Skip to main content
Skip table of contents

DataView algemeen

Bekijk hier de tutorials voor het gebruik van Dataview.

Definities

  • 'My work' of 'Mijn werk' : je start in DataView in de omgeving die 'Mijn werk' of 'My work' heet.

  • Stream: een stream is de benaming van het distributiekanaal om apps te publiceren en te tonen. Een stream bevat gegevens van één of meerdere werkmaatschappijen die eventueel zijn verdeeld over verschillende apps.

  • App : een App bevat gegevens van Easyflex van één of meerdere werkmaatschappijen.

  • Sheets of werkbladen : de sheets zijn de verschillende weergaven van de gegevens uit Easyflex in een app. De volgorde van de werkbladen is vast.

Rollen en autorisatie

Na het aanmaken van de werkmaatschappij stream en app(s) kan in de werkmaatschappij worden aangegeven welke medewerker recht heeft tot DataView. Er kunnen alleen medewerkers worden gekozen die een licentie hebben. Dus niet in de werkmaatschappij waarnaartoe kan worden gewisseld. Een medewerker kan per App toegang krijgen tot:

  • alle werkmaatschappijen in de app;

  • één of meerdere locaties;

  • één of meerdere rayons;

  • één of meerdere locaties én één of meerdere rayons.

Indien een medewerker zijn of haar licentie wordt geblokkeerd in Easyflex, kan direct niet meer worden ingelogd op DataView. Bij wijzigingen van rechten op een App (bv. toevoegen of verwijderen locaties), is deze wijziging de volgende dag merkbaar in DataView.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.