Skip to main content
Skip table of contents

FAQ BackofficeHoe kan ik het aantal overzichten overzichtelijk houden, want ik zie nu per aangemaakt overzicht een regel?

Dit kun je doen door een eerder aangemaakt overzicht aan te klikken en onderaan te kiezen voor 'Wijzigen' i.p.v. 'Nieuw'. Je maakt nu dan onder de geselecteerde regel een nieuw rapport aan. Er verschijnt nu geen nieuwe regel onder overzichtselecties, het rapport zal onder de eerdere regel komen te staan. Wanneer je overzichten automatisch aanmaakt dan vindt je de rapporten steeds onder deze regel terug.

Worden op overzicht 'Urendeclaraties' ook de uren getoond die via een urenbestand binnenkomen? 

Dit is afhankelijk van de status die is ingesteld bij 'Beheer > Urenbestand-definities'. Wanneer er is gekozen voor de status 'Gereed voor eindaccordering' worden de uren niet getoond op het overzicht. Als er gekozen is voor 'Geaccordeerd voor verwerking' worden de uren wel op het overzicht getoond.

Ik heb een overzicht verwijderd, kan ik die nog terug vinden? 

Op het tabblad 'Exporteren en printen' in de Backoffice of de Frontoffice worden alle aangemaakte overzichten opgeslagen. Wanneer er een overzicht is verwijderd bij de overzichten, kun je deze altijd terug vinden in 'Backoffice > Exporteren en printen'. Je moet hiervoor wel de juiste autorisaties hebben. Deze zijn ingericht op het tabblad ' Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie uitvoer'. 

Waarom zie ik niet alle aangemaakte overzichten terug via 'Backoffice > Overzichten'?

Bij 'Backoffice > Overzichten' zie je alleen de overzichten die door jezelf zijn aangemaakt. Wanneer een overzicht door een andere medewerker is aangemaakt kun je deze terugvinden via 'Backoffice > Exporteren en printen'. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.