Skip to main content
Skip table of contents

DataView aansluiting

Introductie
DataView is een online business intelligence tool van Easyflex. Het is gebaseerd op de gegevens uit Easyflex en tracht deze met behulp van grafieken en tabellen op een dusdanige wijze af te beelden dat dit tot inzichten leid. Inzichten die hopelijk leiden tot acties en verbeteringen. Het is mogelijk om DataView te gebruiken op een pc, macbook, tabel of smartphone.


Algemeen

De gegevens die zichtbaar zijn in Dataview zijn niet 'live' maar worden gedurende de nacht gelezen uit Easyflex. Daarom kan het voorkomen dat een verloning die vandaag is gedaan nog niet zichtbaar is in DataView. Deze gegevens zijn dan de volgende dag zichtbaar. Ook niet alle historische gegevens zijn zichtbaar, de gegevens van de afgelopen drie jaar en het huidige jaar zijn zichtbaar. Omzet en kosten van bijvoorbeeld vijf jaar geleden zijn niet zichtbaar. In 2023 zijn gedurende het gehele jaar de gegevens te zien van 2022, 2021, 2020 en 2019. Als het 2024 wordt dan zijn vervolgens de gegevens van 2023, 2022, 2021 zichtbaar en 2020 niet meer.

De kosten- en omzet cijfers in Dataview zijn gebaseerd op de declaratieregels en niet op één van de aanwezige statistiek methoden in Easyflex (werkmoment, financieel of commercieel). De redenen hiervoor zijn:

 1. In de declaratieregels is meer historische informatie beschikbaar dan wat er in de Easyflex statistieken wordt opgeslagen.

 2. De mogelijkheid om gegevens op een andere wijze te tonen dan wat Easyflex kan en doet.

 3. Gegevens van meerdere Easyflex werkmaatschappijen kunnen worden samengevoegd.

In DataView wordt de data getoond van declaraties die toebehoren aan 'flexwerkers' en niet die aan 'vaste medewerkers'. Dus de kosten van 'vaste medewerkers' zijn niet zichtbaar, declaraties die toebehoren aan een plaatsing van het soort 'vaste medewerker' zijn ook niet te zien in DataView.

Declaraties die de status hebben 'Geaccordeerd voor verwerking', 'In bewerking' en 'Afgewikkeld' worden getoond in DataView. Per status wordt het volgende getoond:

 • 'Geaccordeerd voor verwerking': de prognose van de loonkosten en de prognose van de omzet zijn zichtbaar.

 • 'In bewerking': deze status heeft een declaratie als deze of is verloond of is gefactureerd. Indien er al is verloond zijn de werkelijke kosten na verloning zichtbaar, anders de prognose van voor de verloning.

 • 'Afgewikkeld': de werkelijke loonkosten en omzet worden getoond.

Verdeelsleutels

De verdeelsleutels zoals deze in Easyflex werken zijn niet in Dataview opgenomen. De reden hiervan is dat de tabellen die bij de verdeelsleutels horen heel statisch zijn. Deze gegevens zullen hierdoor de functionaliteiten van Dataview niet meer zo vrij zijn als dat ze nu gebruikt kunnen worden. Op dit moment kan je in Dataview alle onderdelen in elke willekeurige weergave tonen. Dit zou met deze tabellen niet kunnen.

In Dataview wordt dan ook enkel naar de relatiebeheerder van de relatie gekeken. De omzet wordt daar voor 100% op weggeschreven.

Hoe kan je de cijfers in DataView terug zien in Easyflex?

 1. Kies in Easyflex de statistiek 'werkmoment' en als tijdvak 'week'.

 2. Controleer in DataView welke data je ziet en pas eventueel filters aan:

 3. Selecteer dezelfde werkmaatschappij als in Easyflex.

 4. Selecteer hetzelfde jaar als in Easyflex.

 5. In Easyflex kun je omzet inclusief of exclusief 'handmatige omzet' zien en in DataView is het (meestal) inclusief handmatige omzet.

 6. Als een declaratie nog niet de status ‘Afgewikkeld' heeft zijn de prognose van de loonkosten en/of omzet al zichtbaar in DataView. In Easyflex moet je dan overschakelen naar de 'Commerciële' statistiek om deze prognoses ook te zien. De 'werkmoment' statistiek laat 'Afgewikkeld' en 'In bewerking' declaraties zien. Of ga naar de sheet 'Declaratieregels’ van de DataView App en selecteer in het status filter enkel de declaraties met de status 'Afgehandeld'.

Handmatige facturen

De omzet die wordt getoond in DataView is de omzet exclusief BTW. Dus stel een handmatige factuur van €1000,- exclusief BTW is in Easyflex te vinden als een bedrag van €1210,-. Het is mogelijk om bij een handmatige factuur in Easyflex een datum in de toekomst te gebruiken. De omzet in de toekomst is ook zichtbaar in DataView (prognose).

