Skip to main content
Skip table of contents

DM > Digitale Handtekening

Autorisatie

Op dit tabblad liggen de certificaatgegevens vast van Quo Vadis of de instelling dat je met de digitale handtekening van Easyflex werkt. 

Digitale handtekening

Binnen Easyflex kun je op drie manieren gebruik maken van de digitale handtekening: zowel via Easyflex als via QuoVadis. Na het aanzetten van digitale handtekening van Easyflex (door Easyflex) kies je hier de gewenst digitale handtekening'. Zet de status op Actief en voer de gewenste (bedrijfsnaam) in welke gehanteerd wordt voor de getekende documenten. 

Partij digitale handtekening

  • Easyflex Basis
  • Easyflex Geavanceerd
  • QuoVadis

Autorisatie - Digitale handtekening

Digitaal ondertekenen documenten

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen d.m.v. een rol om aan te geven welke medewerkers van het bureau documenten mogen ondertekenen nadat de flexwerker deze heeft getekend. Wanneer je geen autorisatie toekent, heeft geen enkele medewerker het recht om documenten digitaal te ondertekenen namens het bureau. De medewerker aan wie deze rol is toegekend kan vanuit ‘Frontoffice > Documentenbeheer > Digitale handtekening’ kiezen voor Ondertekenen. Wanneer een medewerker de rol niet heeft is deze knop grijs (disabled).

Ondertekenen overeenkomsten onbep. tijd

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen d.m.v. een rol om aan te geven dat alleen een medewerker met die rol overeenkomsten voor onbepaalde tijd mag ondertekenen nadat de flexwerker deze heeft ondertekend. Wanneer je geen autorisatie toekent, heeft elke medewerker het recht om een overeenkomst voor onbepaalde tijd te ondertekenen namens het bureau.

Vanuit ‘Beheer > Rollen’ kun je bekijken welke rollen er zijn en aan wie deze zijn toegekend.

Vetting (dit geldt alleen wanneer je gebruikt maakt van de digitale handtekening van Quo Vadis)

Vetting is het identificeren/controleren van personen. Voor het juridische proces dient Quo Vadis een lijst te ontvangen van de medewerkers die namens de werkmaatschappij de vetting mogen uitvoeren. In Easyflex is er geen autorisatie in te stellen en vindt er geen controle plaats of een medewerker op deze lijst voorkomt. 

Op dit tabblad leg je vast welke medewerkers de vetting van flexwerkers mogen uitvoeren voor de werkmaatschappij. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.