Skip to main content
Skip table of contents

BO > Belastingdienst

De belastingdienst gebruikt een responsemessage om aan de verzender van een elektronisch bericht te melden dat het aangeleverde bericht is geweigerd in verband met geconstateerde syntactische en/of inhoudelijke fouten, bijvoorbeeld het burgerservicenummer van een flexwerker is niet bekend bij UWV en Belastingdienst.

Easyflex adviseert je deze gegevens met regelmaat te raadplegen zodat je eventueel fouten kunt oplossen.

Type bericht

Je kiest het type bericht waarvan je de responsemessage wilt raadplegen. Je hebt de keuze uit:

 • n.v.t.
  de responsemessages van alle berichten worden getoond
 • LA Loonaangifte bericht
  de responsemessage omtrent de aanlevering van de loonaangifte wordt getoond
 • WA Weekaangiftebericht
  de responsemessage omtrent de aanlevering van de weekaangifte wordt getoond

Detailinformatie

De detailgegevens van de responsemessage worden getoond, deze detailgegevens bestaan uit:

 • Datum/tijd verzonden
  de datum en tijd waarop het bericht is verzonden wordt getoond
 • Type bericht
  het type bericht wordt getoond
 • Omschrijving
  de omschrijving van de responsemessage wordt getoond
 • Datum/tijd ontvangen
  de datum en tijd waarop het bericht is ontvangen bij de UWV en belastingdienst wordt getoond
 • Reactie belastingdienst
 • Tekst ontvangen bericht
  de inhoud van het bericht van de responsemessage wordt getoondJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.