Omzet

Het kan zijn dat de omzet in een week in DataView anders is dan in Easyflex (incl. handmatige omzet). Je kunt inzoomen op 1 relatie voor de betreffende week waar je kunt zien dat er bij een relatie in DataView omzet zonder een factuurnummer is. Dat laatste is omzet uit prognose. Er is al wel verloond maar de factuur moet nog worden verstuurd of er is nog niet verloond. De waarde van de omzet zie je wel in Easyflex bij resultaten. De prognose omzet zie je niet in Easyflex bij de resultaten van de relatie. Voor die weken waarin nog te factureren is kun je in DataView de omzet minus de omzet zonder factuurnummer nemen. Je krijgt dan de omzet in Easyflex op relatieniveau voor dezelfde week op 'werkmoment'.

Jaarovergang

Bij jaarovergangen zitten kleine verschillen in gedrag tussen 'werkmoment' statistiek in het Easyflex management dashboard en DataView. Dit is als je in Easyflex periode week, maand, kwartaal, half jaar of jaar selecteert. In DataView worden de kosten en omzet van de laatste en eerste week van een jaar niet gesplitst aan de hand van het kalenderjaar. Alle dagen van week 1 horen bij het nieuwe loonjaar en alle dagen van de laatste week horen bij het oude loonjaar. Bijvoorbeeld week 53 van 2015 bevat ook de dagen 1-1-2016 t/m 3-1-2016. Omdat werkmoment uitgaat van de gewerkte dag zie je in Easyflex als voor 2015 wordt gekozen de eerste 4 dagen van week 53 van 2015 en als je 2016 als jaar selecteert zie je de kosten en omzet van de laatste 3 dagen van week 53. In Dataview hoort week 53 in zijn geheel tot 2015.
Om toch aansluiting te krijgen in het geval van een jaarovergang is het nodig om in het Easyflex management dashboard te kiezen voor het tijdvak 4-wekenperiode, dan worden de gegevens op dezelfde wijze verdeeld over het oude en nieuwe loonjaar.

Actuele en historische relatiebeheerders

In het management dashboard van Easyflex worden historische statistiek gegevens bewaard bij de relatiebeheerder en locatie van het verwerkingsmoment. In DataView is dit per App instelbaar, gedurende het lezen van gegevens kan voor 1 van de 2 opties worden gekozen. Het is mogelijk om omzet en kosten te koppelen aan:

 1. De historische relatiebeheerder en locatie.

 2. De actuele relatiebeheerder en locatie.

Als je aansluiting op het niveau van de relatiebeheerder en/of locatie wil vinden moet je de gegevens in Easyflex vergelijken met de historische relatiebeheerder en locatie. Welke instelling er is gebruikt zie je op de sheet 'Versie informatie'.

Medewerkers in Easyflex en DataView

In DataView zie je de namen van medewerkers zoals die staan in Easyflex maar in DataView worden de namen voor een ander doel getoond, het zijn de namen van de relatie- en/of flexwerker beheerder. In het Easyflex management dashboard worden de statistieken behouden op een medewerker ook als deze verwijderd is (licentie ontnomen) en de eigenaarsrechten van de persoon zijn overgedragen naar een ander. In DataView worden de statistieken overgenomen naar de medewerker die nu de eigenaarsrechten beheert van één of meerdere oud-medewerkers. Dus in DataView zijn de getoonde omzet/kosten/uren meestal hoger omdat deze ook bestaan uit de statistieken van de verwijderde medewerkers. Om aansluiting te vinden op niveau van medewerkers is:

 1. In Easyflex open 'Beheer > Medewerkers' en selecteer de desbetreffende medewerker en selecteer het tabblad 'Eigenaarsrechten'. Aan de linkerzijde is te zien wat de namen van de medewerkers zijn waarvan de activiteiten zijn overgedragen. Op het tabblad 'Notificaties' staan ook de meldingen die dit tonen.

 2. Van de overgedragen medewerkers kan je in het Easyflex management dashboard de statistieken zien, tel deze waarden op bij wat je ziet in DataView.

Een relatie of flexwerker is niet meer dan éénmaal zichtbaar in DataView

Het kan voorkomen dat in Dataview een relatienaam niet volledig wordt weergegeven in een tabel of grafiek. De reden hiervoor is dat de relatie gekopieerd is naar één of meerdere werkmaatschappijen en dat in één van de werkmaatschappijen de bedrijfsnaam korter is. Op de sheets 'Top klanten' of 'Factuur detail' is dat bijvoorbeeld te zien. Na het kopiëren van een relatie of flexwerker kan hij meerdere keren voorkomen in de data van Dataview. Om te voorkomen dat ze dubbel worden getoond is er voor gekozen om de kortste naam die voorkomt voor de 'dubbele' relatie of flexwerker te tonen.

Selecties in DataView

Stel je opent een DataView werkblad met een grafiek waarop de weken op de X-as staan. Als je week 10 selecteert dan selecteer je niet week 10 van het huidige jaar maar week 10 van alle aanwezige jaren.

CSV export uit Easyflex

Als een CSV export uit Easyflex wordt gebruikt dan is het zo dat het aantal uren van de relatie en de flexwerker worden geëxporteerd in minuten, om te komen tot het aantal uren moet je die getallen delen door 60.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.