Skip to main content
Skip table of contents

Correctie foutief uurloon voor reserveringen

Stappenplan voor flexwerkers zonder ET-uitruil:

 1. Selecteer de urendeclaratie en kies voor 'Corrigeren > Terug- en opboeken flexwerker'. Je komt dan terecht in de urendeclaratie van de opboeking. Klik op het pijltje naast 'Declaratie herstellen' en kies voor 'Actuele loon- en tariefafspraken toepassen'.

 2. Als je het automatisch uitbetalen van vakantiedagen en/of bovenwettelijke vakantiedagen aan hebt staan, dan adviseren we om alle declaraties uit het loontijdvak terug te boeken. Het loontijdvak vind je terug op het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ van de flexwerker. De andere declaratienummers van het loontijdvak staan niet in de bijlage vermeld. De andere declaraties hoef je niet te herstellen. Het is hierbij voldoende om te kiezen voor 'Corrigeren > Terug- en opboeken flexwerker'.

 3. Open de pro forma loonspecificatie om te controleren dat er een mutatie plaatsvindt op de uitbetaalde reserveringen. Het kan voorkomen dat er geen mutatie optreedt in de uitbetaalde reserveringen, zie eerder verstuurde mail. Accordeer de urendeclaratie.

 4. Als je alle declaraties gecorrigeerd hebt start je het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' om de correcties te verlonen. Wil je de correcties apart van de reguliere verloning uitvoeren? Zet dan in het overzicht het vinkje aan bij 'Alleen correcties' en kies voor 'Zowel terug- als opboekingen verwerken'.

Stappenplan voor flexwerkers met ET-uitruil:

 1. Selecteer de urendeclaratie en kies voor 'Corrigeren > Terug- en opboeken flexwerker'. Je komt dan terecht in de urendeclaratie van de opboeking.

 2. Wijzig op het tabblad 'Reserveringen' handmatig het uurloon van de reserveringen die een opname hebben, dit is niet nodig voor vakantiegeld. Je ziet het juiste uurloon staan bij de reserveringen die geen opname hebben.

 3. Bij ET-uitruil is het van belang dat je alle urendeclaraties van het betreffende loontijdvak corrigeert, dus ook de urendeclaraties waarbij de reserveringen wel met het juiste uurloon verloond zijn. Het loontijdvak vind je terug op het tabblad ‘Fiscaal-sociaal’ van de flexwerker. Selecteer dus ook de andere urendeclaraties van het loontijdvak en kies ook hier voor 'Corrigeren > Terug- en opboeken flexwerker'.

 4. Open de pro forma loonspecificatie om te controleren dat er een mutatie plaatsvindt op de uitbetaalde reserveringen. Het kan voorkomen dat er geen mutatie optreedt in de uitbetaalde reserveringen, zie eerder verstuurde mail. Accordeer de urendeclaratie.

 5. Als je alle declaraties hebt terug- en opgeboekt start je het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' om de terugboekingen te verlonen. Bij ET-uitruil is het van belang dat je de opboekingen apart van de terugboekingen verloond. Zet in de selectiecriteria van het overzicht dus het vinkje aan bij 'Alleen correcties' en kies voor 'Alleen terugboekingen verwerken'.

 6. Controleer of bij de betreffende flexwerkers inderdaad het volledige loontijdvak is gecorrigeerd. Je kunt hiervoor de loonspecificatie van de correctie raadplegen, in de kolom totaal tijdvak mogen geen urencomponenten meer staan.

 7. Als de terugboekingen verloond zijn kun je de opboekingen gaan verlonen. Start dus nogmaals het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties'. Zet in de selectiecriteria van het overzicht wederom het vinkje aan bij 'Alleen correcties' en kies nu voor 'Alleen opboekingen verwerken'.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.