Skip to main content
Skip table of contents

Controlelijst

Met dit onderdeel kun je een controlelijst genereren omtrent de bedrijfsinstellingen van Easyflex. Hierin zal Easyflex een automatisch controle doen op ingevoerde / gewijzigde gegevens. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er problemen zijn waardoor je niet kunt verlonen of factureren. Vanuit 'Beheer > Controlelijst' of 'Backoffice > Overzichten > Controlelijst bedrijfsinstellingen' maak je het overzicht aan. 

Op het rapport kunnen verschillende meldingen als type probleem komen. Hierbij wordt vermeldt wat de ernst van het probleem is. Per type probleem is te zien waar deze melding invloed op heeft. Dit wordt dikgedrukt getoond bij 'Resultaat'. Het onderdeel 'Status' toont of Easyflex operationeel is. Het overzicht 'Journalisering financiële instellingen' wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van de controlelijst.

Controlelijst produceren voor

Wanneer je de controlelijst wilt produceren, kun je aangeven voor welk loonjaar je de lijst wilt produceren. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren met de statussen 'Geactiveerd', 'Operationeel', 'In afsluitfase' en 'Afgesloten'. Easyflex toont automatisch het operationele loonjaar, door het activeren van de pijltjestoets kun je een keuze maken uit de overig aanwezige loonjaren. Wanneer het veld 'Controlelijst produceren voor' niet wordt getoond, zijn er nog geen loonjaren geactiveerd, je kunt de controlelijst wel verwerken (door het activeren van de knop 'Print'). Je dient eerst de kritieke problemen welke op de lijst worden getoond op te lossen, alvorens je verder kunt werken met Easyflex.

Op de controlelijst wordt het volgende getoond:

 • Onderdeel
  het onderdeel waarin een probleem is gevonden, wordt vermeldt. Bijvoorbeeld Beheer - Bedrijfsinstellingen - Journaalposten. Zo weet je precies binnen welk onderdeel je het probleem kunt oplossen.
 • Melding
  het nummer van de probleemmelding wordt getoond
 • Type probleem
  het type probleem wordt gemeld
 • Probleem
  detailinformatie omtrent het gemeld probleem wordt getoond

Type probleem

De volgende type problemen kunnen voorkomen. Deze worden in volgorde getoond zoals onderstaand.

Kritiek probleem

Alle meldingen van dit type dienen te worden opgelost om toegang te krijgen tot de overige modulen van Easyflex. Bijvoorbeeld: Er dient minimaal één locatie te worden vastgelegd. Zonder locaties kun je niet verder werken in Easyflex, je dient dit probleem eerst op te lossen.

Probleem

Alle meldingen van dit type dienen te worden opgelost voordat loonjaar .... (betreffende loonjaar) operationeel wordt in de front- en backoffice. Bijvoorbeeld: Er zijn geen grootboekrekeningen vastgelegd. Easyflex is operationeel, maar loonjaar .... (betreffende loonjaar) is nog niet beschikbaar in de front- en backoffice.

Probleem journaalpost

Alle meldingen van dit type dienen te worden opgelost voor opheffing van de blokkade van het verlonings- en factureerproces. Bijvoorbeeld: Voor rekeninggroep 'Kosten' is geen rekening gespecificeerd, door dit probleem is er een blokkade van het verlonings- en factureerproces. U dient deze problemen eerst op te lossen voordat de blokkade wordt opgeheven.

Probleem loonbelasting

Deze meldingen dienen te worden opgelost voor opheffing van de blokkade van het verlonings- en factureerproces. Probleem loonbelasting kan alleen de volgende melding zijn: Eerste periode staat ingesteld op Onbekend.

Probleem (aut. hersteld)

Easyflex heeft deze meldingen automatisch opgelost door de kostprijs berekening uit te voeren. Bijvoorbeeld: Voor een looncomponent is in het jaar .... (operationeel loonjaar) geen kostprijsfactor berekend. Easyflex berekent de kostprijs zodat dit probleem automatisch wordt opgelost.

Controleer

De meldingen van dit type zijn als informatief bedoeld. Bijvoorbeeld: Instelling 'Netto Equivalent WML'. Zonder deze controle kun je gewoon verder werken, echter adviseren wij de instellingen van dit type te controleren omdat deze van invloed zijn op het correct toepassen van de wet- en regelgeving.

Waarschuwing

De meldingen van dit type zijn als informatief bedoeld. Bijvoorbeeld: Er is geen aanlevering voor de Pensioenregeling uitzendkrachten (StiPP) vastgelegd. Zonder dat de aanlevering is vastgelegd kun je gewoon verder werken, echter kun je geen aanlevering doen voor de StIPP.

Aandachtspunt

De meldingen van dit type beïnvloeden de mogelijkheden binnen Easyflex. Bijvoorbeeld: Looncomponent is uitgeschakeld; zonder dit looncomponent kun je gewoon verder werken, echter kan deze uitschakeling de mogelijkheden van Easyflex beïnvloeden.

Status

Onderaan de controlelijst wordt de status van Easyflex getoond, deze status kan zijn:

 • Easyflex is voor het loonjaar .... (betreffende loonjaar) volledig operationeel
 • De front- en backoffice modulen van Easyflex zijn niet toegankelijk
 • Easyflex is operationeel maar loonjaar .... (betreffende loonjaar) is nog niet beschikbaar in de front- en backoffice
 • Easyflex is operationeel omdat de kostprijzen voor het loonjaar ..... (betreffende loonjaar) automatisch zijn berekend
 • Easyflex is operationeel. De loon- en factureermodule is niet beschikbaar in de front- en backoffice
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.