Skip to main content
Skip table of contents

Easyvideo Powertool voor automatische berekening van het gemiddeld aantal uur

Wil je een feestdag of arbeidsongeschiktheid doorbetalen? En wil je hiervoor weten wat het gemiddeld aantal uur is dat de flexwerker de afgelopen 13 weken heeft gewerkt? Met de powertool van de Flexportal (powertools.flexportal.nl) kun je dit automatisch laten berekenen. Je kunt hier in Easyflex het 'Overzicht urendeclaraties verwerkt' voor aanmaken met de instelling Flexportal Powertools. Bekijk de Easyvideo voor alle instellingen en werking van de Powertool. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.