om documenten in te zien of te genereren

Als er problemen zijn met inzien/genereren van documenten kan dit worden veroorzaakt door een invoeg-toepassingen in Microsoft Word. Easyflex zal een document op schijf genereren in een tijdelijke folder en een invoeg-toepassing zoals AcerCloud Word AddIn verhindert dat het aangemaakte document wordt gevuld en geopend door Easyflex. Het uitschakelen van deze invoeg-toepassing lost het probleem met Microsoft Word op.

De juiste instellingen in Microsoft Internet Explorer

Idealiter staan de instellingen binnen Microsoft Internet Explorer zoals hieronder vermeld:

 • Klik in de menubalk op Extra » Internet opties » Geavanceerd.
  • Zet het vinkje uit bij de optie: “Versleutelde pagina's niet op schijf opslaan”
   De Easyflex applicatie bestaat uitsluitend uit gecodeerde pagina's. Indien gecodeerde pagina's niet op de lokale schijf kunnen worden opgeslagen zal elk programma steeds opnieuw vanaf de Easyflex servers moeten worden gedownload. Dit vergt een enorme hoeveelheid aan bandbreedte en vertraagt de werking van de Easyflex applicatie aanzienlijk.1

  • Zet het vinkje aan bij de optie: “Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn computer” (alleen van toepassing bij gebruik van de Easyflex Client)   
   De Easyflex applicatie maakt hier intensief gebruik van. Het blokkeren van deze functie maakt bepaalde bewerkingen onmogelijk.

 • Klik op de menubalk op Extra » Internet Opties » Algemeen » Instellingen
  • Selecteer de optie “Automatisch” voor de controle op nieuwe versies van pagina's.1
  • Klik in de menubalk op Extra » Internet Opties » Beveiliging » Vertrouwde websites

1   De Easyflex applicatie wordt automatisch op het systeem geïnstalleerd tijdens het gebruik ervan. Dit geschiedt stapsgewijs en je  merkt er nauwelijks iets van. Wanneer je een programmaonderdeel gebruikt, controleert het systeem automatisch of de laatste versie van dat programmaonderdeel op je systeem is geïnstalleerd. Is dit niet het geval, dan wordt de nieuwe versie vóór het gebruik gedownload en geïnstalleerd.

                  

De communicatiemodule met de berichtenservice werkt niet

Om verbinding te kunnen maken met de communicatieserver dienen de TCP poorten 443 en 5223 open te worden gesteld voor uitgaand dataverkeer. Wellicht zijn deze poorten door de firewall afgeschermd.

 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.