Skip to main content
Skip table of contents

Facilitering vakbondscontributie

Overeenkomstig artikel 40 van de NBBU CAO en artikel 50 van de ABU CAO heeft de uitzendonderneming de mogelijkheid de vakbondscontributie op verzoek van de flexwerker fiscaal te faciliteren. Hoe je dit binnen Easyflex verwerkt lees je hier.

Voorwaarden voor de facilitering

Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om de facilitering toe te kunnen passen:
- Het loon van de flexwerker dient daartoe rechtens toereikend te zijn.
- De flexwerker dient hiertoe een verzoek in.
- De flexwerker verstrekt aan de uitzendonderneming een opgave van de in te houden vakbondscontributie.

Wat wordt er gefaciliteerd?

De in te houden vakbondscontributie zal in mindering worden gebracht op de brutoloon bestandsdelen.

Wat dien je in te richten binnen Easyflex?

Indien gewenst maak je in het grootboekschema (' Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeningschema') nieuwe grootboekrekeningen aan voor:
- Inhouding bijdrage vakbondscontributie
- Uitkering bijdrage vakbondscontributie

Je maakt ook de volgende looncomponenten aan:
- 'Inhouding bijdrage vakbondscontributie'. Deze maak je aan op het tabblad ' Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Loon in geld > vergoedingen belast'
- 'Uitkering bijdrage vakbondscontributie'. Deze maak je aan op het tabblad ' Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Vergoedingen/inhoudingen onbelast > vergoedingen overige'

Hoe verwerk je de facilitering? De werkmaatschappij betaalt de vakbondscontributie namens de flexwerker aan de vakbond

In de urendeclaratie naar keuze kies je bij vergoedingen voor het door jou aangemaakte looncomponent 'Inhouding bijdrage vakbondscontributie'. Je geeft het in te houden bedrag negatief in. Er zal dan door Easyflex geen sociale lasten en loonheffing over dit bedrag worden berekend. Opbouw over de van toepassing zijnde reserveringen zal wel plaats vinden.

De flexwerker betaalt zelf zijn vakbondscontributie aan de vakbond

In een urendeclaratie kies je bij belaste vergoedingen voor het door jou aangemaakte looncomponent 'Inhouding bijdrage vakbondscontributie' en geeft het in te houden bedrag negatief in. Er zal dan door Easyflex geen sociale lasten en loonheffing over dit bedrag worden berekend. Opbouw over de van toepassing zijnde reserveringen zal wel plaats vinden.

In een urendeclaratie kies je bij onbelaste vergoedingen voor het door jou aangemaakte looncomponent 'Uitkering bijdrage vakbondscontributie' en geeft het te vergoeden bedrag positief in.

Vakbondscontributie in combinatie met de werkkostenregeling

Maak je gebruik van de werkkostenregeling? Houdt dan rekening met de volgende tips:

Betaal je de vakbondscontributie namens de flexwerker aan de vakbond? 

In dat geval verwerkt je in Easyflex alleen de inhouding bij de flexwerker. De 'vergoeding’ verstrek je buiten Easyflex om aan de vakbond. Houdt er rekening mee dat je deze vergoeding in de boekhouding opneemt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Betaalt de flexwerker de vakbondscontributie zelf aan de vakbond?

In dat geval verwerk je in Easyflex zowel de inhouding bij de flexwerker als de vergoeding aan de flexwerker. Om deze vergoeding in de journaalposten in Easyflex op te nemen in de vrije ruimte, dien je het looncomponent op de juiste wijze in te stellen. In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Looncomponenten > Vergoedingen/inhoudingen onbelast > Vergoedingen (overige)' selecteer je het looncomponent 'Uitkering bijdrage vakbondscontributie'’. Bij de instelling 'Werkkostenregeling' kies je voor 'Ja'. Vervolgens selecteer je in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonjaren' de zoekknop achter 'Selecteer looncomponenten'. Het looncomponent stel je hier in op 'Werkkostenregeling'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.