Skip to main content
Skip table of contents

DataView inrichten

Indien een contract met Easyflex is aangegaan op basis van 'Contract op basis van verwerkte uren' is het mogelijk DataView te gebruiken. Er wordt een koppeling gemaakt voor de werkmaatschappij(en) waardoor een stream beschikbaar komt voor de App(s).

Toegang verlenen

Stap 1

Ga in Easyflex naar 'Beheer > Programmarechten' en selecteer een rol die al toegang heeft voor 'Beheer' aanpassen. Vink 'Beheer > DataView' aan.

Stap 2

Ga naar 'Beheer > DataView' en klik op 'Nieuw'. Hier is het mogelijk om per gebruiker te bepalen wat er mogelijk is. Dit zijn de volgende mogelijkheden:

  • Welke gebruiker krijgt toegang tot DataView

  • Welke Apps mag een gebruiker zien in DataView

  • En, wat mag een gebruiker zien in een App.

Het is mogelijk om de gegevens op verschillende manieren te laten zien

  • van de gehele werkmaatschappij(en)

  • of één of meerdere rayons

  • en/of één of meerdere locaties

Stap 3

Ga vervolgens naar https://dataview.easyflex.net. Hier kan worden ingelogd met dezelfde gegevens als in Easyflex.

Let op: als de rechten van een gebruiker in Easyflex worden aangepast zijn de rechten nog niet aangepast in de DataView Apps. De Apps zijn niet 'live' verbonden met Easyflex. De rechten worden elke nacht opnieuw gelezen op het moment dat de gegevens van de App worden ververst. Als een gebruiker in Easyflex wordt geblokkeerd dan kan die gebruiker niet meer inloggen op Dataview omdat de inlogpagina wel 'live' verbonden is met Easyflex.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.