Skip to main content
Skip table of contents

DataView inhoudelijk

Definities

  • HJ: huidig jaar.

  • VJ: vorig jaar.

  • Actieve periode: dit is de huidige week en nog 12 weken die er voor liggen.

  • Identieke periode vorig jaar: dit is de identieke periode vanaf 1 januari van het huidige jaar tot aan vandaag in vergelijking met 1 januari vorig jaar tot aan dezelfde dag van het vorige jaar. Voorbeeld: als het nu 27 mei 2023 is dan is de identieke periode vorig jaar: 1-1-2022 t/m 27-5-2022.

  • Laatste 3 maanden: Met behulp van de huidige dag wordt 13 weken teruggerekend, dan wordt de maandag van de desbetreffende week bepaald. En dat is de start van de laatste 3 maanden periode. Dit is zo gedaan omdat er in de uitzendbranche van weken wordt uitgegaan.

De laatste sheet van de App met 'Versie informatie' laat zien hoe welke data behoren tot een periode. Dit geeft inzicht of een datum wel/niet tot een periode hoort.

Berekeningen

  • RL urengroei (t.o.v. identieke periode vorig jaar) %: dit is een percentage wat aangeeft hoeveel de gefactureerde uren zijn gegroeid ten opzicht van de identieke periode van het vorige jaar.(Uren dit jaar - Uren vorig jaar identieke periode) / Uren vorig jaar identieke periode.

  • Marge groei (t.o.v. identieke periode vorig jaar) : dit is een bedrag wat aangeeft hoeveel de marge is gegroeid ten opzicht van de identieke periode van het vorige jaar. De marge is het verschil tussen de som van de omzet en handmatige omzet minus de belaste en onbelaste loonkosten. Marge dit jaar - Marge vorig jaar.

Versie informatie

De laatste sheet van DataView bevat informatie over de App, zoals het tijdstip waarop de data is ingeladen. Plus is zichtbaar in de kalender tabel welke periode er wordt getoond en is een filter om gegevens te filteren op basis van de status van declaraties ('Afgewikkeld', 'In bewerking' of 'Geaccordeerd voor verwerking').


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.