Skip to main content
Skip table of contents

Eigenrisicodrager worden

Als werkgever kun je ervoor kiezen om het risico van de arbeidsongeschiktheid zelf te dragen, is de werkgever eigenrisicodrager. Je kunt eigenrisicodrager worden voor de ZW en/of de WGA. De uitbetaling van de uitkeringen en de kosten van de re-integratie komen dan voor jouw rekening. Je kunt dit financiƫle risico helemaal zelf dragen of (deels) verzekeren bij een particuliere verzekeraar. De mogelijkheden variƫren per uitkering. Eigen risico dragen kan financieel aantrekkelijk zijn, omdat je mogelijk minder arbeidsongeschiktheidspremies zult betalen.

Voor het inrichten van het eigenrisicodragerschap vanaf 2014 kun je de onderstaande stappen volgen. Dient het eigenrisicodragerschap voor de ZW en/of WGA met terugwerkende kracht voor 2013 of eerder toegepast te worden, dan kun je contact opnemen met het Service Center voor de stappen.

Stap 1: Ga naar de 'Bedrijfsinstellingen' en selecteer de verzekering en sectorrisicogroep waarvoor je eigenrisicodrager wilt worden.

Ga naar 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Sociale verzekeringen' en selecteer de desbetreffende sectorrisicogroep. Vervolgens ga je naar de SVW premie 'Gediff. Premie Whk (WGA-vast)' en kies je voor 'Onderhoud zelf verzorgen'.

Stap 2: Stel in dat je eigenrisicodrager wilt worden.

Selecteer bij 'Maand' de maand waarin het eigenrisicodragerschap ingaat en zet vervolgens het vinkje aan bij 'Eigenrisicodrager'.

Stap 3: Bepaal of je een voorziening wilt treffen voor de kosten.

Indien je een voorziening wilt treffen voor je kosten kun je de percentages ingeven die hiervoor gelden. Let op: Voor de WGA-vast mag er maximaal 50% verhaald worden op het netto loon van de werknemer.

Stap 4: Leg de instellingen vast.
Je hebt nu het eigenrisicodragerschap ingericht. Kies voor 'Opslaan' en sluit de bedrijfsinstellingen.

Werkgevers met personeel krijgen te maken met de arbeidsongeschiktheid van werknemers. De uitkering gedurende de eerste 2 jaar valt onder de Ziektewet (ZW) en de arbeidsongeschiktheidsuitkering na deze 2 jaar valt onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit 2 regelingen:

  • De WGA (gedeeltelijk of volledige arbeidsongeschiktheid, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt)
  • De IVA (duurzaam arbeidsongeschikt)Aanvullende informatie


Ziektewet (ZW)
 

Wat is eigenrisicodrager voor de Ziektewet? 

Als werkgever betaal je je werknemers bij ziekte 2 jaar loon door. Tevens ben je verantwoordelijk voor hun re-integratie. In sommige gevallen ontvangt je zieke (ex-)werknemer zijn uitkering via het UWV. Voor een bepaalde groep van deze werknemers kun je eigenrisicodrager worden. Je betaalt dan zelf de uitkering voor je (ex-)werknemers die bij ziekte nog recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Daartegenover staat dat je minder premie betaalt.

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet ben je naast het uitbetalen van de Ziektewet-uitkering ook verantwoordelijk voor de re-integratie van je werknemer. Je dient als werkgever kennis te hebben van de Ziektewet en een eigen verzuimadministratie te voeren. Je kan deze kennis zelf in huis hebben of inkopen. Raadpleeg voor meer informatie over de voorwaarden en regels het UWV.

De premie

De premie voor de Ziektewet is een sectorfondspremie en gebaseerd op het risico binnen je sector. Deze premie is onderdeel van de 'Gedifferentieerde premie Whk'. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaal je een lagere premie, omdat je het premiedeel ZW-flex niet hoeft te betalen.

Is eigenrisicodrager voor de Ziektewet interessant voor mij?

Of eigenrisicodrager voor de Ziektewet voor jou als werkgever interessant is, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de hoogte van het ziekteverzuim in de organisatie. Als dat laag is, kun of wil je misschien meer risico lopen om zelf verantwoordelijk te zijn voor de uitkering van je flexwerkers. De kosten die hiermee gepaard gaan, kun je afzetten tegen de premies voor je ZW-flex, afgegeven door de Belastingdienst.


Werkhervatting gedeeltelijk gehandicapten (WGA)

Wat is eigenrisicodrager voor de WGA?

Een werknemer is verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen zij na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV voert de WIA uit en de kosten komen voor rekening van de werkgever. De werkgever betaalt hiervoor WIA-premie. De WIA bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het aantal ziektegevallen binnen je organisatie ten opzichte van je totale loonsom van de voorgaande jaren. 

Als eigenrisicodrager voor de WGA draag je maximaal 10 jaar het risico voor de arbeidsongeschiktheid van je (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor jouw rekening. Het gaat dan om zieke werknemers, maar ook om ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij jou in dienst waren. Je betaalt dan minder aan arbeidsongeschiktheidspremies. Als je eigenrisicodrager bent, kun je je voor dit risico herverzekeren. Raadpleeg voor meer informatie over de voorwaarden en regels het UWV.

De premie

De WIA bestaat uit 2 regelingen: De Werkhervatting gedeeltelijk gehandicapten (WGA) en de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). De WGA is voor gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikten die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De IVA is voor werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Je kunt eigenrisicodrager worden voor werknemers die onder de WGA vallen, maar voor de IVA kun je geen eigenrisicodrager worden.

Als eigenrisicodrager voor de WGA betaal je geen gedifferentieerde premie WGA. Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodragerschap voor de WGA alleen voor medewerkers met een vast dienstverband. Voor flexwerkers kun je op dit moment nog geen eigenrisicodrager worden. Je betaalt als eigenrisicodrager niet het premiedeel WGA-vast, maar wel het premiedeel WGA-flex.

Is eigenrisicodrager voor de WGA interessant voor mij?

Of eigenrisicodrager voor de WGA voor jou als werkgever interessant is, hangt af van verschillende factoren. Is het risico dat een werknemer beroep op jou moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. De kosten die hiermee gepaard gaan, kun je afzetten tegen de premies WGA-vast, afgegeven door de Belastingdienst.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.