Skip to main content
Skip table of contents

Dataview - Beheer

Indien er een contract met Easyflex is aangegaan op basis van 'Contract op basis van verloonde uren' is het mogelijk 'Dataview' aan te vragen. Dit betekent dat er koppeling met Qlik wordt gemaakt voor de werkmaatschappij(en) door een zogenoemde 'Stream' te maken. Je vindt in dit scherm een overzicht van de app(s) die is (zijn) aangemaakt bij het aanvragen van Dataview. Dit is de vooraf gekozen naam waarmee ook bijvoorbeeld een onderverdeling in productiewerk, horeca, etc. kan worden gemaakt. Een onderverdeling is niet noodzakelijk. Het hebben van één app is dus mogelijk. Deze app(s) is (zijn) na het inloggen vervolgens onder de 'Stream' zichtbaar op https://dataview.easyflex.net.

Afschermen van gegevens in Dataview

In Easyflex is het mogelijk om per gebruiker te bepalen wat er mogelijk is:

  • Welke gebruiker krijgt toegang tot Dataview
  • Welke Apps mag een gebruiker zien in Dataview
  • Wat mag een gebruiker zien in een App:
    • Alle gegevens van de werkmaatschappij(en) te laten zien
    • Één of meerdere rayons
    • Één of meerdere locaties (eventueel in combinatie met rayons)

Let op: als de rechten van een gebruiker in Easyflex worden aangepast zijn de rechten nog niet aangepast in de Dataview Apps. De Apps zijn niet 'live' verbonden met Easyflex. De rechten worden elke nacht opnieuw gelezen op het moment dat de gegevens van de App worden ververst. Als een gebruiker in Easyflex wordt geblokkeerd dan kan die gebruiker niet meer inloggen op Dataview omdat de inlogpagina wel 'live' verbonden is met Easyflex.

App naam

Hier is de naam van de app weergegeven zoals is afgesproken en ingegeven bij de inrichting van de stream.

Medewerker

Hier is de betreffende medewerker te zien waaraan rechten kunnen worden verleend. Voor het selecteren van de medewerker zijn alleen de medewerkers die in de bronwerkmaatschappij een licentie hebben te selecteren.

Toegang tot

Hier zijn de betreffende rechten te zien die zijn verleend aan de medewerker. Als er geen specifieke rechten zijn verleend, dan kan de medewerker alles werkmaatschappijen in de app zien.

Indien er op 'Nieuw' is geklikt in het algemene voorgaande scherm kun je in dit scherm een medewerker selecteren en de app die is aangemaakt bij het aanvragen van Dataview. Daarna kunnen er eventueel beperkende rechten worden vastgelegd aan de medewerker per app.

Medewerker

Hier kun je de betreffende medewerker selecteren om rechten kunnen te verlenen tot Dataview. Voor het selecteren van de medewerker zijn alleen de medewerkers die in de bronwerkmaatschappij een licentie hebben te selecteren.

App

Hier kun je de app selecteren die eerder is aangemaakt zoals afgesproken waartoe de gekozen medewerker toegang mag krijgen.

Toegang

Hier zijn de rechten te selecteren om te verlenen aan de medewerker. Als er geen specifieke rechten tot locaties of rayons naar links zijn verplaatst, dan kan de medewerker alles zien van de werkmaatschappij(en).

Let op: als de rechten van een gebruiker in Easyflex worden aangepast zijn de rechten nog niet aangepast in de Dataview Apps. De Apps zijn niet 'live' verbonden met Easyflex. De rechten worden elke nacht opnieuw gelezen op het moment dat de gegevens van de App worden ververst. Als een gebruiker in Easyflex wordt geblokkeerd dan kan die gebruiker niet meer inloggen op Dataview omdat de inlogpagina wel 'live' verbonden is met Easyflex.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.