Definities

  • HJ: huidig jaar.
  • VJ: vorig jaar.
  • Actieve periode: dit is de huidige week en nog 12 weken die er voor liggen.
  • Identieke periode vorig jaar: dit is de identieke periode vanaf 1 januari van het huidige jaar tot aan vandaag in vergelijking met 1 januari vorig jaar tot aan dezelfde dag van het vorige jaar. Voorbeeld: als het nu 27 mei 2016 is dan is de identieke periode vorig jaar: 1-1-2015 t/m 27-5-2015.
  • Laatste 3 maanden: Met behulp van de huidige dag wordt 13 weken teruggerekend, dan wordt de maandag van de desbetreffende week bepaald. En dat is de start van de laatste 3 maanden periode. Dit is zo gedaan omdat er in de uitzendbranche van weken wordt uitgegaan.

De laatste sheet van de App met 'Versie informatie' laat zien hoe welke data behoren tot een periode. Dit geeft inzicht of een datum wel/niet tot een datum hoort.

Berekeningen

  • RL urengroei (t.o.v. identieke periode vorig jaar) %: dit is een percentage wat aangeeft hoeveel de gefactureerde uren zijn gegroeid ten opzicht van de identieke periode van het vorige jaar.(Uren dit jaar - Uren vorig jaar identieke periode) / Uren vorig jaar identieke periode.
  • Marge groei (t.o.v. identieke periode vorig jaar) ?: dit is een bedrag wat aangeeft hoeveel de marge is gegroeid ten opzicht van de identieke periode van het vorige jaar. De marge is het verschil tussen de som van de omzet en handmatige omzet minus de belaste en onbelaste loonkosten. Marge dit jaar - Marge vorig jaar.

Dashboard in Dataview

De eerste sheet is het dashboard en hierop zijn de gegevens van de laatste 13 a 14 weken te zien. Er is geen statistiek in Easyflex om dat makkelijk aan te sluiten omdat in Dataview ook de 'Geaccordeerde' en 'In bewerking' declaraties worden meegeteld. Er zijn twee manieren om wel aansluiting te vinden: Op week niveau te kijken naar een week die bijvoorbeeld 6 of meer weken in het verleden ligt en die dus volledig afgewikkeld is in Easyflex. Dan kan je in Easyflex kijken naar het werkmoment en die gegevens vergelijken met Easyflex.

In Dataview bevat de sheet 'Versie informatie' een filter om declaraties wel/niet te selecteren op basis van de status. Selecteer in dat filter de status 'afgewikkeld' en dan kan je die gegevens aansluiten op de 'werkmoment' statistiek in Easyflex, ook voor de meest recente weken.

In Dataview worden alle uren meegenomen, dus ook de looncomponenten die in Easyflex bij 'In statistiek opnemen' de optie 'Nee' of 'N.v.t.' hebben. Denk hierbij aan reserveringen. Deze worden niet meegenomen in het management dashboard en rapportage detail maar wel in Dataview. Hierdoor kun je verschillen krijgen in de uren van de flexwerker tussen Dataview en Easyflex. 

Versie informatie

De laatste sheet van Dataview bevat informatie over de App, zoals het tijdstip waarop de data is ingeladen. Plus kan je zien in de kalender tabel welke periode er wordt getoond en is een filter om gegevens te filteren op basis van de status van declaraties ('Afgewikkeld', 'In bewerking' of 'Geaccordeerd voor verwerking').